Heesch in oude ansichten

Heesch in oude ansichten

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Bernheze
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6502-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heesch in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

66 Een goede honderd meter van de gemeentegrens van Heesch ligt op Osse grond de oude plaats waar de Willibrordusput heeft gelegen. Er zijn aanwijzingen dat Heesch zich onrwikkeld heeft uit de

oude kern van de gemeente Oss, waarvan het centrum rondom deze put lag. Toen Oss haar centrum verplaatste, is Heesch in deze omgeving ontstaan. Op de foto zien we de plaats waar de oude put

geweest is. In 1610 stond bij deze plaats ook nog een eeuwenoude kapel. Deze kapel werd in 1748 door de Engelsen en de Hannoveranen verwoest. De Willibrordusboom, die de kapel overhuifde, werd

in 1845 geveld. Naar deze plek werden vroeger vele bedevaarten gehouden.

67 De man die we hier afgebeeld zien, roept bij vele mensen uit Heesch herinneringen op; het is niemand minder dan de Osse carnavalsfigunr Jan Tompe. Heel veel mensen denken dat dit een Ossenaar in hart en ziel was, maar niets is minder waar, al heeft hij wel de meeste tijd van zijn leven doorgebracht in de Osse hei waar hij met zijn VTOUW, Netje Roelofs, in een hol woonde. Hij is op 14 juli 1860 in Nistelrode geboren. Toen zijn vader op 20 mei 1858 in Nistelrode trouwde met Maria Anna Ariens woonde deze in Heesch. Jan Tompe zelfkwam op 30 januari 1934 met zijn vrouw uit Oss naar Heesch. Hij moest zijn hol op last van de autoriteiten verlaten en 'emigreerde' daarom naar een huis dat op grondgebied van Heesch stond: KerkeindA 64. Dit was vlakbij de voormalige

Osse wielerbaan bij Kiskes. Daar heeft hij nog bijna zes jaar gewoond, totdat hij op 31 december 1939 overleed. Zijn vrouw Netje overleed enige maanden later op 19 maart 1940. Op deze fota zien we Jan (v.d. Boogaard) Tompe in zijn bekende houding met een zak op zijn rug, waarin hij alles deed wat hij kreeg of vond.

(Foto: L. v.d. Berg, Oss.)

68 We hebben al gezien, dat in 192 9 de rijksweg van een nieuwe rijlaag werd voorzien. In die tijd werd ook de weg van Heesch naar Oss verbeterd. Er kwamen toen ook fietspaden en dergelijke. We zien op deze foto de straarrnakers bezig aan het fietspad op de Osseweg. Het huis dat we zien, "vas het eerste huis van Heesch als je van Oss af Heesch binnen reed. Vlakbij is Kiskes (Kees van Boxtel) .r-. genover Kiskes was een voetbalveld waarap R.S.V (Reuver Sport Vereniging) van Reuvers Kistenfabriek voetbalde. Later speelden er de 'Organon Boys', waarvan de naam in de oorlogstijd in D.A.W is veranderd. Bij Kiskes was ook een grate speeltuin waar de kin-

deren speelden, de vrouwen buurtten en de mann en een goeie pot bier dranken.

69 Wandelend over de Osseweg steken we de rijksweg weer over en gaan richting Nistelrode.AIs we in de omgeving van de Wijst zijn aangekomen, hebben we een prachtig beeld van het Iandelijke Heesch waar de romkar op zijn gemak de rorntuiten ophaalt am deze naar her melkfabriekske te brengen dat vroeger hugs de rijksweg bij de oude school, tegenover het gemeentehuis was. Het gee bouw waar nu de zeemleerfabriek van Kemps is gevestigd, heeft oak als melkfabriek dienst gedaan. Misschien bracht deze kar de melk wel naarVinkel, waar men oak een melkfabriek had die in 1899 door pastoorVogels (oud-kapelaan van Heesch) is

gesticht en die tegenover de plaats stand waar vroeger de molen was. Tegenwoordig woont er Ruys.

He

rd -Brabant

70 Dat Heesch een Iandelijk karakter had, zal niemand die dit boek heeft bekeken, willen ontkennen. In dat landelijke Heesch stonden verschillende mooie boerderijen. Jammer genoeg zijn vele van deze boerderijen ondeskundig verbouwd, waardoor veel moois verloren ging. Gelukkig zijn

er nog wel foro's bewaard gebleven, zoals deze van de boerderij van J. v.d, Ven die op de Wijst stond.

7 1 De vervoermiddelen in vroeger dagen bestonden nog niet uit knetterende brommers en luchtverontreinigende auto's. Onze ouders en grootouders moesten gebruik maken van eenvoudiger vervoermiddelen. Het was geen uitzondering als men

's woensdags midden in de nacht naar de Bossche markt liep. Anderen reden, zoals op de foto, met de erdkar kilometers ver om familie te bezoeken. De karren hadden in een dorp allemaal dezelfde kleur. Voor Heesch was dit donkergroen met fel geel en de ijzeren gedeelten zwart. Op deze foto zien we van links naar rechts: Janus Smits, Harrie Smits, Marie Smits-v.d. Berg, Martina Smits en Piet

Smits. De tijd schrijft 1932 en ze zijn op weg naar de Nistelrodese kermis.

72 We vervolgen onze tocht door Heesch en gaan in de richting van Vinkel waar we niet ver van het gehucht Zoggel het 'Kastilleke' de Berkt zien. Hoe oud dit gebouw is, is nog niet bekend. De oudst bekende datum is begin 1900, toen]. Linsen er woonde. Later is het eigendom geworden van de jonkers van Heeswijk. Op 24 september 191 5 kwam Eug. de Jong uit Den Bosch langs en toen hij een foto maakte, moesten ook de buren erap komen. Deze gebeurtenis leverde dit kostelijke plaatje op. We zien van links naar rechts, zittend op de grand: [ans de Laat, Maricus de Laat, Has v.d. Akker en

Piet de Laat, Zittend: Adriana de Laat-Leeyen, Frans de Laat, Jas de Laat (hij zit op de tafel) , Bertus v.d. Akker en Marjan v.d.Akker-Ruys. Staand:

Beth van Pinsteren-Leeyen, Mina Gloudemans (dienstbode), Marinus v.d. Akker, Mie

v.d. Akker, Frans van Venrooy, Nel v.d.Akker en Ment v.d, Akker.

73 In de tijd dat Heesch alleen beschikte over het huis tegenover het gemeentehuis om de kinderen rekenen en schrijven te leren, gingen de kinderen die in Heesch-Vinkel woonden, naar het hier afgebeelde schooltje. Het staat als kerkje op de plattegrond getekend bij nummer 1. Het stond - en staat nog - in Kaathoven. Dit gebouwtje werd als kapel gebouwd in de vijftiende eeuw. In 1648 werd deze kapel als school ingericht. Dit bleef het tot 1878. Toen werd het woonhuis en kreeg Vinkel een school en had Heesch een nieuwe school tegenover de kerk gekregen. (Foto: J. van Assen, Rijksarchief, Den Bosch.)

I t

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek