Heinkenszand in oude ansichten

Heinkenszand in oude ansichten

Auteur
:   J. de Ruiter
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3210-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heinkenszand in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

l1ein~enszand Grot

59. De Lourdesgrot achter de katholieke kerk werd in 1911 op speciaal verzoek van pastoor Teule (links op de foto) gebouwd. Voordat het bouwse1 echter klaar was werd de pastoor naar elders overgeplaatst. Pastoor Krook zette het werk voort en bij de p1echtige wijding werd pastoor Teule uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Heinkenzand. -r-

R. K. School.

60. De St.-Jozefsehool met de leerlingen en het onderwijzend personeel in 1912. De leerkraehten waren, van links naar rechts: mijnheer Van Rest uit Tilburg, juffrouw Keyzer, juffrouw Bye en meester Hoornick.

-->;.

Helukenszaud

R. K. School

61. De onderwijzerswoning is er nog wel, maar de school werd in 1972 afgebroken, na eerst nog onderdak te hebben geboden aan de dienst gemeentewerken van de gemeente Borsele, waartoe sinds 1970 ook Heinkenszand behoort. De school werd gebouwd in 1909.

62. De gereformeerde kerk anna 1906. Daarvoor had men gekerkt in wat nu Maranatha is in de Dorpsstraat. Villa Jacoba werd in 1905 gezet voor notaris Van Cleef.

63. Hier de situatie bekeken vanaf het erf van Heintje Wouterse, de klompenkapper. Het beroep van klompenkapper was vroeger meer in tel dan tegenwoordig, er waren toen meerdere klompenmakers op het dorp, tegenwoordig nog slechts een aan de Westdijk. Het huis links is het voormalige koetsiershuis van de buitenplaats Barbistein; later diende het als pastorie voor de gereformeerde gemeente.

64. De School met den Bijbel, aan het Clara's pad, die in 1907 werd gesticht met daaraan vast het huis voor de hoofdonderwijzer.

65. Dit zijn de vroede vaderen van Heinkenszand van rond 1920. Van links naar rechts zitten achter de tafel: A. van den Dries, Bastiaan van den Dries, Arjaan Simonse, Hubrecht van Iwaarden, burgemeester Steketee, secretaris Snijders, Jac. Dominicus, Geert Kuzee en Ko de Vos. De veldwachter daarachter was Fokker, Overigens de kapstok met a1 die boerenhoedjes kostte f 6,- en de mat daarachter f 2,50.

luid-Beuelc:ndsehe bserenki deren

66. De foto werd genomen door de dominee, die deze kaart naar al zijn vrienden en kennissen stuurde met het verzoek om een bijdrage voor het bewaarsehooltje, dat na het bouwen van de gereformeerde kerk in Maranatha was gevestigd. Het bewaarsehooltje kreeg ook f 25,- subsidie per jaar van de gerneente. Van links naar reehts kijken ons aan:

A. Pauwe (was op zijn onderwijzersexamen nog steeds in klederdraeht), Adriana de Vos, Jaeomina Nijsse, Johanna Nijsse, Francina, Johanna en Apolonia Lokerse en Marinus Kuzee. Zittend: Maatje de Vos en Cornelia Lokerse.

67. Waarschijnlijk werd hier feestgevierd tijdens het vreugdefeest van 1918. Met het geweer ziet u M. Koopman, de boer met het geweer is Arjaan Vermeulen en verder herkennen we slager Wisse tussen een groep buurtbewoners.

68. Bij deze feesten werden meestal vijf poorten opgericht. In de Dorpsstraat, bij de Slaakweg, bij cafe Vermeulen, bij de Dreef;: aan het begin van het dorp en deze bij het Clara's pad. Meestal was er vIakbij wel een timmerwinkel voor het benodigde materiaal. Wanneer deze poort te zien was en wie er welkom werd geheten is met duidelijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek