Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 1

Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Stichting 'Oald Heldern'
Gemeente
:   Hellendoorn
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4174-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

In 1889 werd in de gebouwen van de voormalige factorij van de Ned. Handel Mij., de Koninklijke Stoom Blekerij gevestigd. Deze werd in 190 I door een brand grotendeels verwoest. Dit zijn de overblijfselen van het pakhuis "magazijn" van de N .H.M., dat in 1836 gebouwd werd, (het eerste gebouw, dat in Nijverdal verrees).

53

- ......."

Gezicht op de brug te Xijn,rdal

UI~,=".'C H. J. va, C" 8t.r'(, Ht. ?? ..,do (""I( l. R. I. v. Z ?.. $ ".

54

Een foto van omstreeks 1910. Rechts is nog aanwezig het kanaal, waardoor de scheepjes van de Regge doorvoeren naar de K.S.W. Links nog een deel van de herberg "Roddeman".

Het uitgaan der Kon. Stoomweverij - Nijverdal.

De Koninklijke Stoom Weverij (gesticht 1852) omstreeks 1905. De fabriek gaat uit. De bel is gegaan: 12 uur. Om half twee weer beginnen. Werktijd van "zes tot zes", De voorpoort aan de Grotestraat was aIleen voor .Jioger" personee1. Wie in die tijd een blik sloeg in de weverij, zag een zee van mensen; (als regel: I man met knecht op vier getouwen. Tegenwoordig lijkt een weefzaal bijna van mensen verstoken). De foto is genomen vanaf het Hoge Dijkje richting Grote Straat. Het kanaal is nog even zichtbaar.

55

Aangaan der Koninklijke Stoornv

rij - Nijverdal,

56

Hoge Dijkje omstreeks 1905. De fabriek begint, Onder de arbeiders ziet men veel vrouwen en kinderen allemaal op klompjes. Ret "kanaal" wordt hier al niet meer voor scheepvaart gebruikt, zoals blijkt uit de buizen, die er overheen zijn gelegd. Op de achtergrond de Grotestraat, o.a. met de zaken Jannink en Roddeman. Gehuwde vrouwen mochten voor het middageten wat vroeger naar huis om de aardappels op te zetten. Nog niemand gaat op de fiets naar 't werk, hoewel de fietsen er al waren.

Nijverdal - Stationsplein met Hotel "Spijker"

De Stationsstraat omstreeks 1915. "Hotel Hofstee" (thans architectenbureau) heette toen "Hotel Spijker". Het lage voorgebouw met blinden was het oorspronkelijke stationskoffiehuis, dat onmiddellijk na de aanleg van de spoorweg (1881) werd gebouwd. De kroningslinde van 1898 he eft hier nog een beschermend hekje. U ziet weI de boom is nooit erg gegroeid. Wie kon in 1898 vermoeden, dat de Wilhelminaboom nog eens een verkeersobstakel zou worden?

57

58

1902. De aankomst van koningin Emma aan het station ter gelegenheid van de opening van het volkssanatorium te H ellendoorn. In het rijtuig voor het station de koningin (onder de parasol). I n de landauer op de voorgrond burgemeester De Joncheere. Links de schoolkinderen met de "meesters" Wieske en Brouwer. Op de voorgrond de gewone man; bij het station de elite. (Fietsen zonder spatbord).

GROOTE STRAAT - XIJ"ERDAL

U '0: ,~ H. J. v a- cO'" 8(.~. H ?. : ("dQ ?. -

! ?.? ~ I N .& " 7_ .?.?

De Grotestraat omstreeks 1910 (richting naar de brug) ter hoogte van 't tegenwoordige Arbeidsbureau. Het huis met het puntdak links was van bakker G. Wieldraaijer (later Bod). Geheellinks gedeeltelijk ziehtbaar de zaak H. W. Teesselink ("Harm Willem"). Let op de petroleumlantaarns reehts.

59

60

De Grotestraat voor 1938, de bomen werden in dat jaar gekapt. Er zijn al trottoirs. Ook de bestrating met Brabantse keitjes is er al. Links de winkel van H. W. Teesselink ("Harm Willem"), die in de oorlog werd verwoest. Rechts is nog even zichtbaar de Cooperatieve winkel.

De Campbellweg (rond 1918), eens een van de toegangswegen naar het Magazijn van de Ned. Handel Mij. (nu "Nieuwe Bleek"). Deze weg liep regelrecht door naar de Grotestraat (de spoorlijn was er nog niet) en verder naar de Kerkstraat. Links het huis oorspronkelijk gebouwd voor de familie Lempertz (administrateur van de "Nieuwe Bleek"). De tweede toegangsweg voor het zwaar verkeer vinden we voor een klein deel terug in de Stationsstraat.

61

"

62

De Verdeling. Een van de vier blokken van 17 woningen, die in 1852 gebouwd werden langs de Grotestraat (van de "Kama" tot horlogerie Harbers), om de stroom van arbeiders op te vangen voor de nieuwe Koninklijke Stoomweverij. In de gangen tussen de blokken de toiletten (4-zitters!) aan de overkant van de straat voor ieder blok een welput. Getekend naar de beschrijving van iemand, die er geboren werd en er gewoond heeft. Huur 60 cent per week; voor het grote middelste huis gold f 1,20. (Afgebroken omstreeks 1895).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek