Heerlen in oude ansichten

Heerlen in oude ansichten

Auteur
:   drs. L.E.M.A. Hommerich
Gemeente
:   Heerlen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3761-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heerlen in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Oranje-Nassaumijn III, Heerlerheide, plm. ]920. Nadat in het noorden van de concessie Oranje-Nassau enige proefboringen waren verricht met gunstig resultaat, begon men in ]912 met de aanleg van de schachten voor de mijn Oranje-Nassau III. De regelmatige ontginning van deze mijnexploitatie volgde in 1917.

73

Heerlen

Hoofd Bureau der Staat n!Jncn

rn =-,., O£JW

'.

74

Saroleastraat, anna 1906. Het nieuwe hoofdbureau van de Staatsmijnen in Limburg nadert zijn voltooiing. lngevolge K.B. van 24 juni 1901 began de Staat met de exploitatie van steenkolenmijnen. M.i.v. 1 mei 1902 huurde het Rijk kantoorruimten in een van de zijvleugels van het Raadhuis in de Geleenstraat, die voorheen in gebruik geweest waren bij de P.T.T. (raadsbesluit 30 mei 1902, m.i.v. 1 november). De akte passeerde 21 augustus 1902: ondertekend door burgemeester De Hesselle en de heer H. Wenckebach, directeur-generaal der Staatsmijnen. Tot 1907 werd de huurprijs betaaJd.

Het transport van de eerste stoomketel, bespannen met 32 paarden, naar de Staatsmijn Wilhelmina te Terwinselen vanaf het station Heerlen, anno 1903. Een overzicht van de bestijging van de Heesberg. Dit stukje voermanskunst komt naar idee en uitvoering op naam van het Heerlens vervoersbedrijf Moberts.

75

76

Het vervoer van de eerste stoomketel vanuit Heerlen naar de Staatsmijn Wilhelmina te Terwinselen, anna 1903. De stoomketel, aangevoerd per spoor tot aan de losplaats Heerlen, moest van hieruit met paardenkracht verder getransporteerd worden tot op de plaats van bestemming. Yoor dit karwei werden maar liefst 32 paarden gebruikt, die vooral bij de bestijging van de Heesberg in Heerlen hiermee aile moeite hadden. De aankomst bij Staatsmijn Wilhelmina (in aanleg). Dit eerste staatsbedrijf, waarvan de aanleg begon in 1903, kwam in exnloitatie in 1906.

Stoomtram Heerlen - Staatsmijn Emma, anna 1918, v66r de tijdelijke remise met kantoor, magazijn en schaftlokaal op het terrein van de Staatsmijn Emma. De dienst, geexploiteerd door de Staatsmijnen in Limburg, opende op 1 mei 1918 een anderhalf-uur-dienst, naderhand een half-uur-dienst. Het beginpunt lag bij de Staatsmijn Emma, het eindpunt aan de Kempkensweg. De lijn werd op 1 juni 1922 door de n. v. Limburgse Tramweg Maatschappij te Roermond (thans hoofdzetel te Heerlen) overgenornen, die het net elektrificeerde en het met een aantal andere verbindingen uitbreidde.

77

78

Bruinkoolexploitatie Bergerode, nadien Carisborg, Heerlerheide, anna 1925, nabij de Passartweg. De bruinkoolexploitatie, ontstaan uit noodzaak tijdens de eerste wereldoorlog ter aanvulling van het kolentekort (geen invoer), begon in 1917. Hiervoor werden vier concessies verleend. De ruwe kool verlaadde men oorspronkelijk direct in spoorwagons. Ze was besternd voor de grootindustrie in het Westen des lands, die hierdoor in de moeilijke oorlogsjaren hun fabrieken op gang kon houden. In 1923 stelde de n.v. maatschappij tot exploitatie van bruinkoolvelden "Carisborg" een eigen brikettenfabriek in werking, die op 19 december 1968 werd stilgelegd; een bruinkoolgroeve te Eygelshoven bleef in produktie tot 31 december 1968.

Het station van Heerlcn. In april 1896 werd de spoorlijn Sittard-Heerlen-Hertogenrath geopend. De feestelijk versierde trein, uitsluitend met autoriteiten en genodigden bevolkt, vertrok vanuit Sittard om via Heerlen Herzogenrath met een bezock te vereren. Na een "Fruhstuek" te Herzogenrath zette de trein zich weer in beweging met als eindbestemming Heerlen. 't centrum van de feestviering. Overal had zich een grote menigte verzameld om getuige te zijn van dit historisch gebeuren. De fanfare St.-Caecilia (thans Kon. Harmonie), opgericht in 1833 als eerste corps in Zuid-Limburg, verwelkomde de naderende trein en zijn gas ten met het "Heil dir im Siegerkranz", V66r het station bevonden zich nog een tiental muziekkorpsen en even zoveel andere verenigingen. Gezamenlijk ging men in optocht naar he t Raadhuis, waar het gezelschap aanzat aan een feestmaal. Voor de burgeri] vonden inmiddels op de Veemarkt concerten en volksspelen plaats, waaraan niet aileen de Heerlenaren, maar ook vele bewoners uit de omliggende dorpen deelnamen. De dag werd besloten met een vuurwerk. In een fakkeloptocht begeleidde men de vettrekkende gasten naar het station. De openstelling van het baanvak voor person en- en goedercnvervoer geschiedde op I mei 1896.

}-teerlen.

met Station ]iecrlen

Stationstraat, omstreeks 1900. Rechts: het leggen van de laatste hand aan een houten bijgebouw van de Nederlandse Spoorwegen, de eerste noodzakelijke uitbreiding na de officiele opening van hct stationsgebouw en de spoorlijn op 30 april 1896; links de huizenrij aan de Stationstraat. Op de voorgrond huis Vijgen- Villers (paardenhandel en winkel in paardenbenodigdheden). Op het open terrein zallater nog een pand verrijzen (thans schoenenzaak Durlinger). Daarnaast startte men in 1903 met de aanleg van de

80 verbindingsstraat Stationstraat-Prins Hendriklaan, de huidige Oranje-Nassaustraat.

Stationstraat-west, plm. 1905. Het gebouw van de oude Openbare Lagere Schooill met op de voorgrond de onderwijzerswoning, gebouwd in 1903. Na de brand in "Ons Volkshuis" (1943) werd de school hoofdkantoor van de Distributiedienst Heerlen; thans Muziekschool, Levensschool en School voor Vrije Uren. Op de achtergrond de Oranje-Nassaumijn I, waarvan de exploitatie began in 1896.

81

82

Stationstraat-west, ± 19]0. Gezicht vanaf de pas aangelegde Saroleastraat (links) naar het westen. Links cafe-restaurant Bindels (thans Bracke); het sigarenmagazijn Einerhand; hotel-restaurant Terminus (thans Centraal); op de achtergrond hotel Limburg en rechts de oude Openbare Lagere School II met onderwijzerswoning. Op het open terrein is in 1932 het Royal Theater gebouwd.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek