Heeswijk-Dinther in oude ansichten

Heeswijk-Dinther in oude ansichten

Auteur
:   A.C. Verkaar-van Uden
Gemeente
:   Bernheze
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0306-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heeswijk-Dinther in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Wie de vroegere dorpen Heeswijk en Dinther van vóór 1930, met hun langgerekte lintbebouwing, heeft gekend, zal ontdekken dat evenals elders ook hier de tijd niet heeft stilgestaan. De uitbouw van de vroegere kernen is massiever geworden, modernere woningen staan in de vroegere boomgaarden tussen de - eertijds ieder in eigen stijl gebouwde en inééngehurkte dorpswoningen. De winkels met "Koloniale Waren" zijn veranderd in moderne zelfbedieningszaken. De tramlijn is opgebroken en van de vroeger praktisch één lijn vormende lindebomen langs de dorpsstraat zijn hier en daar nog slechts wat schaarse elementen overgebleven. De voorheen onverharde zijwegen en landwegen zijn nu beklinkerd of geasfalteerd. Een treffend voorbeeld van afbraak (vernieuwing! ) ziet men in de kern van Dinther; voor een brede asfaltweg met parallelwegen, fietspaden en trottoirs heeft alles moeten wijken, zoals linden, beuken, de dorpspomp, de beklinkering, kortom alles waar men nu de klok weer voor terug zou willen draaien.

Sinds op 1 januari 1969 de twee dorpen werden samengevoegd tot de gemeente Heeswijk-Dinther is de kern verlegd naar de omgeving van het nieuwe bejaardenhuis. Hier komt een nieuw dorpscentrum, waarvan wij hopen dat het straks toch weer een eigen sfeer zal gaan ademen, dat het iets van intimiteit zal hebben, aangepast aan een dorp en niet iets krampachtig-stedelijks.
Heeswijk en Dinther zijn dorpen met een rijk historisch verleden. Een grote culturele invloed ging door de eeuwen heen uit van het kasteel en de abdij. Door toedoen van de Norbertijner "witheren" behoort een gymnasium opleiding in eigen dorp zelfs tot de mogelijkheden. De culturele invloed was en is ook te merken aan het van oudsher rijke verenigingsleven. Denken wij bijvoorbeeld maar aan de oude "Guld" en de muziekgezelschappen. Het Dintherse "St. Barbaragilde" vierde in 1958 zijn driehonderdjarig bestaan en de Heeswijkse fanfare "St. Willebrord" in 1973 haar honderdvijftigjarig! Van het begin van de zestiende eeuw dateert het "St. Willebrordusgilde" in Heeswijk, doch dit is slapende geweest van ongeveer 1870 tot 1963, toen het werd heropgericht.

Een andere mogelijkheid voor het bloeiende verenigingsleven kan ook zijn geweest de rivaliteit tussen de vroegere dorpen Heeswijk en Dinther. Men wilde elkaar de loef afsteken! Heden ten dage is echter de strijdbijl begraven en zijn de Heeswijkse Snevelkruiken en de Dintherse Bokken broederlijk verenigd in één naam: de Snevelbokken. Onder deze naam vieren ook die van Loosbroek carnaval. Loosbroek, een onder drie gemeenten ressorterend kerkdorp, heeft zich van oudsher meer met Heeswijk-Dinther betrokken gevoeld dan met de andere gemeenten. Loosbroek leek enkele jaren geleden, door toedoen van de bestuursleden, tot uitsterven te zijn gedoemd. Het is echter een springlevende kern die, als men haar een beetje wil toegeven, kan blijven voortbestaan om haar inwoners dat eigene te laten behouden dat hen al zolang heeft verbonden.

Wij willen u nu graag meenemen op een rondgang door onze gemeente met enkele straatbeelden en foto's van verenigingen en groepen personen uit de periode van 1880 tot 1930. Velen onder u zullen hierop oude bekenden herkennen, oude straatbeelden zullen een zeker heimwee oproepen, evenals de oude "staatsieportretten".
Wij hebben ons best gedaan voor u een gezellig "kijkboek" samen te stellen, een boekje dat u als het ware iets dat dierbaar was weer teruggeeft: jeugdherinneringen, oude vrienden, bekenden en familieleden. Als het zo bij u over komt, is onze opzet geslaagd. Tot slot willen wij een ieder danken die welwillend heeft geholpen door fotomateriaal af te staan en de nodige informatie hieromtrent te geven. Zo veel enthousiaste hulp mochten wij ondervinden, dat het ondoenlijk is hier alle namen te noemen. Maar daarom is onze dank niet minder groot!

Het is verheugend dat er zoveel vraag is naar deze uitgave, dat een tweede druk nodig blijkt. Hier en daar is de tekst iets gewijzigd en wij hebben tevens een foto meer van Loosbroek kunnen plaatsen. Een en ander zal hopelijk een verbetering blijken en nog meer de belangstelling oproepen. Wederom willen wij graag diverse mensen danken voor hun medewerking.

1. Een winters beeld van de dorpsstraat in Heeswijk. Links ziet men de oude pastorie (momenteel het woonhuis en de winkel van Jos van Driel). Dwars staat het huis met bakkerij van Driek van Aspert. De bakkerskar staat voor de deur. Waar nu de ingang is naar de sportzaal "d'n Tol", stond een huis van "de jonkers van het kasteel". Rechts staat de boerderij van de "Lamerens". Hier staat nu de Rabobank. De tramrails slingerden zich nog door de dorpsstraat. Ziet u de mooie straatlantaarn bij de vierde boom van rechts? De bomen links staan er nog allemaal!

2. Het oude centrum van Dinther met de bomen volop in het blad. Ook hier nog de tramrails van de "goede moordenaar", zoals men de tram destijds noemde. Links ziet u de oude dorpspomp met daarachter een grote lindeboom, genaamd "Wilhelminaboom", die geplant werd bij de kroning van koningin Wilhelmina in 1890. Links van de pomp stond, op de foto niet te zien, een eikenboom, de zogenaamde "pindöllekesboom". Rechts achteraan de winkel in kruidenierswaren van Anna van Dijk (nu de Sparwinkel van Hans de Visser). Bij het hekje was de winkel in "tabakswaaren" van Bertus Verhagen gevestigd. Rechts vooraan het huis van "de Köster".

3. De Heeswijkse kerk vanaf de oostzijde. Hoge heggen en lindebomen beheersten toen (rond 1924) nog het beeld in de dorpsstraat. Van links naar rechts zien wij hier: Nella van Aspert, Miet van Aspert (dochters van Willem "de Köster"), Betsie van Schijndel en haar vader Janus (Lameren). Op de achtergrond Driek van Aspert in bakkerssloof. Rechts van de twee kinderen Jan van Lamoen (de Post) en echtgenote. Derde van rechts Marie van Roessel en geheel rechts Mieke de Visser. In het huis waar zij voor staat woonde smid Van Roessel.

4. Den Dolvert in Dinther in 1916. In het huis rechts woonde Driekske v.d. Heijden (den Huvender); in het hoge huis daarachter notaris Baggen. In het huis midden op de foto woonde Willem van Doorn, later de weduwe mevrouw Van Doorn-van Eert met haar dochter Lena (nu mevrouw Wijgergangs-van Doorn). Komend vanuit de Schoolstraat, was dit gedeelte van Den Dolvert vroeger mede de hoofdstraat. De hoogopgaande populieren moesten later allemaal het veld ruimen voor het H. Hartbeeld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek