Heerlen in oude ansichten

Heerlen in oude ansichten

Auteur
:   drs. L.E.M.A. Hommerich
Gemeente
:   Heerlen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3761-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heerlen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Kerkplein, plm. 1915, gezien van west naar oost. Links huis Coumans (suikerwaren); midden huis Schmitz, later Sporthuis Diana; daarnaast de slagerij Merkelbach, later comestibleszaak Gitzels (tot 1966). Ook dit gedeelte van het Kerkplein zal in de toekomst verdwijnen tot aan het trace van de oude walmuur. Op de achtergrond de gevangentoren.

33

Kerkpleinstraat. Een plekje "oud-Heerlen" gezien vanuit het noordoosten. De gevangentoren heeft ook dienst gedaan als zetel van het schepenbanksbestuur, tevens schepengerecht. Hij herbergde de "bankskist" waarin de overheidsarchieven werden bewaard. In 1498 droeg hij de naam van "Bickersteyntoren". De oostzijde maakte dee I uit van de plm. 2 m dikke walmuur. Vermoedelijk verrees hij samen met de "sterke toren of donjon" = toren St.-Pancratius, rond het jaar 1390. Na verlies van zijn oorspronkelijke bestemming (1879: opening nieuw raadhuis, waarin politiebureau met arrestantenlokalen) bood hij onderdak aan diverse verenigingen, instellingen en personen, waarvan we o.a. noemen de nachtwacht, repetitiezaal van het orkest van Ch. Hennen, de Tekenschool, de r.k. Openbare Leeszaal en Bibliotheek en andere sociale en culturele instellingen - thans atelier voor de Heerlense schilder Jean Viehoff en de beeldhouwers Nic Tumrners en Vera Tumrners-van Hasselt,

Kerkpleinstraat, omstreeks 1920. Na demping van de gracht (l8de eeuw) rondom het Landsfort ontstond ter plaatse van de brug en de Veemarktspoort (rechts voorgrond) een nieuwe opgang naar de kerk, de toenmalige begraafplaats en het latere marktplein. De panden op de achtergrond zijn in 1933 gesloopt i. v.m. de nieuwbouw fa. Schunck. De huizenrij rechts werd in 1967 afgebroken t.b.v. de ontmanteling van de St.-Pancratiuskerk. Hieronder be von den zich kelders, die behoord hebben tot de ondergrondse verdedigingswerken (kazematten en kanonkeldertjes), hoogstwaarschijnlijk uit de Brabants-Bourgondische periode (l5de eeuw). Hun gewelven met boogconstructie verdienen vermelding.

35

I

('

./

r >

.Hoter aroot u, Cmmastraat, .Keerten.

/-

36

Emmastraat - hoek Bongerd, anno 1906. Aan een van Heerlens oudste winkelstraten lag het eersterangs hotel Cloot, waarin historie is gemaakt. Hier vergaderde de "Commissie benoemd tot het aanwenden van middelen ter verkrijging van een spoorweg Sittard-Heerlen-Kohlscheid". Het besluit hiertoe vie! op 11 september 1878 onder voorzitterschap van burgemeester Jaegers. Jhr. van Sasse van Usselt en Am. Eymael fungeerden hierbij als secretarissen. Naderhand is het verbouwd tot winkelpand en in 1967 t.g. v . de sane ring van Heerlens centrum afgebroken.

~rl.~.~~ ~~- :"--, - . ~ r; -

·::,-:,;;~;¢.:m6:z0~?L'crcY? =eT h'cEe.l de .l<z.oon

Emmastraat,omstreeks 1890. Op de achtergrond "Hotel de Kroon"; voormalige herberg en brouwerij, burgemeesterswoning en tijdelijk zetel van het hoofdschepenbanksbestuur; later onder de naam van "Ons Vo1kshuis" hoofdzetel van de Sociale Beweging in Limburg (mgr. dr. H. A. Poels); vermaakcentrum; tijdens wereldoorlog I I hoofdkantoor Distributiedienst kring Heerlen. In 1943 door brandbominslag grotendeels vernield. Rond 1955 afgebroken. V66r hotel de Kroon de bekende waterpomp. Rechts stalhouderij en postwagenbedrijf Schils-Geurten, later garage Penners. Links het eerste moederhuis van de door mgr. Savelberg gestichte Congregatie van Zusters en Broeders (later verplaatst naar het "Sanatorium").

37

38

Emmastraat anno 1895. De schutterij St.-Sebastianus aan het hoofd van de Sacramentsprocessie (Bronk), die heden ten dage nog steeds op kermiszondag (2e zondag na Pinksteren) door Heerlens centrum trekt. Op de voorgrond rechts de waterpomp voor hotel de Kroon; links (poort) de stalhouderij en postwagenbedrijf Schils-Geurten, later garage Penners; daarnaast het begin 19de eeuw gebouwde schoolhuis, later gemeentehuis (tot 1879) en onderkomen voor de rijksnormaallessen (opleiding onderwijzers), in 1900 herbouwd als pastorie van de deken van Heerlen. Eertijds was hierin ook het brandspuitenhuisje ondergebracht.

SiOE172ers. a/d ~a?::lsYaaLscke 6cerea

Emmastraat, anno 1906. Feestgewoel n.a.v. het "stormen" in Heerlen op kermismaandag. Het stormen herinnerde aan de defensieve funktie van het Landsfort, dat een vooruitgeschoven Brabantse post was langs het Gulikse gebiedsdeel. Het was een schakel in de door Brabant opgebouwde grensfortenlinie. Dit folkloristisch feest werd ieder jaar opnieuw door de Hecrlense schutterij gevierd. Op het Kerkplein of de Veemarkt beyond zich de verdedigende partij in een provisorisch opgebouwde versterking. De aanvallers moesten deze vesting "bestormen". De fictieve rnilitaire akties wisselden voortdurend, Op deze foto wordt een episode uit de Boerenoorlog in Transvaal opgevoerd. Ook de strijd in Atjeh, de inname van Heerlen door Gelderse en Gulikse troepen in 1542 en de verovering door Napoleon zijn aan de beurt geweest. Dit drukbezochte traditionele openluchtspel werd verboden, toen anno 1906 een der toeschouwers gewond raakte.

39

40

Emmastraat,omstreeks 1905. Een dee1 van de Heerlense bevolking als toeschouwers in afwachting op het begin van het spiegelgevecht of het z.g. "stormen". Op het Wilhelminaplein (toen Veemarkt) is de versterking opgebouwd (achtergrond rechts, heel even zichtbaar). De verdedigende partij, bezield met de beste voornemens haar huid zo duur mogelijk te verkopen, heeft haar stellingen betrokken en wacht samen met het publiek de komst van de aanvallers af. ..

Wilhelminaplein, anna 1906. De opgebouwde vesting, na de inname, tijdens het "stormen". Het .machtige" bouwwerk heeft onder het oog van de samengestroomde menigte de stormlopen van de aanvallende partij niet kunnen weerstaan. Als de kruitdamp opgetrokken is, blijven op straat de stille getuigen achter van de "bloedige strijd". In dit jaar is in ieder geval het fort genomen.

41

42

Emmastraat, plm. 1900. Links het materieel van het postwagenbedrijf en stalhouderij Schils-Geurten, later garage Penners. Het vervoer ging per vrachtkar of postkoets. Sinds 1828 had Heerlen een rechtstreekse verbinding met Maastricht; de postwagendienst Aken-Sittard (via Heerlen) kwam in 1838 tot stand; Kerkrade-Luik, via Heerlen-Valkenburg eveneens in 1838; Heerlen-Aken in 1844; Hcerlen-Valkenburg, aansluitend op de treinverbinding Maastricht-Aken (in 1853 geopend), in 1857; Heerlen-Sittard in 1865; Heerlen-Simpelveld in 1868. Door ingebruikname van de treinverbinding Sittard-Heerlen-Herzogenrath in 1896 werden de postwagenbedrijven overbodig. De aanleg van de spoorwegverbinding Sehin op Geul-Heerlen in 1914 maakte er definitief een einde aan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek