Heinenoord in oude ansichten deel 2

Heinenoord in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.M. van der Woel
Gemeente
:   Binnenmaas
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3291-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heinenoord in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Vo1gens een kaart uit 1835 lagen er evenwijdig aan de haven drie verkavelingspatronen: 13 percelen oostelijk van de Buitendijk, 12 percelen tussen Oude en Nieuwe Erve en 10 oostelijk van de Nieuwe Erve. De verkaveling langs de Buitendijk was de jongste van de drie; in 1835 stonden daar dan ook nog geen gebouwen. Dat was rand 1920 anders, hoewel de bebouwing nog lang niet zo dieht was als op de "oude" en de "nieuwe erven". De woning links bood onderdak aan meerdere gezinnen. Hannes Smit, knecht bij winkelier H. Louter, en onderwijzer Piet van Steensel hebben er gewoond. Erachter zien we het dak van het Hoge Huis aan de Dorpsstraat en bij de kerktoren het winkelpand van Hendrik Lauter. Het schilderachtige haventje gaat schuil achter de dijk.

Heinenoord Buitendijk

22. De Dorpsstraat op de driesprong met de Buitendijk in de jaren veertig. Reehts het grote winkelpand van Cor de Valois, voorheen Hendrik Louter. Voorbij de eerste elektriciteitspaal staat de bakkerij van Dirk Nolen. Verderop iets aehteraf lag Garage 't Hoen, waar Henk 't Hoen en zijn zoon Tonny auto's en fietsen repareerden, Helemaal reehts zien we de hoek van het cafe "De witte ballon", hier was Arie Biemansgevestigd, die er ooit ook manufaeturen had verkoeht. Voorheen was Bram Ouweling op deze plek kastelein geweest. Pal tegenover de Buitendijk Iigt de slagerij van Piet Roos. Het smeedijzeren hek hoort bij de villa van Leen de Bruijn, Aan de overkant van de sluis stond de smederij van Piet van der Veer.

23. Ret fraaie herenhuis dat Janus Leeuwenburgh op een van de mooiste punten van Heinenoord heeft laten bouwen. flier eindigde de Kreek bij de duiker en de sluis onder de Dorpsstraat. Omstreeks 1910 was het elektrische gemaal er nog lang niet en was er voor elk aangrenzend erf genoeg ruimte om een stap in de Kreek te hebben. Daarop kon het wasgoed worden gespoeld dat, zoals rechts op het plaatje, daarna op de bleek kon worden gelegd. Ret boerderijtje met het rieten dak is allang verdwenen. Ook verdwenen is de oude school, later verenigingsgebouw, waarvan in de verte de schuine dakrand zichtbaar is. Links ernaast is nog net een hoek van het gemeentehuis te onderscheiden. Ret pad dat hier achter de huizen van de Dorpsstraat loopt werd vanouds de "Berm" genoemd.

Kr eekz ijde He inenoord.

24. Dit oude boerderijtje stond vroeger op de plaats waar nu de woningwetwoningen op het Kerkplein staan. Achter de Dorpsstraat lagen noordelijk van de kerk aan de "Berm" tot ongeveer 1930 twee van dergelijke oude panden. Het steedje dat schuin tegenover het gemeentehuis stond en waarvan we links nog juist een zolderraam zien, werd het laatst bewoond door Hannes Bos, koster van de hervormde kerk. In datzelfde pand was ook de schilderswerkplaats van Arie de J ongste. Het andere steedje, dat in 1928 door J. Verheul Dzn. zo aardig is getekend, was eerder bewoond geweest door Meeuwis Monster en Kees Rosmolen. Het Iaatst heeft Gerrit Moerkerken er gewoond; zijn dochter Annie staat bij het raam. Schuin achter dit pand lag bij de toren van de kerk het doktershuis.

;:.

I ~ ( r

,

? ?

25. De Kreek gezien vanuit het zuiden omstreeks 1905. Links naast de toren zien we het doktershuis en het huis van Janus Leeuwenburgh. Bij de sluis tekent zich verder het huis af waar achtereenvolgens Willem en Dirk Nolen een bakkerij hebben gehad. De kapitale boerderij is Midden-Leeuwenstein, dat op de plaats van een oudere hofstee omstreeks 1847 door ene Jan Leeuwenburgh waarschijnlijk geheel nieuw is opgetrokken. De Kreek loosde via de sluis onder de Dorpsstraat en de haven op de Oude Maas. Ret elektrische pompgemaal is er pas in 1927 gekomen. Tot dat jaar werd het water van de polder "Oud-Reinenoord" uitgeslagen door een wipwatermolen die aan de Kreek iets ten noorden van de Reedijk stond. De Kreek was een omkade voorboezem, die veel water moest kunnen bergen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek