Heinenoord in oude ansichten deel 2

Heinenoord in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.M. van der Woel
Gemeente
:   Binnenmaas
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3291-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heinenoord in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. De Sluisendijk in 1910 met de twee jaar tevoren gebouwde watertoren. De metse1aar die dit, zoals een krant het wel eens genoemd heeft, "tobberig watertorentje" bouwde, was Teun Herwig uit Oud-Beijerland. In het winterseizoen stond de toren soms in het water als de dijk van de uiterwaard was overge1open. Wateroverlast hadden in dat geva1 ook de bewoners van de "Vijf Huizen" rechts aan de dijk. Ook de huizen aan de verderop ge1egen "Goudmijn" moesten dan de v1oedborden p1aatsen. In het huisje links onder aan de dijk woonden de gezusters Louter en Jan de Zwart. Op de dijk loopt Teun Kamp uit de Westdijk met zijn hengst op weg naar het vo1gende karwei. Het meisje met de hand aan de muts is nog lang niet op school, want de school aan de Sluisendijk was er nog niet.

SIuisen -ijZ< met Water tor e

Heinenoord.

32. De Westdijk is tot lang na de oorlog grotendeels een grindweg geweest, waar straatverlichting ontbrak. De geteerde houten schuur hoorde bij de woning van Gijs van Herk. Hij is een jaar of tien geleden door een storm geveld. Rond 1948 woonden in dit huis Gerrit van Herk en Bas Barendrecht. Ais buurvrouw hadden zij de weduwe Neeltje van der Linden, die ook naast Teun Andeweg woonde. De auto van dokter Den Broekert is bijna bij het huis van Dirk Verhoeven. Het oliekarretje van Aart van Dongen staat bij Driek van Bergen stil. In de volgende huisjes woonden Jaantje Snijders, Dirk 't Hooft, Willempje van Bergen en Aart Snijders, iets achteraf Cors van der Sluis en Gerrit de Bruin en verderop nog Kees Leenheer, Tobias Wander en Arie de Vries.

33. De Goidschalxoordsedijk heette tot na de oorlog gewoon Dorpsstraat. Op dit plaatje van omstreeks 1932 zien we links het cafe van Jan Jongenotter en ernaast de scheerwinkel van Marinus Hoppel. Het voIgende huis met de gebroken kap is van Leen Bijl, die weer naast schoenmaker Hannes van 't Hof woonde. In de verte zien we het pakhuis van Adrianus Dekker, waarvan in 1927 de eerste steen gelegd was door zijn zoon Maarten. Ter hoogte van de A-vormige paaI had tot 193 I tegen de dijk de boerderij van Schilleman Dronk gestaan. In dat jaar was dit gebouw samen met een aan de overkant gelegen houten schuur afgebrand. Een nieuwe boerderij werd zuidelijk van de dijk gebouwd. De open plek aan de noordzijde is al gauw opgevuld door nieuwbouw voor Jan Vermaas en Kees van Pelt.

Goidschalxoord

Dorpstraat.

34. Cafe "Het wapen van Goidscha1xoord" en de huizen genoemd .Jiet Fort" bij het idyllische haventje van Goidschalxoord in het jaar 1910. Na de dood van kaste1ein Pieter van der Woe1 in 1911 zette zijn weduwe Maria Kooy het cafe, waar vee1 po1dervergaderingen gehouden werden, tot 1940 voort. In het eeuwenoude huis met de Dordtse rondbogen boven de ramen woonde Arjaan van Dongen, die een ko1enhande1 dreef, waarin hij is opgevolgd door zijn zoon Antoon. Achter de rij knotwilgen op het kaadje ligt het gesneden riet opgetast. De groepjes mensen wijzen erop dat "de Sluis", zoa1s dit punt heette, een trekp1eister was voor jong en oud. Bij het cafe is de straat nog niet opgehoogd door dijkverhoging. Het e1ektrische pompgemaal binnendijks zou drie jaar later gebouwd worden.

Groete uit

Godschalkoord.

35. De haven in 1932 gezien vanuit het zuiden. In de jaren zestig is dit haventje voorgoed gedempt, nadat het a1 ruim tien jaar voor schepen was afgesloten geweest. Ret beurtschip "Neeltje" van schipper Cornelis Vermaas had hier zijn thuishaven. Aan dek staan de gebroeders Krijn en Jan Vermaas en nichtje Nelly. Ret binnenschip "Maaike" van schipper Dirk Snelleman was hier ook thuis. Ret is juist hoog water. Er was een groot verschil tussen eb en vloed, waar de dorpsieugd van profiteerde bij het 1eren zwemmen. Als je de haven over zwom kon je het. Tussen de Veerdam links en het 150 meter verder gelegen Hoofdpad lag het poldertje de Goudmijn. Ret stroomde in de herfst vol en was's winters de officiele ijsbaan van de ijsclub "Nooitgedacht".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek