Heesch in oude ansichten

Heesch in oude ansichten

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Bernheze
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6502-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heesch in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16 Een van de processies in Heesch was de sacramentsprocessie. Deze processie begon in de kerk met het lof, waarna het gezelschap door de kerk trok, naar buiten ging en door de pastorietuin bij het kerkhof terecht kwam. Als men daar aangekomen was, werd er een mis gelezen bij het krekelhuiske, dat voor die gelegenheid met een baldakijn versierd was. Op de foto zien we dat de priester de zegen geeft. Hij staat onder de baldakijn van het krekelhuiske. Op de achtergrond zitten de Heesche moeders met hun Brabantse poffers. In dit verband is ook het vermelden waard, dat op de kruisdagen

de pastoor en misdienaars het dorp doortrokken, waarbij ze de litanie zongen voor de vruchten der aarde.

1 7 Ook de Heesche mannen gingen eens per jaar op retraiteo We zien hier het gezelschap dat gefotografeerd is in 1916 voor huize 'Loyola' in Vught. We zien van links naar rechts op de voorste rij: H. van Zeeland, ]. Smits, retraitepater, B. v.d. Berg, A. van Zeeland, pastoor Frencken, G. v.d. Yen, F. van Herpen en M. Verstegen. Tweede rij: retraite-pater, ]. van Krey, onbekend, onbekend,onbekend,P. Verstegen, A. (de kleermaker), H. v.d. Ven,]. van Erp. M. v.d. Berg, C. Pennings, 1. Broeksteeg, H. v.d. Hulsbeek en een retraite-pater, Derde rij: A. van Oort,A. v.d.Akker,]. v.d.Akker, 1. v.d. Helm, WVerstegen, P. v.d. Akker, B. van Zeeland, R. Ruys, onbekend, H.

Verstegen, H. Seegers, C. Verstegen en M. v.d. Akker. Vierde rij: ]. v.d. Yen, P. van Gogh,

A. School, ]. v.d . Akker, P. Govers, P. van Nistelrooy, ]. van Geffen, C. Verstegen, ]. van Nistelrooy, C. Verstegen, P. van

Oort, R. van Hoek en een retraite-pater. Vijfde rij: H. Vos, H. Beems,]. van Kampen, F. v.d. Berg, ]. v.d. Hurk, H. Vos, H. van Houtum, ]. v.d. Akker, ]. v.d. Hurk, P. v.d. Berg, P. van Uden en H. v.d. Hulsbeek.

Zesde rij: P. van Herpen, onbekend, C. Ruys, H. van Pinxteren, ]. v.d. Stappen, T. Leeyen, W van Oort, onbekend, H. Fransen, M. van Nistelrooy, M. Smits, W Leeyen, H. van Geffen en G. Arts.

18 Als je in de kindsheidsprocessie toch eens engel mocht zijn, dan had je de hemel op aarde. Met recht kon je dan met een heilig gezicht op de foto gezet worden. Of deze Heesche jongens altijd

zo braafwaren, valt te betwijfelen. Voordat ze werden uitverkoren, haalden ze soms tijdens het speulen duvelse streken uit. Bij deze processie was het fijn als je iets mocht 'zijn'. Dit waren de gelegen-

heden waarbij de kinderen

's nachts van spanning wakker lagen en de nonnen hun best deden om iedereen zo mooi mogelijk te maken. De foto dateert van rond 1930.

19 Deze foto toont ons weer een gedeelte uit de kindsheidsprocessie, waarbij we een missionaris tussen de Heesche negertjes zien zitten in een primitieve hut. Dit was slechts een van de wagens die meetrok. Verder was de fanfare 'Aurora' present. Een ereplaats kreeg in die processie ook het heihg hart-beeld en war een eer was het als je dat beeld mocht dragen. Het genootscbap der heilige kindsheid bestond uit Chinezen, negertjes en andere 'heidenen' en zij droegen spreuken mee als: 'Hebt medehjden met de arme slaven.'

20 We zijn nu niet zo ver meer van de witte mol en af zodat we meteen maar doorlopen om deze eens te hekijken. Hoe lang deze molen in Heesch staat, is niet precies bekend. WeI is zeker dat er in 1860 twee molens in Heesch waren. Aan de Osseweg stond er ook een die we verderop in dit boek nog zullen tegenkomen. De hier afgebeelde molen heeft in 1938 nieuwe stroomwieken (systeem van Bussel) gekregen.

21 De trotse ronde stenen beltmolen werd in september 1944 grotendeels vernield door de oorlogshandelingen. In de jaren 1945/46 zijn er nog pogingen in het werk gesteld om de molen te herstel-

len, maar de 'witte rnolen' was voor restauratie verloren. Op onderstaande foto zien we de resten van de eens zo trotse molen. Tegenwoordig is de molen weer enigszins opgeknapt en is als bar in gebruik,

al zal niernand er meer de witte molen in herkennen.

22 De weg die nu nog door het dorp loopt en die door het grate verkeer gebruikt wordt, deelt het dorp in tweeen, Straks, met de nieuwe rijksweg, is dat afgelopen. In 1829 werd de afgebeelde rijksweg de grate weg van Brussel naar Hannover genoemd. Vraeger werd deze weg ook wel Napoleonsweg genoemd, doch dit is fout want deze rijksweg is tussen

1 822 en 1835 aangelegd en toen was Napoleon al geruime tijd uit ons land verdwenen. De rijksweg is aangelegd onder koning Willem 1. In de volksmond wordt deze weg aangeduid als 'de baari'. Nevenstaande foto is van rond 1930 en de rust kornt ons tegemoet. We bevinden ons

vlakbij de kerk. Rechts zien we de mum van het klooster. In het eerste huis links is nu de woninginrichting van Van Herpen gevestigd.

23 In 1909 werd een begin gemaakt met de bouw van her Ludovicusgesticht. Dit liefdesgesticht werd gebouwd door het kerkbestuur. De zusters franciscan essen uit Veghel verzorgden de zieken en oude

mensen. Ook verzorgden zij de bewaarschool en de lag ere school voor meisjes met een naaischool, Voor die tijd zaten de meisjes op het schooltje tegenover de kerk, dat we in het begin van dit boek al heb-

ben gezien. We zien op deze foto de eerste steenlegging van dit Ludovicusgesticht in 1909. We zien onder anderen van links naar rechts: Hannes v.d. Berg, burgemeester Wolters (met bolhoed), Johannes

v.d. Hurk, ('HannesTontjes', kerkmeester), Bertus v.d. Pod (ook kerkmeester) en pastoor Frencken (met kazuifel). Zo te zien was half Heesch uitgelopen am er bij te zijn.

24 In 1910 werd het Ludovicusgestieht geopend, nadat in 1909 de eerste steen was gelegd. Dit gestieht was gebouwd ten behoeve van zusters franciscanessen uit Veghel, die in een gedeelte van dit gestieht de meisjesschool onderbrachten. Op deze ansieht zien we het toenmalig gesticht waar de 'durskes' op de plaats speulen met hun rijdollen, ze hinkelen en springen er touwtje. Later is er rechts van de hoofdingang nog een vleugel aangebouwd, die net zo groot is als het linker gedeelte. Het Ludovicusgesticht is gebouwd in de tijd dat Ludovieus Frencken pastoor van Heesch was.

25 Feestelijke gezichten zijn er genoeg te zien op deze foto. Het kwam dan ook niet iedere dag voor dat de twee hoogste klassen op de foto mochten. Deze foto is gemaakt omstreeks 192 2 op de meisjesschool bij het Ludovi-

cusgesticht. Van links naar rechts zittend, eerste rij: Nel Kleingeld, Laura Maas, [aantje van Gogh, Corrie Derks, Anna v.d. Akker en jana Verstegen. Zittend, tweede rij: Drieka v.d. Berg, NelVoets, Marie van Geffen, zuster Brigitta, Marie

Maas, Nellie Strik en Ciska Verstegen. Staande, eerste rij:

Drieka (7) Kappen, Ians v.d. Heuvel, Lena van Gogh, Stiena Romme, Fien 7, [ans Bloks, Marie van Geffen, Bertha v.d. Heyden, Bertha van Grunsven en Toos Baars. Achterste rij:

Bertha v.d. Akker, Anna van Grinsven, Leen Koopmans, Iana Verstegen, Ciska van Lent, Lena van Bakel. Marie Hanegraaf en Diena Nelissen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek