Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 2

Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Hellendoorn
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6052-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29 Hier zien we de Wilhelminastraat met aan de linkerkant de winkel van de familie Gescher, daarnaast de schilderswinkel van G. Willems, de garage van G.D. Hosmar, de manufacturenzaak van Ponsteen en de galanteriewinkel van Gezinus Pons teen. Rechts was de manufacturenwinkel van Dika van Heun en rechts op de achtergrond de kruidenierszaak van de familie Stolmeijer. Rechts zien we nag de hekwerken bij de hervormde kerk en pastorie. Dit stuk Wilhelminastraat heet nu Kerkstraat. De foto dateert uit de jaren dertig.

30 Foto van de fraaie hervormde pastorie aan de Kerkstraat uit de [aren twintig. In die periode was de bekende dominee D.M. Blankhart (22 juh 1917 tot 26 augustus 1928) predikant van de hervormde gemeente van Nijverdal; hij bewoonde met zijn gezin deze hervormde pasrorie. Uit onze jeugdjaren weten wij ons te herinneren, dat er 's winters boven in de veranda vleermuizen huisden, die we vingen en meenamen naar school (tweede christelijke lagere school aan de Salomonsonstraat) am de meisjes schrik aan te jagen.

3 1 Deze hervormde kerk aan de Kerkstraat, hoek Hoge Dijkje is op 17 april 1910 in gebruik genomen. De bouw van deze kerk werd aanbesteed op 26 [uni 1909. De aanbesteding had plaats op 19 juni en er waren acht inschrijvers. De laagste inschrijvers waren de gebroeders ]alink uit Goor voor f 23.800. De kerk he eft een houten "voorganger" gehad als noodgebouw. Dat houten gebouw heeft in de eerste jaren van het bestaan van de hervormde gemeente zijn diensten bewezen. De tegenwoordige kerk is een verbouwde versie van deze kerk, al is de franje er wel afgehaald en heeft de architect er nu een

vierkante blokkendoos van gemaakt. De kerk heeft nu ook geen torenspits meer.

'/ .1

32 Op deze fota is een gedeelte van het fabriekscomplex van de Koninldijke Stoom Weverij (K.s.W) te zien. In het hoge gebouw naast de fabrieksschoorsteen draaide het grate vliegwiel ("grote rad") van de stoornmachine. Het "kanaal", parallel met de Grotestraat naar het Hoge Dijkjc, is hier al bijna dichtgeslibd.

De KDDinklijh Stoomwmrlj Ie HUYEROAL

Oitg. Nij1. SDelparsd,uiierij aD 8Deln.

33 "Stationsplein met Hotel Spijker" staat op deze oude ansicht vermeld. Zo zag de Stationsstraat er omstreeks 1910 uit; her aangebrachte poststempel is 3 -1-10. "Hotel Spijker" werd later "Hotel Hofstee", Nog later werd het hotel een architectenbureau en thans is er een arbeidsbureau in ondergebracht. Het hotel was oorspronkelijk het stationskoffiehuis dat onrniddellijk na de aanleg van de spoorweg (1881) werd gebouwd. De kroningslinde van 1898 heeft hier een beschermend hekje. Wie kon toen vermoeden dat de Wilhelminaboom nog eens een verkeersobstakel zou worden? Op de achtergrond zien we het station. Op donderdag 30

december 1880 had de officiele opening van de spoorweg Zwolle-Almelo plaats en reed voor het eerst de trein Nijverdal binnen.

StationspJein met .Hotel Spijker" - Nijverdal,

34- Op deze foto, genomen omstreeks het begin van deze eeuw, zien we van links naar rechts het voormalige jeugden vergadergebouw ..'; Vischnet", het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente en de pastorie, waar in onze jeugdjaren dominee P.B. Muller woonde. Deze predikant hield bijzonder van dieren, waarbij geiten zijn voorliefde hadden. Een gezinslid van schrijver dezes moest altijd met de dominee op pad om fraaie fokgeiten te kopen. De dominee zat dan meestaJ voorop de veewagen waarmee de "sikkies" werden opgehaald. Herinneringen uit onze jeugdjaren, die men niet gauw vergeet.

... _.-;. .

~ : Zendingsgcmeente"Gebouw °1 Vischnet", Kerk en Paslorie, Nijverdal.

35 We plaatsen nag een mooie foto van het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente aan de Grotestraat in Nijverdal, die we tot en met 1 933 mochten bezoeken. In ons bezit is nag een kerkboek, dat ons met het verlaten van de zondagsschool tijdens het kerstfeest in 1933 ter hand werd gesteld; "Ter gedachtenis bij het verlaten der zondagsschool der Vrije Evangelische Gemeente" luidt het bijschrift. Aan die tijd kleven dierbare herinneringen, met name als we denken aan de zondagsschoolonderwijzers Mondeel, Broekmate, Calkhoven en Van der Kolk, en ook de prachtige bijbelse verhalen, vooral van de heer Mondeel, zijn ons nog

altijd bijgebleven. Het is dan ook uit dankbaarheid jegens hen dat deze foto wordt geplaatst.

Kerk van de Vry-Evang. Gerneente te tiyverctai

36 ,,'t Fabriek geet an" zei men in Nijverdal, toen deze kiek in 1936 werd genomen. Deze foto geeft een goed beeld hoe druk het kon wezen als de fabriek haar "poorten" opende. De Koninklijke Stoom Weverij te Nijverdal werd in 1852 gesticht. Wie vroeger een blik sloeg in de weverij zag een zee van mensen (als regel een man met knecht op vier getouwen). Werktijd van "zes tot zes". Op de foto zien we rechts een gedeelte van de fabriek en links de rijwielwerkplaats van Van Rooien, het "magazijn van Weggeman" en recht voor ons de manufacturenwinkel en het beddenmagazijn "De

Zon". In het voormalige winkelpand van "De Zon" zetelt nu een Chinees restaurant.

37 Hier zien we de cooperatieve winkel "Ons Belang" aan de Grotestraat. Deze cooperatieve winkel werd in 1882 opgericht. "Ons Belang" heeft ongetwijfeld,

vo oral in de laatste jaren van de negentiende eeuw grote voordelen opgeleverd voor de arbeidersbevolking van Nijverda!. Later is dat wellicht veranderd, want in onze jeugdjaren he eft schrijver dezes dikwijls horen zeggen:

"Ze moesten van dat ons belang maar een pond belang maken, want dat levert meer op dan een onsje". In de tijd van het opkomend groat winkelbedrijfmoest oak in 197 1 de cooperatieve winkel in Nijverdal het loodje leggen.

-' -

?.?...

;

I

i

Grootestraat met Cooperatieve Winkel "Ons Belang". NI]VERDRL

38 Op deze oude ansicht zien we rechts de manufacturenwinkel en het beddenmagazijn "De Zon". Wat verderop was de winkel van de familie H.]. Vierdag en de slagerij van Jan Bod. Op de achtergrond torent de spits van de rooms-katholieke kerk boven alles uit. Op straat links een slagersknecht van Jan Bod met transportfiets, die de bestellingen van die dag moet bezorgen bij de klanten. Ook hier ziet u hoe bomenrijk de Grotestraat nag voor de Tweede Wereldoorlog was.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek