Heinkenszand in oude ansichten

Heinkenszand in oude ansichten

Auteur
:   J. de Ruiter
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3210-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heinkenszand in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Rechts in het poortje ziet u Suus Nijsse (gestorven op twintigjarige leeftijd). De heer op de achtergrond, met koffer, is waarschijnlijk de hulp van de fotograaf. Links is de dorpsherberg waar het gemeentebestuur voorheen een kamer had gehuurd voor vijfenzeventig gulden per jaar.

10. Links zien we het gemeentehuis, waar de echtgenote van veldwachter Fokker, die het gemeentehuis onderhield, een voetenschraper had neer laten zetten. Op de achtergrond het in 1901 neergezette "plakkebord", dat toen woedende protesten opleverde van het kerkbestuur dat yond dat de fundering van het muurtje rond de kerk wel eens schade zou kunnen oplopen, B. en W. namen echter de briefvoor kennisgeving aan en het plakkebord bleef staan.

11. Links staat de plaatselijke petroleumboer, Kees Hogenboom, die in het Kerkepadje woonde, tegenwoordig de Kerklaan. Rechts het gemeentehuis, nu 't Oekuus genaamd van de heer Lammers. Pas veel later zou het grote huis er recht tegenover als gemeentehuis in gebruik worden genomen.

Keinkensr:and, D5rpslraat

12. In het grote huis rechts woonde eerst "particulier" Van der Bitt, later werd Witkam de bewoner. Toen mevrouw Witkam overleed, kocht het gemeentebestuur het huis aan om over de noodzakelijk geworden ruimere behuizing te kunnen beschikken. Na een grondige verbouwing werd op 9 december 1931 het nieuwe gemeentehuis door burgemeester mr. dr. A.J.J.M. Mes geopend. Veldwachter Fokker, die tevens concierge was, woonde boven het gemeentehuis. Wanneer u dit leest is het gemeentehuis wellicht afgebroken want de raad van de gemeente Borsele besloot in haar vergadering van 7 mei 1974 tot afbraak om een betere ontsluiting van de Kerklaan te krijgen.

Dorpstraat met Opeubare School HEt.'iKEN ZA 'D

13. Dit is de traditionele aankleding van de ansichtkaart uit die dagen: hele groepen schoolkinderen die de fotograaf aanstaren. Ret grote aantal huizen met statige gevels geeft aan de Dorpsstraat een voornaam cachet.

· Xeir,ken!zand, Dorpsshat

14. Voor de gemeenteherberg onder de straatlantaarn stond een van de gemeentepompen. Links de stallen die bij de herberg behoorden en waar de mest nogal eens onder de staldeuren doorkwam en over de straat stroomde. Verder zijn er op de beregende straat duidelijk de achterblijfselen te zien van de doortrekkende kudden melkvee.

Dorpstraar

HEI, KENSZAND

15. Bijna op dezelfde plaats als de voorgaande is deze foto genomen, doch enkele jaren later, zo omstreeks 1915. De gemeentepomp is verdwenen evenals het uithangbord. Bij de herb erg zien we Stoffelien Pieters, de echtgenote van de herbergier, uit het raam kijken. Rechts woonde gareelmaker Impes, daarnaast schilder De Regt, dan ziet men een bierhuis, daar weer naast woonde veldwachter Sooys van de Linde, wiens vrouw de flesjes van de dokter spoelde en bovendien klokluidster was. De kar met de schimmel was van bode Willem Nijsse. Daarachter komt een met twee paarden bespannen rijtuigje aanrijden.

Markt met H ervormde Kerk REIN KENSZA.ND

16. Deze foto is gemaakt op de Markt. De heer uiterst links is J. Tramper, die a1s opdrachtgever van de te maken ansichten natuurlijk op elke foto staat. De heer met de regenjas aan is de helper van de firma A. van Loo uit Yerseke die we ook op vee1 kaarten ontmoeten. De huidige "waterstaatskerk", die we nu aantreffen is in de plaats gekomen van de in 1843 afgebroken prachtige kerk met hoge toren (te vergelijken met Nisse). De beide kastanjebomen moeten niet lang na 1843 zijn gep1ant, zodat de nog steeds bestaande bomen al een respectabele leeftijd hebben.

]'rlarkt, 1{einkensland

17. Evenals op voorgaande foto hebben beide heren weer geposeerd, nu voor de open bare lagere school waarvan het laatste stuk pas in 1972 is afgebroken om plaats te maken voor het huidige Van der Biltplein. We dateren deze foto omstreeks 1917.

Heinkenzand.

" ii. Kerk.

t

? .r"

,

18. De toren van de hervormde kerk nog in de oude staat. Rechts het nu afgebroken huisje van Pantus de wagenmaker, waardoor het Kerkepadje tot Kerklaan verheven werd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek