Heesch in oude ansichten

Heesch in oude ansichten

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Bernheze
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6502-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heesch in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

7 Als we ons nu omdraaien en in de richting Nuland kijken, zien we weer de bomenpracht die er rand 1930 in Heesch was. Links op de voorgrand staat het cafe van W v.d. Berg. Op 'de rnisse' bij Vd. Berg zien we de waterput. De baan ligt er wel verla ten bij zonder het moderne verkeer. En dan te bedenken dat we tegenwoordig wel even stil gaan staan voor we oversteken en voor we dat kunnen, zijn de wachttijden sorns erg lang.

8 In 1929 werd het bouwvlak van de rijksweg vernieuwd. In dit boek komen we daar nog meer van te weten. De wegbreedte werd van viereneenhalve meter op zes meter gebracht. In vakken van tien bij vier meter werd de betonvloer gestort. Dat er veel beton nodig was, blijkt wei als we bedenken dat er ongeveer een miljoen kilo cement nodig was om een strekkende kilometer te bestraten. Op deze foto zien we straatmakers in volle actie. Links op de achtergrond zien we de nieuwe St-Petrusschool die nog niet helemaal voor bewoning gereed is. Deze school werd in 1930 voor de jongens in gebruik genomen. Voor die tijd zaten ze op de school die

we vooraan in dit boek zijn tegengekomen. Later is deze school als landbouwschool en VG.L.o. gebruikt.

9 In 1930 kwamen er broeders van de christelijke scholen uit Baarle-Nassau naar Heesch om het onderwijs voor jongens van de onderwijzers over te nemen. Hun eerste klooster was het huis

van L. Geelen (rijksweg 136) dat vlakbij de school staat en sindsdien geheel is verbouwd. In 1952 betrokken zij het broedershuis, dat in de toekomst het nieuwe gemeentehuis wordt. Op de af-

gebeelde foto zien we het interieur van de Sinr-Petrusschool. Van kleine klassen hielden ze in die tijd niet. Op de banken zien we de 'letterbakskes'. Uit die bakjes pakten de kinderen de losse let-

ters, die ze dan in de gleufjes van de deksel konden schuiven om zo woorden te formeren. We zien op de foto de eerste klas in het schooljaar 1930/31 wel ergzuutnaar de fotograaf kijken,

lOOp deze ansicht van rand 1900 zien we weer het cafe van Kuypers en het schoolhuis. Op de weg staan enkele mensen waarbij we met de witte scholken aan de pastoorsmeiden herkennen. Ze konden rustig blijven staan, want er was geen kip op straat. Rechts zien we de kerk van Heesch waarvoor op 27 november 1865 de eerste steen werd gelegd. Op 26 april 1868 werd hier de eerste heilige mis gelezen. De plaats waarap deze kerk stond, heette 'De Hoek'. Vraeger werd deze plaats 'het klooster' genoemd, omdat hier in de middeleeuwen een 'hospitale' heeft gestaan. Dit hospitale diende voornamelijk om pelgrims en passanten hun nach-

ten te laten doorbrengen, ofschoon ook de hulpbehoevende parochianen, zoals de ouden van dagen en zieken, er ook een plaats in vonden.

Heesch

Kerk en pastorie

1 1 De kerk werd gebouwd uit kerkfondsen. Uit deze fondsen werd ook het hoogaltaar bekostigd. Het hoogaltaar uit de oude kerk werd voorlopig als Maria-altaar gebruikt. De kerk kreeg ook schenkingen: van de firma Jurgens uit Oss zestienhonderd gulden voor biechtstoelen, van de heer J Vos vierhonderd gulden voor de communiebank, van burgemeesterTh.A. Wolters honderd gulden voor het St.-Iozefaltaar en van mejuffrouw Ida Ploegmakers een gouden halsketting voor het Mariabeeld. Toen pastoor

J Boelens in 1884 vijfhg jaar priester in Heesch was (hi] kwam in 1834 als kapelaan), schonken de gelovigen hem

een nieuw Maria-altaar. In 1921 werd een nieuwe kruisweg geplaatst. Op deze foto zien we het interieur van de kerk, die op 30 [uni 1961 is afgebrand.

1 2 In 1 93 2 werden deze zes nieuwe luidklokken geplaatst die door de heer J. Vos geschonken werden. Het gezamenlijk gewicht was 5 1 58 kilo en de toonsoort was CisE- Pis-Cis- B-Cis.

(Foto 'Het Zuiden' , Den Bosch.)

Op de grootste klok stond:

Laat het door Uw harpen ruischen Laat het door Uw karen bruisen Steeds bernint, ge1ooft, erkent

Zij 't hoogheilig Sacrament.

Op de vierde klok:

Zo menig maal (gij hoort) den helderen klokkeslag Gedenk dan aandachtig uw jonsten dag.

Bij de rweede grootste:

Klep ik vrcdc, of klep ik nood

]uich ik am vreugde of treur ik am dood Ieder roept mijn klopgebrom

In Gods woningWellekom.

Op de vijfde klok:

Ik juich bij vreugd Ik klaag bij smart Verhoog 'r geluk En troost het hart.

Op de derde klok:

Des engels blij verlossings groet Ik drie maal daags verkond Des Heeren lof gelijk het moet Zingt mijn metalen mond.

Op de kleinste:

Johanna is mijn naam Ik roep Uw allen saam Tot bidden in de kerk Om zegen op Uw werk.

13 Tegelijk met de bouw van de kerk vverd de ook hier afgebeelde pastorie gebouvvd. Na de brand van 1961 is later ook de pastorie afgebroken. Deze kerk en pastorie waren niet de eerste van Heesch. De eerste bekende kerk, die gedeeltelijk stond waar nu Kustershof staat nabij de Osseweg, dateerde van de veertiende eeuw. De oudst bekende pas to or overleed in

13 93. In 1 648 werd ook in Heesch de uitoefening van de katholieke godsdienst verboden en moesten de Heeschenaren naar Schayk, Herpen of Uden om de heilige mis bij te wonen, kinderen te laten dopen enzovoort. In 1672 kon de pas to or terugkomen en werd er een schuurkerk ge-

bouwd in het gehucht 'Heelwijk' , die aan de heilige Dyonisius was toegewijd. In 1811 kregen de katholieken hun eeuwenoude kerk terug, waar toen een pastorie bijgebouwd werd.

14 Op 10 september 1932 werd de Heesche voetbalclub door P. v.d. Akker, A. v.d. Akker, B. N elissen en A. Jansen opgericht. In het seizoen 1946/47 werden ze kampioen en werd deze foto ge-

maakt. We zien zittend van links naar rechts: Toontje van Orsouw, Jan van Dijk, Gerrit van Orsouw (aanvoerder), Martien van Dinther en Martien van Herpen. Staande van links naar rechts: grensrechter

Bert Nelissen, bestuurslid Jan Minten, Frans Verhoeven, Ties van Bakel, Pier van Griensven, Kees van Geffen, Wim Wingens, Broeder ?, Antoon van Erp, Broeder ?, Cel van Grunsven, Jan v.d. Kamp (clubhou-

del') , Broer van Venrooy, Broedel' Johannes, Broer v.d. Hoogen, Broeder Henricus, Harrie Wingens (secretaris), Hasje van Oort en Adrianus van Herpen (voorzitter).

] 5 Vanaf de rijksweg bij cafe Vd. Berg hebben we al een molen zien staan die ons wat vreemd aandoet. Daarom gaan we maar eens kijken. Hij stond op de hoek Molenstraat -Burg. Woltersstraat. Deze achtkante mol en is niet in Heesch gebouwd, want dergelijke molentypen zijn in Brabant nooit nieuw gebouwd. Het vermoeden bestaat dat hij uit Zuid-Holland afkomstig is, maar zeker is dat niet. Hoe oud deze achtkante rietgedekte beltmolen is, is niet bekend. Hij is in ] 955 gesloopt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek