Hei- en Boeicop en Schoonrewoerd toen opa en oma jong waren

Hei- en Boeicop en Schoonrewoerd toen opa en oma jong waren

Auteur
:   M. Molenaar en J.P. de Leeuw
Gemeente
:   Zederik
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5590-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hei- en Boeicop en Schoonrewoerd toen opa en oma jong waren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Op onze weg vanaf Zijderveld naar het dorp passeren we "De Blauwbijl" , genoemd naar een vroegere herberg aldaar. We weten niet precies van wanneer de naam dateert, maar hij moet al wei erg oud zijn.

Zo verhalen ons oude archieven reeds van een vechtpartij in de herberg aan "De Blauwbijl" op paasmaandag 26 maart 1676. Dan zijn we dus al meer dan drie eeuwen terug in de tijd.

De herberg is allang verdwenen, maar de naam "De Blauwbijl" is tot op heden blijven bestaan, onder andere ook door de naam die de boerderij daar ter plaatse nog altijd draagt. De voorrnalige herberg stond overigens niet precies op deze plaats, maar tegenover de boerderij, dus aan de andere kant van de Kortgerechtseweg. De foto toont de boerderij van "Frans van de Blauwbijl", zoals deze in de volksmond nog altijd genoemd wordt, van voor de brand in 1937.

Wie de afgebeelde personen zijn is niet met zekerheid bekend. Wei staat vast dat het meisje links Huibertje de Leeuw is, met waarschijnlijk haar moeder en grootmoeder naast zich. Het kunnen echter ook weI een paar dames zijn die daar op die dag juist op visite waren. Dan zou de vrouw op de achtergrond grootmoeder De Leeuw moeten zijn. We hopen dat de Iezers ons verder uit de droom kunnen helpen.

22. Vanuit Kortgerecht komende stond in vroeger dagen aan de linkerkant, net voor het dorp, "Het Hooghuis". Schilder A. de Haan beeldde het reeds in 1730 af en noemde het toen "De Noorderwoert". Oorspronkelijk was het een op een terp staande boerderij, waarvan bekend is dat deze in de vorige eeuw bewoond werd door een familie Maaswinkel, een familienaam die thans in Schoonrewoerd niet meer voorkomt.

Het laatste gedeelte van dit huis werd in de naoorlogse jaren afgebroken. Lange tijd woonden hier nog de bekende gebroeders Aai en Job Roeland, die u hier samen met hun zuster en zwager op de foto ziet staan. Geheel rechts staat hun neef Herman Roeland.

In het dorp was met name Job een heel bekende figuur, die men zowel in de zomer als in de winter iedere zaterdag bezig kon zien met het aanharken van het kerkplein.

Vermeldenswaard is ook dat vroeger naast de regenpijp een soort nis was gemaakt, waarin de Schoonrewoerdse nachtwacht kon schuilen. Oudere inwoners weten hier nog van.

Helaas is van dit alles niets meer over en mede daarom plaatsen we dit unieke plaatje van dit oude stukje Schoonrewoerd.

23. Wie thans het grate zuivelconcern van Wessanen gadeslaat, kan zich nog maar nauwelijks "de zuivelfabriek" voorstellen zoals die er nog tot lang na de oorlog uitzag.

Oorspronkelijk begon de heer P.A. Middelkoop op een terrein van nog geen 100 m2 met een melkpoederfabriekje. Hij zal zich wel nooit hebben kunnen voorstellen dat dit zou uitgroeien tot een bedrijf van de huidige omvang.

Alles wat we nog op de foto zien is inmiddels verdwenen. De fabriekspijp die tot in de verre omtrek zichtbaar was en die soms ook wel zorgde voor een "raetregen" op de buitenhangende (witte) was, werd in het begin van de jaren zeventig gesloopt.

Het huis van de bedrijfsleider - de heer De Vries - waarvan we nog net de kap zien, is eveneens verdwenen. Ook de aanvoer van de melk in bussen behoort tot de verleden tijd.

Ja, en wie baggertervandaag aan de dag nogin de Huibert met een baggerbeugel? Jacob de Wild, de machinist van het Huibertgemaal, die we hier bezig zien, deed het in die tijd kennelijk nog wel, Maar ook hij is reeds lang overleden en moderne slootmachines en maaiboten hebben zijn taak overgenomen.

Wat een rust gaat er van dit nostalgische plaatje uit en wat een aanslag op het dorpsschoon heeft dit bedrijf voor ons dorp later niet met zich meegebracht!

24. In onze streek vonden we vroeger veel grienden. Voorallangs de Diefdijk werden veel gronden tot grienden gemaakt. Ze waren afgegraven en gaven geen opbrengst. Het is dan ook geen wonder dat de houtgewassen er de oorzaak van waren dat zich een aparte handel in griendhout en hoepels ontwikkelde.

Deze industrie beleefde in de 1ge eeuw een bloeitijd door de vraag naar hoephout en teenhout voor het vlechten van manden. In Schoonrewoerd was op dit gebied het bedrijf van de firma Burggraaf vele jaren bekend.

Voor uitvoer naar het buitenland werden zwaardere stokken geschild. Hierin was in het voorjaar veel werk te vinden. Het was overigens weI zwaar werk en men werd er erg vuil van. Met name in de naoorlogse jaren verdween echter de vraag en daarmee ook deze unieke werkgelegenheid.

Op deze oude en sprekende foto zien we de teenschillers aan het werk. Links staat Willem de Leeuw. Zittend C. den Hertog en in de deuropening P. Moorelissen. Geheel rechtsachteraan, met witte schort, staat Mien Roeland.

De foto werd gemaakt achter het reeds lang afgebroken huis dat in het dorp stond op de plaats waar nu mevrouw Bogerd en de familie Van de Bruinhorst wonen.

25. Op de plaats waar nu de villa van de familie Berendsen staat, stond vroeger het pand van de gemeenteontvanger P.A. Middelkoop, in het dorp bekend als "mijnheer Pieter". Later was in die woning ook nog een tijdje de Boerenleenbank gevestigd.

Let u vooral ook eens op de fraaie kastanjebomen!

De naastliggende boerderij, gebouwd in 1871, behoorde aan de familie Middelkoop, van wie de heer D.C. Middelkoop bij velen nog in de gedachten voortleeft.

Het huis, "De Brink"genaamd, staat op de lijst van beschermde monumenten. Het is een voorbeeld van een herenboerderij uit het laatst van de vorige eeuw.

De naam ontleende het bedrijf aan een erachter liggend stuk land. Heel vroeger stond op dit perceel de brouwerij van Antonie van Dijk. In 1808 stonden de zusters Van Dijk als renteniersters als vrij vermogend te boek. In genoemd jaar betaalden zij niet minder dan f 40,00 (!) belasting. Dat was voor dat jaar voor Schoonrewoerd to en de hoogste aanslag. Men sprak de dames dan ook steeds aan met "juffrouw". Voor het gewone yolk was het woord "vrouw" gebruikelijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek