Heerlen in oude ansichten

Heerlen in oude ansichten

Auteur
:   drs. L.E.M.A. Hommerich
Gemeente
:   Heerlen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3761-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heerlen in oude ansichten'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Emmaplein, ongeveer 1918. Een gedeelte van de walmuur rondom het Heerlens landsfort. Het terrein voor de muur (gedempte watergracht) had de hout- en bouwmaterialenhandel F.l. Franck in gebruik; naderhand verplaatst naar de Willemstraat.

63

64

Emmaplein,ongeveer 1920. Huis Savelberg, cafe-slijterij-wijnhandel, Geboortehuis van burgemeester (1869-1894) Mathias Jozef Savelberg (1825-1894) en diens broer mgr. Petrus Jozef Savelberg (18241907), later o.a. bewoond door de families Lochtman en Verstappen. Links hiervan bet winkelpand Canter, later kantoorgebouw van de Provinciale- en Twentse Bank; rond 1940 kantoor van de fa. Schunck. In 1967 afgebroken i.v.m. de ontmanteling van de St.-Pancratiuskerk.

Emmapleiu-Emmastraat, anna 1920. Links het nog onbebouwde gedeelte van de gedempte gracht; op de achtergrond het historisch huis "De Helm" = het oude schutterslokaal; reclus hotel de Kroon, voorheen burgemeesterswoning en vergaderzaal van het hoofdschepenbanksbestuur; rechts op de voorgrond de slagerij Pasmans = het voormalig "Manhuis", zetel van de Keurkeulse Mankamer te Heerlen,

Heerlen.

Po t en Teicgr:lafkan~oor.

66

Emmaplein,omstreeks 1915. Na de verbouwing van het Post- en Telegraafkantoor, dat met een verdieping op het linker gedeelte uitgebreid werd. Rechts de loodsen van de hout- en bouwmaterialenhandel H. J. Franck, thans gehuisvest in de Willemstraat.

Emmaplein, omstreeks 1915. Het atbreken van de walmuur en het uitdiepen van kelders voor nieuwbouw, waarbij een van de onderaardse gewelfgangen tevoorschijn kwam.

68

Emmaplein, omstreeks 1925. Knooppunt van openbaar vervoer. Te vermelden zijn de tramverbindingen Heerlen-Kerkrade (off. opening 14 aug. 1925, opheffing 14 mei 1950), met aftakking Valkenhuizen-Duitse grens (opening J 928, opheffing febr. 1949); Heerlen-Sittard (off. opening 28 okt. 1923, opheffing Hoensbroek-Sittard 1 aug. 1949 en Heerlen-Hoensbroek 2 okt, 1949), met aftakking vanaf Staatsmijn Emma naar Brunssum (off. opening 28 okt. 1923, opheffing 4 sept. 1949). Deze laatste lijn verving de oude stoomtram Heerlen-Staatsmijn Emma (geopend 1919). Tevens vertrek- en aankomstpunt van de busverbindingen Heerlen-Maastricht en Heerlen-Schinveld.

Gemeentelijk Autobussenbedrijf Heerlen, anno 1923. De instelling van dit bedrijf voor het traject Hcerlen-Terwinselen v.v. werd goedgekeurd in de raadszitting van 21 augustus 1923. Daartoe kocht men 2 bussen aan (Ford-motor met houten carosserie), die plaats boden aan 14 personen plus chauffeur, voor de prijs van f 3.970,-. Later kwamen de verbindingen met Benzenrade, Nieuw-Einde, Meezenbroek en Schaesberg tot stand. Het bedrijf, administratief ressorterend onder de dienst van de Gemeentebedrijven, kreeg als eerste huisvesting een tot garage omgebouwde opslagplaats aan de Eikenderwcg, die van de fa. Hennen, kolenhandelaar, gehuurd werd; 1 juli 1924 verplaatst naar een gedeelte van de oude elektrische centrale aan de Gringel; in 1929 naar een gedeelte van het oude noodslachthuis aan de Gringel. In de nacht van 24 op 25 april 1938 brandde de garage grotendeels af, waarbij aile autobussen verloren gingen. De L.T.M. nam de dienst waar. Met het raadsbesluit van 19 september 1940 hief men het bedrijf op en droeg het over aan de 1. T.M.

70

Oranje- Nassaumijn I, anna 1896. Begin van de industriele periode van Heerlen, dank zij het particulier initiatief van het driemanschap Sarolea, Honigmann en Cluysenaer. Bij K.B. van 2 mei 1893 werd een mijnconcessie verleend onder de naam "Oranje-Nassau". Op hot uitgekozen terrein verrezen de hovengrondse werken van de eerste boortorens 1893. In 1898 kwam de eerste steenkool naar boven, die in hot gemeentelijk oudheidkundig museum, met de erbij opgemaakte oorkonde, te zien is.

Oranje-Nassaumijn I, anno 1898. Na uitdieping van de schacht en verrezen langzamerhand de bijgebouwen en de schachtbokken. Schacht 2 is gereed; schacht 1 nag in afbouw.

71

72

Oranje- Nassaumijn I, omstrecks 1910. De toegang tot hct complex geschiedde via een onverharde weg over het spoorwegernplacement, beveiligd door spoorbomen. Na de totstandkoming van de tunnel aan de Geerstraat en de Kernpkensweg werd de ingang verlegd naar de Kloosterweg.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek