Heesch in oude ansichten

Heesch in oude ansichten

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Bernheze
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6502-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heesch in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26 We hebben al het interieur van de jongensschool gezien en op deze foto aanschouwen we de binnenzijde van de meisjesschool bij het Ludovicusgesticht. De foto is van omstreeks 1929 en de meisjes kijken ons ernstig aan met de handen keurig over cl-

kaar. Het klaslokaal straalt de roomsheid uit. We zien van links naar rechts op de eerste rij: Drieka Leeyen-Anneke v.d. Heuvel, Pieta Leeyen-Pieta Koopmans, Stien van Kaathoven-Miena van Dinther, Leentje van Venrooy-Marietje van Dinther, [ans van Zandvoort-

Anna v.d. Heyden. Tweede rij:

Mieneke v.d. Akker-Anna Leeyen, Mien en Nel Hendriks, jaantje van VenrooyBetje v.d. Heuvel, Pieta van Kaathoven-Grada Wijnen, Toos v.d. Heuvel-Iaantje v.d. Heuvel, Miet van VenrooyAnna Verstegen. Derde rij:

Anna en Iaantje van Oort, Corrie Broeksteeg, Cornelia van Zeeland-Bertha Strik, Anna Kooprnans-Pieta Verhoeven, Pieta en Sientje Broeksteeg. Links staat zuster Paulini.

27 Zoals eerder vermeld, is het klooster met een vleugel uitgebreid. Deze foto toont ons het klooster na die verbouwing. In het klooster kwamen de ouden van dagen uit Heesch en verre omgeving om er hun verzorging te krijgen van de zusters franciscanessen uit Veghel. Tegenwoordig zijn in het klooster de gastarbeiders, die veelal in Osse bedrijven werkzaam zijn, gehuisvest.

28 De ouden van dagen die in het liefdesgesticht woonden, mochten oak eens op de foto. De foto is gemaakt in 191 7. Deze foto is alleen al interessant vanwege de klederdrachten. We zien zittend van links naar rechts: Mie Orrieke, Hannes Hanen v.d.Ak-

ker, Mie Willemke van Uden (7), Berbel Iobkes van Kaathoven (de weduwe van Gradus v.d.Ven) , Antje v.d. Doelen, Dientje 'Tiras'. die voor de tweede keer getrouwd was met Ciske Tijskes v.d. Hurk. De jongen ervoor is Pietje van Jan Cis sen Driesen van Ven-

rooy. Op de middelste rij: Van Rooy (die uit Geffen afkomstig was), Cis v.d. Berg, Knelis v.d. Ven, 't Silderke (de vader van de politieman Silder), Johanna Ploegmakers (die met Adrianus van Oort was getrouwd), Hanneke Pashouwers (getrouwd met Hannes van

Kaathoven), MiekeArts 'de dood' en zuster Roberta die Bertha v.d. Tillaard op de arm heeft. Op de achterste rij zien we: onbekend, de kloosterknecht, onbekend, Orrieke v.d. Stappen, Ciske Keesen Leeyen uit den Broekhoek en Iup Strik.

29 Deze ansicht geeft ons een mooi gezicht op het Ludovicusgesticht en de kerk. De prachtige torenspits, die we hier zien, is er niet altijd geweest, want toen in 1868 de kerk in gebruik is genomen, was de toren nog niet klaar en was maar even hoog als de nok van het dak. Op 30 oktober kreeg het kerkbestuur tienduizend gulden subsidie van de gemeente om de toren te bouwen. Het kerkbestuur moest daarvoor een toren bouwen die van voldoende hoogte was am daarin drie klokken te hang en van verschillende en voldoende grootte. Er moest oak een torenuurwerk geplaatst worden. Het onderhoud zou voor de gemeente zijn. In 1922, toen

het uurwerk versleten was, heeft de kerk een nieuw geplaatst en heeft de gemeente afstand van de rechten en plichten gedaan.

Groete uit Heesch Klooster en Kerk

30 Als we nog een eindje doorlopen en ons dan weer omdraaien, hebben we een mooi gezicht op de rijksweg. In het linker huis woonde Yd. Hulsbeek. Rechts cafe 'Brabant', want natuurlijk moesten er langs zo'n drukke rijksweg ook plaatsen zijn waar men kon rusten. Later is dit iets verder terug gebouwd, omdat de oorlog ook dit cafe niet onbeschadigd liet, evenals het huis van Yd. Hulsbeek. Eigenaar van cafe-restaurant 'Brabant' is ook nog Gerrit Boeyen geweesst die met Schulte een onoverwinnelijk koppel in de zesdaagsen vormde.

31 Als we op hetzelfde punt blijven staan en ons omdraaien om de andere kant uit te kijken, zien we aan de reehter kant weer het huis van Yd. Hulsbeek (Driek Henten). Waar de reclames opzitten, is het pakhuis van de boerenbond. Links van de weg zien we cafe 'Brabant' van Hasje van Herpen (de kuiper). Ook op deze foto is geen verkeer te bekennen. Het huisje van Hent v.d. Hulsbeek had vroeger staldeuren en omdat dit huis zo dieht bij de rijksweg lag, moesten deze deuren als ze open gingen enkele centimeters de straat op draaien. Ze hi elden zich wel eens met varkens bezig en hadden deze deuren dus nodig. maar voor die enkele centimeters moest

hij wel een rijksdaalder per jaar belasting betalen.

32 Fanfare 'Aurora' gaf drie tot vier keer per jaar op zondag een uitvoering. Ook gingen ze naarVinkel ofhet kasteel van Heeswijk. Ieder jaar gaven ze een uitvoering (concert) in Loosbroek, Dit yond plaats op een wei vlak voor Lunenburg. De muzikanten gingen daar op een paar kisten of stoelen zitten want er was geen kiosk. Ook is 'Aurora' wel eens op concours geweest, maar dat was geen sueces, want je mag een derde prijs in de vierde afdeling nauwelijks noemen. Deze prijs haalden ze in Wijchen omstreeks 1920. Tijd om te oefenen hadden ze overigens weI gehad, want ze is al in 1906

opgericht. Op de foto zien we de fanfare bezig met een concert rand 1930.

33 Hoe vredig is hier het straatbeeld in Heesch in de jaren twintig. Het grate huis werd gebouwd door Adrianus Wolters, die burgemeester van Heesch was. Zijn vader, TheodoorWolters, was eerder burgemeester van Heesch en woonde in het huis dat er rechts is aangebouwd. Om dat huis staat het wittte hek. Later heeft Jan Vas dat huisje van de dames Wolters gekocht. Naast de grate bomen staat de oude school, die in 1827 is gebouwd en waar later Mie Henten van Hulsbeek een bewaarschool had. In dat huis hielden ze oak vooraefeningen, dan kwam er een officier les geven. Ze hoefden

dan niet zo lang te 'dieneu' in militaire dienst (vier maanden).

Keesch, Do~pslraat

34 Op de vorige ansicht zagen we het burgemeestershuis en het huis dat Jan Vos van de dames Wolters kocht. Dit gebeurde in een open bare verkoping. Dat openbaar verkopen was vroeger een hele plechtigheid die met slag en gepaard ging. Als er niet meer geboden werd, werd er een kaars aangestoken en als die op was en niemand had het bod verhoogd, dan was de koop gesloten. We zien bovengenoemde huizen beide hier afgebeeld.

35 Hier zien we afgebeeld het huis van Jan Vos en we kijken de huidige Kloosterstraat in. Toen Jan Vos het huis kocht, moest het eerst verbouwd worden. We komen verderop in dit boek dit huis in de oorspronkelijke staat tegen. Voordat Jan Vos het huis opknapte, bouwde hi] de schuur die we achteraan gebouwd zien. Tussen de schuur en het woonhuis staat het 'kookhuiske' .

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek