Heesch in oude ansichten

Heesch in oude ansichten

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Bernheze
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6502-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heesch in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

56 Later is het postkantoor verplaatst naar de andere kant van de straat en was het gevestigd in het hier afgebeelde huis dat schuin tegenover het vorige postkamoor staat. Postkantoorbaas was Grad den Horen (Van Hoorn). De postbaas was' den Booy' (Van Herpen). In 1 829 was er in Heesch een koninklijke paardenposterij gevestigd. Deze stond waar nu de boerenbond zijn winkel heeft en waar vroeger de brouwerij heeft gestaan. Op deze ansicht is duidelijk het toenmalige wegdek te zien dat uit 'keinderkopkes' bestond. Als men ver moest met de 'romme' dan kwam hij 'gekourst' (gekarnt) aan.

57 In het boek van Jan Cunen over de geschiedenis van Heesch (1935) schreef deze over het kruispunt dat het toen al een gevaarlijk kruispunt was. Voor de huidige begrippen valt dat zo te zien nogal mee op de foto uit de

jaren dertig, want een fietser en een voetganger kun je geen druk verkeer noemen. E stonden bij het kruispunt verschillende logementen, onder andere 'De Swaan'. Op de volgende afbeelding zien we dit ~ ~ ~

.. ~~.

logement, dar unniddels hotel .?? .;!j(':

is geworden, afgebeeld. Op . - r

de foto kijken we richting Schayk. Links gaan we naar Oss en rechts naar Nisrelrode,

58 Heesch was opgenomen in de trambaan die ging van Veghel over Uden, Nistelrode, Heesch naar Oss. De rit duurde ongeveer twee uur. De concessie voor de aanleg was in 1881 aangevraagd en op

19 [anuari vond de feestelijke opening plaats. De aanleg werd hoofdzakelijk gefinancierd met Belgisch kapitaal van de 'Compagnie des Chemins de fer Provincieaux Neerlandais'. Op deze ansicht zien we het cafe van Arts. Bij de mensen zien we de tramconducteur. In de verte lopen twee vrouwen naar het dorp. De fotograaf stond rniddenop het kruispunt om deze foto te kunnen maken, want links loopt de weg naar Nistelrode en iets terug de weg naar Oss.

59 Op 5 november 1896 werd er in het cafe van de weduwe van Matthijs van Oort, dat aan het lcruispunt lag, een kaartclub opgericht. De foto die hier is afgebeeld, dateert van omstreeks 1900 en is gemaakt op ? de misse' (erf) van

cafe Van Oort. We zien van links naar rechts: Nelleke van Toontje van Vught, Mie Hannes MiekeTriene (van Uden) , Han Hannes Mieke Triene (van Oort- van Uden), Josje Thijssen (van Oort) , MarianneJosjeThijssen (van Oort) ,

Stien Iosje Thijssen (van Oort), Januske de Veer, Willem JoostWillemme (van Nistelrooy) , N611eke Raaymakers, Evert de MaIder (van Uden), ChrisjeTinus Iosjes (Ploegmakers) , The Smits (de schoenmaker), Hein Muller, Driek de

Wolf, Bertus (de Z warte) van Oort, CornelisThijssen, Bertuske v.d. Stelt (Vos), Tinuske den Hens (v.d.Ven) en Hannes Willemme (van Nistelrooy).

60 Nog een afbeelding van het Heesche tramstation zien we hier op deze ansicht die op 6 september 1927 is verstuurd. Op de voorgrond zien we duidelijk de tramlijn die op het midden van de weg loopt. Over deze lijn hotste en botste de stoomtram, die in de volksmond 'de goede moordenaar' werd genoemd. Men kon dus per tram reizen, maar in het verleden waren de wegen maar zo zoo In 1 848 kreeg Heesch pas een behoorlijke verbinding met ass, toen de zandweg werd veranderd in een grindweg. In 1855 werd de weg naar Nistelrode een provinciale weg, zodat Heesch goede verbindingen met de buitenwereld had,

want 'de baan' is tussen 1 822 en 1835 aangelegd.

61 Wat konden onze ouders en grootouders vert ellen over de tram die van Veghel naar Oss ging en die in Heesch een halte had. Deze tramweg werd geopend op 19 januari 1885 en was eigendom van

de 'Nederlandsche Pravinciale Spoorweg Maatschappij' . Op 23 januari 1899 ging de tramweg over naar deStoomwegmaatschappij Den BoschHelmond'. Dat deze lijn in vele behoeften heeft voor-

zien, blijkt wel uit het feit dat in de eerste negen maanden van 1922 er 13.538 plaatsbewijzen zijn verkocht vanuit Oss naar Heesch en omgekeerd. Op 14 november 1939 rijdt de tram voor het laatst.

We zien op de foto de stoomtram afgebeeld die, zoals altijd, veel bekijks kreeg. De tram staat hier op Osse grand, voor de Paterskerk.

62 Op de plaats waar de eerste kerk van Heesch stond, werd in 1928 'Kustershof" geopend. Dit was een opslagplaats van de boerenbond. We zien van de boerenbond van links naar rechts, eerste ri]: Ios van de Hurk, Harry v.d. Akker, Piet v.d. Akker, onbekend, Knilles v.d. Berg, Bert v.d. Hurk, onbekend, pastoor

Sprengers, burgemeester Wolters en Hannes v.d. Akker. Tweede rij, achteraan: Hannes van Nistelrooy, onbekend, Driek (Henten) v.d. Hulsbeek, onbekend, onbekend, Janus van Schayk, onbekend, onbekend, Roelof van Hoek, onbekend, Knilles v.d. Hurk, Frans van Hoek, Has]e (Josje Semes) v.d. Akker, onbekend, onbe-

kend, onbekend, Tinus van Nistelrooy, Janus van Bakel, onbekend, Nard Kuypers, S. van Romunde (oud-gemecnteontvanger) en Beruske van Oort. De fanfare 'Aurora' luisterde het geheel op. We zien op de eerste rij van links naar rechts: Bert van Nistelrooy, onbekend,onbekend,onbekend, C. v.d. Kamp, Janus van

Oort, Antoon van Hoek, Chrisje van Bakel, Bert v.d. Berg, Hasje v.d. Berg, Bertje v.d. Akker, Janus van Hoek, Janus van Oort en Hub van Hoorn. Op de bovenste rij:

Janus School, onbekend, Pietje v.d. Heyden, Jan Verstegen, Peer Vos en [ohan van Hoek.

63 Op de plaats waar nu 'Kustershof' staat, stond vroeger de oudste kerk van Heesch. Het kerkje behoorde tot de oudste gebouwen van het voormalig hertogdom Brabant. De kerk dateerde van de vijftiende eeuw. De toren die deze kerk had was nog ouder en was van een oudere kerk afkomstig (veertiende eeuw). Dit is te zien aan het muurwerk van de toren dat lager was dan de spits van het dak. De toren had een Rornaans karakter, of schoon hij van baksteen was en niet van tufsteen. In 1868 werd deze kerk gesloopt, veel te klein voor Heesch en stond bovendien op een ongunstige plaats, geheel buiten het centrum. Daarorn bouwden ze een nieuwe kerk die we reeds uitvoerig hebben beschreven in dit boek. (Foto: J van Assen, Rijksarchief, Den Bosch.)

1

?... '.

.. ,

't _

64 Op de plaats waar nu het viaduct van de nieuwe Rijksweg staat, stond aan de Osseweg tot angeveer 1925 deze molen. Oak van deze molen is niet bekend hoe oud hij is. WeI is bekend dar er in 13 64 al een molen in Heesch was. Of dar de hier afgebeelde is, is niet zeker, maar in de molen die we hier zien, standen jaartallen en namen gebeiteid. De oudste was van 1514. Op een andere plaats stand '1 M 1 anna 1690' en 'F. van Uden molenbaes tat Geffen anna 1740'. In 1799 is er een nieuwe staander gemaakt op welks ondereind gebeiteld stond: 'Mr. Michiel Schoonwater den 6 M 1799.' Er stond tussen die twee fraaie rozetten: 'C.B.D. 18 8/ -t 05'.

65 Op de vorige foto zagen we de molen aan de Osseweg. Op deze foto zien we dezelfde molen, maar nu na de storm die in februari 192 5 ervoor zorgde dat de molen los sloeg. Enige tijd is hi] zo blijven staan, maar jammer genoeg is hij niet hersteld. Het laatste oude bouwwerk van Heesch is toen verloren gegaan. Gelukkig dat er ook in die tijd fotografen waren die zo attent zijn geweest om foto's te rnaken. Op de grand waar de molen stond, bouwde 'boerke den Brus' (Vd. Heuvel) een huis. We zien deze molen ook afgebeeld op de plattegrond die bij nummer 1 staat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek