Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 1

Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Stichting 'Oald Heldern'
Gemeente
:   Hellendoorn
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4174-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Het "Schaftlokaal" omstreeks 1900. De heren Salomon son bouwden dit schaftlokaal (cantine) in het toen bestaande langgerekte plantsoen langs de Grotestraat ten behoeve van hun arb eiders (1897). Nu staat er het "Parochiehuis". De gewapende mann en zijn lid van het plaatselijke vrijwilligerscorps "De La Rey", opgericht in de tijd van de "boerenoorlogen" in Zuid-Afrika, toen men hier met groot enthousiasme partij koos voor de heldhaftige .Boeren". Ieder welgeschapen jonge man in Nijverdal was er lid van. Hoe men met deze oefening in de wapenhandel dacht de Boeren te helpen is niet helemaal duidelijk.

63

Gezicht Groote straat 0051.

Nijverdal

64

Grote Straat omstreeks 1930. De eikebomen zijn er nog en de slagbomen voor de spoorlijn NeedeHellendoorn. De kiosk was van de heer F. van Luit. In 1934 nam de heer H. Meulenbelt deze over en plaatste haar aan de ingang van het D.E.S.-terrein (Spoorstraat) en heeft haar daar tot 1955 geexploiteerd. De heer Meulenbelt heeft nu een sigarenzaak aan de Grotestraat, maar de kiosk staat nog altijd als een dierbare herinnering aan het "klein begin" in de tuin achter zijn huis. Achter de kerk het vroegere "schaftlokaal"; hier katholiek verenigingsgebouw.

Spoorliin :S-eede-H~l~endcorn in aanleg.

S:.ation te X~'rerc.::1.

De spoorlijn N eede- Hellendoorn kon in 1908 geopend worden. Vooral van de zijde van de fabrikanten Salomonson was op de aanleg aangedrongen. Ze zagen er op de duur een verbinding in richting Ruhrgebied. Ruim twintig jaar lang hoorde men Bello zijn komst aankondigen door het geklingel van zijn luidbel op de locomotief. In 1935 moest het lijntje opgeheven worden. Aanvoerlijnen naar de fabrieken bleven bestaan. Het station (Nijverdal-Zuid) is in 1969 afgebroken.

65

66

Het pand, thans koffiebar, hoek Grotestraat-Rijssensestraat, lange tijd Sparwinkel, is gebouwd als herberg rond 1840, door G. H. van Corbach, zoon van de laatste schoolmeester van die naam in H ellendoorn. De postwagens van Zwolle op Almelo verwisselden er van paarden. De laatste kastelein was E. Teesselink, beter bekend als "Spieker Eppie". Deze naam ging later over op zijn knecht Nieuwenhuis, die voor zijn baas zand groef en vervoerde uit de zandkuil aan de Grotestraat. De herberg had een z.g. doorreed: zie de grote deuren links. Rechts het huis van bakker Flim; verwoest bij het bombardement van 22 maart 1945.

De Grotestraat omstreeks 1920. Rechts: dee! van het pand, nu "Braakman C", vervolgens woning van de gemeente-secretaris, wijlen de heer Joh. Vierdag, dan loodgieter Lemmers en de "veldwachterswoning" (Van der Tas!). Daarachter nog zichtbaar het distributiebureautie uit de Eerste Wereldoorlog. Links staan de lindebomen voor "Spieker Eppie", De straat is geplaveid met kleine in bogen gelegde Brabantse keitjes.

67

Groote weg - Xijverdat.

68

De Grotestraat bij Budde rond 1915. Ook hier, als bij de herberg van Van Corbach een "doorreed". Budde bouwde omstreeks 1901 een verdieping op zijn hotel, toen er sprake was van goudvondsten in de berg; het scheen dat Nijverdal daardoor een stormachtige ontwikkeling tegemoet ging. Het is er niet van gekomen, want de goudexploratie liep op niets uit. Het ronde bord geeft de maximum snelheid aan: 18 km per UUf. In 1901 was dat nog IO km.

S roote weg bij de Geref Kerk t" NijverdaJ. ? - - .

-!!Jt- ~ ?

Op deze foto (omstreeks 1912) komt nog voor de zijvleugel van de oude gereformeerde kerk, die men liet staan als vergadergelegenheid, voor het houden van catechisaties enz. Verderop is nog zichtbaar de oude pastorie. Ook hier ontbreekt de hondekar niet in het straatbeeld.

69

INGFNG NIJVERDFL. Grootestraat W. Z.

70

De Grotestraat vanaf de berg gezien rond 1920. De bijna honderd-jarige eiken, waarvan de kruinen elkaar raakten, vormden een schaduwrijke laan. Van de berg komende, was het alsof men een poort binnenging. De foto is van na de Eerste Wereldoorlog, hetgeen o.a. blijkt uit de elektrische straatverlichting (midden boven de straat), die de petroleumlantaarns verving, vlak na de oorlog. Het stadium gasverlichting sloegen we over. De fabrieken hadden hun eigen gasfabriek.

- Nijverdat.

De "Hellendoornse weg", nu De Joneheerelaan, gezien in de riehting naar de Grotestraat, ongeveer 50 jaar geleden. De hondekar (behorende bij het straatbeeld van die dagen!) is van bakker C. de Jong. Piksen met paard en wagen. Daaraehter Wieldraager met bakkerswagentje; dan overweg met slagbomen en waehthuisje. Op de voorgrond: Opoe Roelofs met drie kinderen en Mannes Krommendijk. De Amerikaanse eiken, nu daar verdwenen, staan er pas eenjaar oftien.

71

Het huisje van De Nijvelts ("de Dekker") aan de Smidsweg. De voorgevel was opgetrokken van z.g. "kloostermoppen", bakstenen van groot formaat, afkomstig van de afbraak van het kasteel "De Dam" bij Hellendoorn. Verderop ligt de boerderij "Piksen". Langs de oude denneboom daar liep het "Piksen-

72 paadje", waarlangs men door de roggevelden de Zwarte Weg (nu Hendrik Wormserstraat) kon bereiken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek