Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 2

Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Hellendoorn
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6052-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9 De bekende Sallandse dichteres Johanna F. van Buren is hier tachtig jaar geworden, een gebeurtenis die niet ongemerkt voorbij mocht gaan. U ziet haar hier temidden van medewerkers van het "Dagblad van het Oosten". Van links naar rechts: G. Snel uit Hardenberg, een onbekende, L Tuller uit Nijverdal, de jubilerende dichteres, G. Schipper, gemeentesecretaris van Wierden en johan Hosmar uitVriezenveen. Johanna van Buren kende de mensen van Hellendoorn, Nijverdal en de buurtschappen als geen ander: zij waren menigmaal het onderwerp van haar gedichten "in de moodersproake". "Vassies" of "leedties" noemde zij deze gedichten,

die jarenlang op zaterdagavond in het "Dagblad van het Oosten" gepubliceerd werden. In 1981 kwarn er ter gelegenheid van het herdenken van haar honderdste geboortedag een bun del verzamelde

gedichten van haar uit, Zij leefde van 20 december 1881 tot 17 januari 1962.

lODe Dorpsstraat te Hellendoorn omstreeks 1906. Links op de oude ansichtkaart zien we "Naber-Podt". Rechts treffen we de bakkerswinkel van Tramp aan. Op de achtergrand zien we nog de kroningslinde uit 1 898 en de dorpspomp. Helaas zijn beide verdwenen. Hellendoorn heeft hele rustieke plekjes. Wijlen architect Jan Ians heeft Hellendoorn eens het mooiste dorp van Overijssel genoemd en ieder die Hellendoorn bezoekt, beaamt graag, dat er van dit dorp een bi]zondere bekoring uitgaat.

Dorpstraat - Hellendoorn

C!

~

UITO""'£, H· J. VA,.. DEN DERO, H!LLIPl.OOOR., Onllt. _ La Ri.,iC,.. & Voorhon. - Z..-olle No. 13S4

11 In de prachtige bosrijke omgeving van Hellendoorn lag vroeger het kinderkoloniehuis "de Reggeberg". In dit tehuis werden zogenaamde "bleekneusjes" uit verschillende steden van ons land ondergebracht, die even moesten "bijtanken". De naam "de Reggeberg" is ontleend aan de rivier de Regge, een zijrivier van de Vecht, en de Hellendoornse berg. Hier zijn heel war stadskinderen opgevangen die na verloop van tijd weer geheel hersteld naar huis terug konden gaan.

1 2 "Dorpsstraat met Hotel Reimert - Hellendoorn". Dit hotel was het eerste en vele jaren het enige hotel van Hellendoorn. Het hotel is allang verdwenen. De laatste Reimert, die het hotelvak uitoefende, was Hein Reimert. Daar Hellendoorn niet zonder hotel kwam te zitten (hotel Bergzicht was ondertussen ontstaan) hiefhij daarom het hotelop.

13 Op deze oude ansicht staat "Stationsweg Hellendoorn", dar wijst op een weg die naar een Hellendoorn's station leidde. Dat station is er ook inderdaad geweest. Het werd in 1907 in Hellendoorn gebouwd. Hellendoorn was begin- en eindpunt van de spoorlijn Hellendoorn-Rijssen-Neede. "Bello" tufte zijn treintje enige jaren moeizaam langs de Ii]n, maar het kostte de .Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij" teveeL Het personenvervoer werd in 1935 opgeheven. Daarna werd de hjn nog een tijdlang gebruikt voor goederenvervoer, maar ook dat kon niet langer. Het station werd in 1965 afgebroken.

Slilliensweg,,1<ellendoorll

f

] 4 Hier zien we her huis van de vroegere burgemeester van Hellendoorn, Adrianus Johannes Ninaber (18751895). Later werd het Hotel Wilhelmina en daarna notarishuis. Op de achtergrond de tol. In 1830 had de aanbesteding plaats gehad van vijf tolhuizen tussen Raalte en Wierden, waarvan er twee in de gemeente Hellendoorn kwamen. Men ging ook toen van het standpunt uit dar de weggebruikers het onderhoud zelf moesten betalen. Daarom was bij iedere tol de weg afgesloten door een tolboom en kon men alleen passeren als het geeiste tolgeld was betaald; alleen voetgangers waren vrijgesteld.

tLJU ..?. 2G33.

"V

Enlr~e' Hellendoorn. (Hotel Wilhelmina).

15 Hellendoorn had in het begin van deze eeuw een cafe- en kruideniersbedrijf, dat eigendom was van de familie Hissink. De uitbouw aan de achterkant op de foto is de kruidenierswinkel. In de nok ziet U duidelijk de balk voor de katrol waarmee goederen werden opgetakeld naar de zolderruimte. Cafe Hissink stond op een kruispunt van wegen aan de noordelijke ingang van het dorp.

Dorpstraat - Hellendoorn.

16 Ben bekende persoonlijkheid in Hellendoorn was de heer G.H. Miskotte. Hi] woonde met zijn vrouw en drie kinderen aan de Ommerweg. Miskotte was timmerman van beroep en had later een aannemersbedrijf, waarbij zijn twee ZOOlls Johan en Jan ook betrokken waren. Hi] genoot onder andere grate bekendheid omdat hij jarenlang klokkeluider is geweest bij de hervormde kerk. De klokkenroof in 194-3 door de Duitsers ging hem zeer ter harte. Na de oorlog yond men de gestolen klokken in Groningen terug, ook tot grote blijdschap van Miskotte. Johanna van Buren vertolkte de grote blijdschap van Hellendoom door haar gedicht:

"Wie hebt ze weer". "Noew hangt ze der weer, hooge in den toren, Oonz eeuwoale klokken zint der weer!" De eeuwen door was de kosterschoolrneester meteen klokkeluider, in de negentiende

eeuw klokkenist genoemd. Miskotte maakte wcllicht daarop een uitzondering. Hier zien we hem links op de foto met zijn zoon Jan en de keeshond in het midden.

17 In "De Mars" (speciaal molennummer van stichting "De Overijsselse Molen")

von den we ook deze prachtige afbeelding van de windkorenmolen aan de Ommerweg te Hellendoorn met het volgende bijschrift: "Type: achtkantige bovenkruier met stelling - bouwjaar: 1870eigenaar j.W Fakkert - constructie: stenen onderstuk, houten bovenstuk en kap, ijzeren as, houten roeden, vlucht 16 meter". De gemeente Hellendoorn heeft vele mol ens bezeten, maar de meeste zijn verloren gegaan door blikseminslag of door afbraak. Dat laatste was het geval met de molen van Noetsele, die we nog kennen uit onze jeugdjaren.

18 Hier ziet u het volkssanatorium te Hellendoorn (hoofdgebouw). In her begin van deze eeuw moest de tuberculosebestrijding met kracht ter hand worden genomen.Voor de te bouwen sanatoria zoeht men naar bosrijke streken, die men onder ande-

lJolkssanc:forium Hellendoom.

re in Hellendoorn yond. In 1902 was de bouw van het sanatorium gereed en kon het officieel ingebruik worden genomen. Wie zou die openingshandeling beter kunnen verrichten dan koninginmoeder Emma, die zich zo voor de tuberculosebestrij-

ding had ingezet. Zij werd op het station in Nijverdal welkom geheten door burgemeester De ]oncheere en vervolgens ging het per rijtuig naar het sanatorium. Op de rechter foto zien we koningin-moeder Emma geflankeerd door enige personen

die voor ons onbekend zijn gebleven. Het sanatorium doet nu onder andere dienst als onderkomen voor demente bejaarden en heet thans .Kronnenzomrner- verpleeghuis".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek