Heesch in oude ansichten

Heesch in oude ansichten

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Bernheze
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6502-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heesch in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36 Natuurlijk kon bi] de fanfare 'Aurora' de boog niet altijd gespannen zijn en daarom maakten ze rond 1 930 ook even wat tijd vrij om voor een foto te poseren. We zien van links naar rechts,

staande: Bert van Hoorn, tromdrager Wolf, Bert van Nistelrooy, Janus van Oort, Bertje v.d. Akker, Bert v.d. Berg, Bert van Nistelrooy, Hasje v.d. Berg, Jan Verstegen, Driekus van Oort, Chrisje van

Bakel, Wim v.d. Kamp, Hasje van Oort, Johan van Erp, Driekske Goossens, Janus van Hoek, Janus School en kapelaan Van Berkel. Zittend: Jas v.d. Kamp, Antoon van Nistelrooy, Has Langens, Pietje v.d.

Heyden, Peer Vos en Iohan van Hoek.

37 Ieder jaar was de kindsheidspracessie een gebeurtenis die op de Heesche jeugd een grate indruk maakte. Er werden dan jongens en meisjes gekozen die verkleed aan de optocht mochten meedoen. Op de foto zien we een gedeelte uit de optocht met de nonnen (echte) en missionarissen. Op de achtergrand staat het gemeentehuis. Deze foto is uit het begin van de jaren dertig.

38 In 1791 waren er in Heesch twee bierbrouwerijen, een van Rut van Erp en een van Anselmus Godschalx. Vroeger was er in ieder dorp wel een bierbrouwerij die de bewoners van dit geestrijke vocht voorzag. In Heesch heeft dit tot 8 augustus 1899 geduurd want toen bood de weduwe H.G.Arts de brouwerij, die' de drie Lelien' heette, te koop aan, zoals we in de advertentie zien. De brouwerij had 'goei bier'. Rond 1905 wilde pastoor Van Groeningen er een bondsgebouw van rnaken waar de jeugd kon kaarten en biljarten. Met dat idee kwam er 'oorlog' in Heesch, want de middenstand was bang dat ze dan niets meer te do en zou hebben.

i rbronwori" ,

oosch.

Er wordt TE HUUR aangeboden de van ouds gunstig bekende

BiorbrOllW8rii II 8 drin LolionlJ

te Heesch, met of zonder BOER· DERIJ en VERGUNNING, om dadelijk te aan vaarden.

N adere bijzonderheden z1Jn te bekornen bij de Weduwe H, G. ARTS . te Heesch (bij Osch),

39 Nadat het idee van pastoorVan Groeningen om de Heesche jeugd in de oude bierbrouwerij onder te brengen was mislukt, kwam de Boerenleenbank in het gebouw. Grad Pijnappels was kassier. Ook is er ooit een eierveiling in het afgebeelde gebouw geweest. Tegenwoordig is er, na vee! verbouwingen, de boerenbond (C.A.Y.) in gevestigd en het staat op de hoek van de rijksweg met de Schoonstraat. In 1 898 al werd de Boerenleenbank in Heesch opgericht.

40 In 1930 werd de plaatselijke afdeling van de boercnbond opgericht. Kort na deze oprichting werd deze foto aan de achterkant van het pakhuis genomen. We zien van links naar rechts, zittend:

Pieta Vos, Trientje v.d. Akker, Ciska Vos, onbekend, onbekend, onbekend, Iaan School,

Pieta v.d. Akker, Marie van Geffen, Marie Verstegen, Ciska van Nistelrooy, Marie van Oort, Marie van Rosmalen, juffrouw Ariens, pastoor C. Sprengers, Marie v.d. Ven, Stientje van Oort, Marie v.d. Stappen, onbekend, Anna van Nistelrooy en Ciska v.d. Hurk. Derde rij, zittend:Tonia van

Kampen, Iont de Bie, Mina v.d. Stappen, Bertha van Hoek, CisVerstegen, Marie van Geffen, Diena van Hoek, Nelleke van Schayk, Toi Ploegmakers, Drieka Maas, [ans Verstegen, Mien v.d. Berg, Leen van Hoek en een onbekende. Achterste rij: Ciska Verstegen, Diena Fransen, ) Fransen, Drieka

van Oort, Drieka van Lieverloa, ? Kappen, Drieka v.d. Karnp, Hanneke van Griensven, Grada de Bie, Marie v.d. Hulsbeek, onbekend, Stien v.d. Berg, onbekend, Marie v.d. Berg, onbekend, Bertha v.d. Akker, Van Grunsven en Tonia Smits.

41 De Schoonstraat in Heesch is als ansicht op 1 9 augustus 1922 verstuurd. Links zien we het huis van Mie en Januske de Veer. Mie rookte altijd een pijp en dronk een borrel uit een glaasje zonder voet. Daarachter staat her bondsgebouw annex brouwerij. In het eerste huis rechts woonde vroeger Van Zwanenberg, die toen in her linker gedeelte een kruidenierswinkel had en manufacturen verkocht. Later, toen de slagerij naar Oss ging, kochtTinus van Herpen dit huis. Op de fota staan de toenmalige bewoners. Op de vensterbank zit The 'de schoenmaker' Smits en geheel rechts staat zijn vrouw Claar Smits.Verder zien we nog an-

dere belangstellenden, waarbij er een een 'rnulktuit' op zijn schouders heeft.

Groete uit Heesch Scnoonstraat

42 Deze ansicht is van oudere datum (omstreeks 1900) omdat in her midden het huis van de burgemeester nog 'los' staat. Het huidige politiebureau is dus nog niet aangebouwd. Ook is de bromverij nog in de oorspronkelijke staat te zien. Links van de brouwerij woonde Grad Pijnappels die bij de boeren ging slachten en later kassier van de Boerenleenbank werd. Bij de hoge bomen woonden de broers en zusters van Bert Fleskens, die ook van Heesch afkomstig was en burgemeester van Geldrop en lid van de Tweede Kamer is geweest. In de houten schuur had Tinus van Herpen zijn kuiperij ondergebracht. Later heeft zijn

zoon er een bakkerij in uitgeoefend, maar de naam 'Kuiper' bleef. Rechts op de voorgrond staan de huizen waarin vroeger Van Zwanenburg woonde. In het meest rechtse gedeelte heeft later Willem

Zuutjes gewoond, die vele Heeschenarennog wel kennen.

43 In deze gebouwtjes begonnenArnold en Nathan van Zwanenberg hun slagerijtje in 1875. In 1887, to en het bedrijf al naar Oss was overgebracht, kregen de boeren in Oss en omgeving de volgende

circulaire: 'De alhier opgerichte slachterij van de firma van Zwanenberg zal met juni a.s. beginnen te werken zullen alsdan slachten varkens van 110 tot 160 pond schoon. Tevens worden de houders attent gemaakt uiveel mogelijk voor goed ras te zorgen,

lang en niet te dik van paten en kop. Oak wordt beleeid verzocht de varkens niet met een stok of met een zvveep te sloan. Door her gebmik groat kan worden, het welke den houders zeer ten goede komt, wordt in beider belong op goede kwaliteit aangedrongen ass

April 1887.' Uitbetaling geschiedde in die tijd in het cafe van Hasje Ulijn en Dien Baars.

44 Samen met zijn neef Arnold richtte de hier afgebeelde Nathan van Zwanenberg omstreeks 1 875 in Heesch een varkenshandel op in de gebouwtjes die we zien staan bij nummer 43. Door een toevallige omstandigheid werden er na 1883 varkens geslacht, omdat toen een varken een poot brak en geslacht moest worden. Betrekkelijk kort na deze gebeurtenis verhuisden de neven naar Oss, waar nu de fabri.eken van Zwanenberg nog een tastbaar bewijs zijn van hun pionierswerk, De hier afgebeelde Nathan werd geboren in 1854 in de Schoonstraat; hij was een zoon van Levi van Zwanenberg en Eva Koopman. Zijn vader, winkelier van beroep,

werd geboren in 1815; Nathan overleed in 1926.

45 Bij nummer 44 zagen we Nathan van Zwanenberg. Op deze foto zien we zijn neef en compagnonArnold van Zwanenberg, geboren te Heesch in 1856 en overleden in

1941 . Hij was een zoon van Izaak van Zwanenberg (geboren te Heesch in 1812) die slachter was, en van Catharina van Dijk. Rond 1790 kwam vanuit de plaats Zwanenburg in Pruisen (Duitsland) Abraham van Zwanenburgin Heesch terecht. De stamvader is geboren in 1 762 en overleden te Heesch in 1845. Hij trouwde met Judith v.d. Wielen en kreeg de volgende kinderen: 1. Nathan, geboren in Heesch in 1796, die huwde met Veronika Vranken, 2. Mozes, geboren in Heesch in 1798, die huwde in Heesch in 1821 met Eva Markus. Mozes overleed te Oss in 1880. Vervolgens 3. Simon, geboren te Heesch in 1806 en huwde

in 1835 te Heesch met Elizabeth Horman, 4. Izaak, geboren in Heesch in 1812 (de vader van Arnold) en 5. Levi

(zie nummer 44). Deze Levi is in 1845 te Oss gehuwd en hij overleed in Heesch in 1873.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek