Heerlen in oude ansichten

Heerlen in oude ansichten

Auteur
:   drs. L.E.M.A. Hommerich
Gemeente
:   Heerlen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3761-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heerlen in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Emmaplein, omstreeks 1900. Oud-huis Canter (ankerjaartal l Zaz) direct v66r de atbraak omstreeks de eeuwwisseling. Later werd ter plaatse het nieuwe winkelpand Canter gebouwd, waarin nadien gehuisvest zijn geweest de Provinciale- en Twentsche Bank en de administratie van de fa. Schunck. Links een gedeelte van de destijds gedempte vestinggracht.

53

54

Geleenstraat, ongeveer 1898. IJzerhandel P. de Hesselle, later cafe "Zur Stadt Aachen"; nadien in gebruik door Vroom en Dreesmann en later vervangen door nieuwbouw, Rechts de omheining van de "Kerkgraaf", 'n ovcrblijfsel van de vestinggracht; links bazar Hennen. Het bovenhuis werd bewoond door de heer Versfelt, rijksontvanger, die toen reeds een driewieler ter beschikking had. Op de foto v.l.n.r. (op bank, met de voor Heerlcn typische Iauricrboompjes) de dochters van De Hesselle; in de deuropening de heren Zelders (bclastingambtenaar, later hoofdbearnbte Staatsmijnen), P. de Hesselle en Versfelt; boven in het raam mevr. Versfelt.

9'e/eel2s1raa'!.

Geleenstraat, anna 1905. Rechts de fraaie gevel van huis Hennen; de waterpomp; het huis "de Gouden Klok", gesloopt in 1863 en vervangen door het thans nog bestaande hoekhuis Saroleastraat-Geleenstraat. Links achtereenvolgens apotheek Vrancken, het kantoor van de rijksontvanger (later van Gend en Loos) en het voormalige pand Jaegers, burgemeester en geneesheer, naderhand woonhuis met wijnhandel en sIijterij van burgemeester Savelberg, in 1939 afgebroken Lv.m. straataanleg.

55

56

Geleenstraat, omstreeks 1915. Het voormalige huis Hennen (bazar), later cafe-restaurant, thans woninginrichting Vroom en Dreesmann. Rechts oud-huis De Hesselle, later de juwelierszaak Huyts en daarna rijwielzaak P. Pluymaekers en zonen.

"Kerkgraaf', Emrnaplein, ornstreeks 1900. Links de oude pastorie en een gedeelte van de oude walmuur; voor de muur de nog onbebouwde gedempte graeht; reehts in de walmuur een vierkant torentje met bastionachtige uitbouw; op de aehtergrond het woonhuis Franck aan het Kerkplein met de gebouwen (opslagplaatsen) van de houthandel Franck. De jongen links op de foto zit op een grenssteen uit 1713, waarop aan de ene kant de Ncderlandse leeuw en aan de andere zijde de Oostenrijkse adelaar staan afgebceld.

57

"ll~ rJ u" Emmastrant.

Ultgave van Firma weyerhcr st, Hearten, 5231

58

Emmaplein,omstreeks 1901. Rechts een deel van de oude walmuur, de voormalige pastorie en de nog onbebouwde gedempte gracht. Rechts op de achtergrond de bazar Hennen in de Geleenstraat; in het midden de historische grenssteen uit 1713 en de herb erg "In den Prins van Oranje", thans hotelrestaurant Beckers.

Gezicht op het Emmaplein, anna 1902, gezien vanuit de Geleenstraat. Duidelijk te herkennen de opgang naar de kerk, enige jaren tevoren nog brug over de vestinggracht (Kerkhofsbrug); links het bijna voltooide nieuwe Post- en TeJegraafkantoor; rechts (hoekpunt Akerstraat) pand A. Schroeder, thans Hundscheid. Het wegdek bestaat nog uit "kinderkopjes", terwijl een open goat langs de straatkant als riolering dienst doet.

59

de i. l lerk en het postkan6 r le .J'{wlen.

~hot.o Henri aeneee, Heerlen.

60

Emmaplein, anna 1903. Verbetering en aankleding van het plein na de totstandkoming van diverse grote werken, zoals de verbouwing en de vergroting van de St.-Paneratiuskerk; de bouw van het winkelpand Canter, later de Provinciale Bank (links) en het nieuwe Post- en Telegraafkantoor (midden). Tussen de kerk en he t postkantoor het cafe H. Franck (Kerkplein). Rechts de loodsen van de houthandel Franck. Naast het bankgebouw de zijkant van huis Savelberg. Laatste huis reehts op de aehtergrond het "Manhuis", zetel van de voormalige "Keurkeulse Mankamer"; daarnaast de zijgevel van hotel "de Kroon".

Emmastraat, anna 1902. Het leggen van de laatste hand aan het nieuwe Post- en Telegraafkantoor (rechts); in het midden de herberg "In den Prins van Oranje", thans hotel-restaurant Beckers. Links (huis met balkan) oud-pand van Weyerhorst, oprichter van de "Limburger Koerier", later boekhandel en drukkerij Penners, thans Nederlandse Credietbank N. V.

61

62

Emmaplein, omstreeks 1920. Een restant van de walmuur van het Heerlens landsfort.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek