Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 2

Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Hellendoorn
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6052-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19 Hier ziet u nog een foto van het voIkssanatorium in Hellendoorn maar nu van het interieur en weI de mannenzaal (paviljoen). De meeste patienten mogen alweer op en zijn dus aan de beterende hand. Het kuren duurde meestal maanden en soms nog veellanger. Saillant detail: in de laatste jaren steekt het "monster" van de tuberculose weer de kop op. In Hellendoorn lean men daarvoor nu niet meer terecht, daarom worden velen doorverwezen naar Haren bij Groningen.

20 Waar schapen graasden vond men vroeger ook de bekende schaapskooien. Deze schaapskooi in de buurt van Hellendoorn is nog in een behoorlijk goede staat. Een bijzonderheid is dat men op deze ansicht uit 1937 geen "scheper" bi] de kudde schapen aantreft, maar een herderin, daar tach schaapherder een echt rnanlijk beroep is.

21 Met deze groetkaart nemen we afscheid van Hellendoorn en verplaatsen ons nu naar Nijverdal. Bij de put geeft deze boerin haar koe te drinken. Is dit geen liefelijk tafereel? Zo iets ziet men toch in onze tijd niet meer. Rechts een aardig boerderijtje en links weer zo'n vierroedige kapberg.

Graef uit Hellendaarn.

22 Zo zag Huize "Duivecate" omstreeks de eeuwwisseling er uit. "Duivekate" was sinds de 17 de eeuw het buitenverblijf van het Deventer burgemeestersgeslacht Van Duren. DokterTe Wechel kocht later het landgoed en brak het oude huis af en bouwde een nieuw "Duivecate". Het werd voor de oorlog door brand verwoest en dokter ElF. Moquette bouwde er een fraaie villa voor in de plaats. Abusievelijk staat op deze ansicht Huize "Duiverkate" vermeld. Dit moet "Duivecate" zijn.

23 De]oncheerelaan omstreeks 1942 (poststempel20 juli 1942).We zien de Ioncheerelaan ongeveer vanaf de Willem de Clercqstraat. De woning links is gebouwd in 1923 door de vroegere notarisklerk Reijnders. Aan de [oncheerelaan vindt men vele fraaie herenhuizen.

24 Deze oude ansicht uit 1932 toont ons de christehjke school voor uitgebreid lager onderwijs (UL.O) aan de Ioncheerelaan met links een dubbele woning waarin onder andere het hoofd van de tweede christelijke lag ere school, A. Boorsma, lange tijd met zijn vrouw heeft gewoond. De heer T. Visser was toemertijd hoofdondervvijzer aan de christelijke UL.O school. De heer Visser was sinds de oprichting van de tweede christelijke lagere school aan de Salomonsonstraat in 1912 hoofd van die school en vverd later opgevolgd door de heer A. Boorsma.

Chr. ULO School. Joncheerelaan, NIJlERDF1L

25 "Nijverdal. Ingang De Joncheerelaan" staat er vermeld op deze oude ansicht met een poststempel uit 1941. Rechts zien we onder andere de kantoorboekhandel van D.]. Aalpol en de rijwielzaak van Albert Volkers. Later kwam hier ook het muziekhuis Volkers, De bomen die u hier ziet aan de Ioncheerelaan, zijn allang verdwenen.

26 De Nederlandse StOOlTIblekcri] te Nijverdal OlTIstreeks her begin van deze eeuw. Op een der kantoren van deze fabrick was schrijver dezes werkzaarn van 1936 tot en met 4 februari 1940. De woning rechts is de vroegere directeurswoning van de heer PC. Starn. Dit pand is ook nag enige jaren als muziekschool in gebruik geweest. In 1976 werd de woning afgebroken; thans is er een parkeerplaars aangelegd.

Ned. Stoombleekerij nNijverdal".

27 De Nederlandse Stoom Blekerij heeft een bewogen geschiedenis achter zich; ze heeft op- en neergang gekend. Tot de jaren tachtig van de negemiende eeuw was er veel neergang. Op 1 juni

1887 kwam de heer Pc. Starn in functie. R. Schuiling zegt van hem in het boekwerk "Overijssel" (1931): "deze energieke Zaanlander heeft de zaak weten op te werken tot de grootste stoomblekerij van ons land, met ± 600 werklieden." De heer Pc. Starn (1863-J 935) bij de arbeiders beter bekend als "meneer Piet" , heeft veel voor de "Oude Bleek" betekend. Onder deskundige lei ding van deze directeur graeide de Nederlandse Stoom Blekerij uit

tot een bloeiend bedrijf, dar voor de omwikkeling van Nijverdal van grate betekenis is geweest. Na zijn overlijden in 1 935 werd hij door de heer Pc. Stork opgevolgd.

28 Dit is de kruisingWilhelminastraat/Mensinkweg omstreeks het begin van deze eeuw, De boerderij links op deze foto werd bewoond door de familie Kolman (later familie M. Schotman). Rechts ziet u de schoenmakerij van Smit met daarnaast cafe en bakkerij De long. Dikwijls gingen we in onze schooljaren op vrijdagmorgen onze "gelukstoffee" daar "halen", die we konden kopen voor een cent, maar vaak kochten we dat "snoepje" ook bij het "stekenkakkertje" (winkel van de farnilieTer Horst) wat verder de Wilhelminastraat in.

Wilhelminastraat - Nijverdal.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek