Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 1

Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Stichting 'Oald Heldern'
Gemeente
:   Hellendoorn
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4174-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Dorpslraat - Hellendoorn.

De Dorpsstraat met links aan het eind het notarishuis van Van Riemsdijk, thans gemeentebezit. Van 1940 tot 1969 was het bureau van gemeentewerken hierin gehuisvest. Op de achtergrond (midden) het notarishuis van Koch en later van Wijnkes. V 66r de periode Van Riemsdijk was dit huis ook reeds notarishuis van Kluver. Notaris Koch zette er indertijd de verdieping boven op. Een korte tijd heeft het huis nog dienst gedaan als hotel-pension. Nu is er de kledingzaak van Jacobs in gevestigd. Verder ziet u op de foto rechts de kruidenierswinkel van Gerrit van den Berg (nu Van der Worp) en links de landbouwschuur van "Nieks Hendricks" en de oude bakkerij van Derk Valko Later is hier kapper Hekkert in gekomen. Deze heeft het pand geheel verbouwd tot een moderne kapperszaak.

13

Dorp gezicht - Hell ndoorn.

_'t

14

Een ander kijkje in de dorpsstraat. Rechts het notarishuis van Van Riemsdijk op de voorgrond en verderop het oude postkantoor. Rechts het notarishuis van Koch en de oude bakkerij van Flim.

./

DORPSSTRAAT - HELLE, DOOR

Weer een stukje Dorpsstraat met links op de voorgrond de omheining van de Nederlandse hervormde kerk. Rechts op de voorgrond cafe en bakkerij Mollink. Daarnaast bakkerij Lemmers. Dan voigt het witte huis van de familie Disselhorst (later Teesselink) en daarachter de boerderij van Staman.

15

16

Weer de Dorpsstraat. Links de boerderij en rechts de schuur van Nieks Hendrieks. Verder links de winkel van G. van den Berg (nu Van der Worp) en rechts de bakkerij van Derk Valk (nu Kapper Hekkert). Het hekwerk rechts is van het oude Stokkershuis.

U ·,a>"t ". J .? a" C" ?.?. S ?. r::. itt Ie GOo,.... n.u. ?? _1Jt.R~L'_~_7~ ???. ~.ul

Ongeveer hetzelfde beeld in omgekeerde richting.

17

Dorpsgezicht t1ellendoorn

18

Hier zien we rechts de boerderij van Staman, met daarachter de oude boerenschuur die was ingericht als magazijn van G. van den Berg. De uitstalling voor de deur laat iets zien van de veelzijdigheid van het kruideniersbedrijf van "Gait van 'n Berg" in die jaren. Prikkeldraad, slijpstenen, zeisstelen enz. wijzen er op, hoe deze kruidenier ook van alles voor het boerenbedrijf verkocht. Veevoer, landbouwgereedschap, touwwerk voor de boerderij enz., maakten dat de boer bij zijn kruidenier voor bijna alles terecht kon. Een SOOft dorps warenhuis!

Een heel ander en bijna geheel verdwenen stukje Dorpsstraat toont ons deze foto, waarop we helaas de figuur missen van de man die in dit gedeelte van de Dorpsstraat in het begin dezer eeuw de boventoon voerde, "Kaams Dieks" (afgeleid van Dieks van 'n kaamp). Het gehele pand rechts, tot en met het spitse dak, was van Kaams Dieks. Hij was cafehouder, vrachtrijder en stalhouder. Hij zat vol groIlen en grappen en vertelde die luidkeels aan ieder die maar voorbij kwam. Oudere Hellendoorners zuIlen hem zich zo herinneren, staande met het glas in de hand bij de open deur van het cafe, waar nu de vrouw staat. Het gehele pand werd in 1969 afgebroken, nadat het geruime tijd bezit was geweest van de familie Tromp. De vrouwen links zijn "Te Bokken Diene" vrouw van "Te Bokken Garrat", de blauwverver van het dorp en vrouw Janssen van bakker Janssen (zie no. 8). De man in het midden is de gepen-

sioneerde commies bij de belastingen, Buitenhuis. 19

De Koestraat met op de achtergrond de Nederlandse hervormde kerk aan de Dorpsstraat. Rechts restaurant De Kroon zoals het vroeger was. Links achter de manufacturenzaak van Derk van den Berg (nu Weertman). Verder een blok, later afgebroken, woningen. Achter de heg de Koestraatkant van de Geuren. De Geuren was vroeger een, door de bebouwing langs de Dorpsstraat, de Smidsstraat en de Koestraat omgeven, in akkers verdeeld stuk bouwland. Van de genoemde straten uit lopen er smalle paadjes tussen de huizen en omhaagde tuinen door, naar de Geuren. Nu is bet een gemeentelijk plantsoen, waarop ook de muziektent staat.

Molen De Hoop die nu eigendom is van de boerenbond. Een aantal molenraderen waartussen het koren vermalen werd, liggen nog voor en tegen de molen. Deze molen was vroeger eigendom van Roskam. Gebouwd in 1848.

Molen de ,,Hoop" Hellendoorn

De gebroeders G. D. en W. Nijen Twilhaar, in de zondagse klederdracht van hun tijd. ('t kistentuug). G. D. (links) was jarenlang als "klepper Derk" nachtwaker van het dorp. Zijn jaarsalaris bedroeg f 125,-. Daarvoor moest hij in de maanden oktober tot en met maart 's nachts van 11 tot 4 uur en in de overige maanden van II tot 3 uur elk uur door een aantal slagen met zijn klepper het uur aangeven bij de notabelen van het dorp. Verder moest hij gedurende die uren nauwkeurig letten op diefstal, vreemde of vagebonderende personen en op brand. Na het afschaffen van deze functie in 1907 heeft hij nog jarenlang zijn klepper gebruikt bij het omroepen van boodschappen en gebeurtenissen in het dorp.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek