Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 2

Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Hellendoorn
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6052-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39 Hotel "Moddejonge" gelegen op de hoek van de Grotestraat en de Spoorstraat, werd in 1908 gebouwd. Dit hotel-restaurant staat er nog. al is het nu bekend onder de naam "cafe-restaurant Buursink" en is het door rnodernisering nauwelijks nog herkenbaar. Links zien we nog de muziektent van "Advendo" aan de Spoorstraat.

Bonds Hotel "Moddejonge"

40 Hier ziet u de muzicktent aan de Grotestraat tegenover het tegenwoordige Henri Dunantplantsoen. Na de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog zijn in dit park de winkels herbouwd, die destijds aan de zuidzijde stonden. In wezen is dus ook het plantsoen van de ene zijde naar de andere zijde van de Grotestraat verhuisd. Op de ansicht staat tevens het standbeeld van "Naatje", dat later verhuisde naar de Van der Muelenweg en in 1986 weer in het centrum van Nijverdal kwarn, De bank werd in j 936 in het plantsoen geplaatst ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Nijverdal.

Vermeld dient nog te worden dat het standbeeld "Naatje" in I 909 uit dankbaarheid voor de werkgelegenheid in de textielindustrie door de Ni]verdalse bevolking werd aangeboden aan de jubilerende

directeur G. Salomonson Hzn. van de Koninklijke Stoom Weverij (K.S.W) te Nijverdal.

41 "Rijssenscheweg hoek Gr. Straat" is het onderschrift van deze ansicht. De Rijssensestraat gezien vanaf de Hema in de richting van de Grotestraat. Deze foto is genomen voor de Tweede Wereldoorlog, want veel is hier verwoest tijdens het bombardement op 22 maart 1945. Rechts zien we de boerderij van de familie Teesselink (Keizers Hein). Links zien we het punthuisje van kapper Zwiers. Recht

voor ons zien we aan de Grotestraat de winkel van Braakman-C.

42 Op deze ansicht van voor de Tweede Wereldoorlog zien we veel winkelbedrijven. Geheel rechts vinden we de kruidenierswinkel van B.]. Daane. Dan volgt de ingang van de Rijssensestraat met op de hoek de schoenenzaak van Pieltjes. Tegenover de winkel van Daane was de galanteriezaak van .Braakman C", vervolgens het pand waarin later het kledingmagazijn van Nico van Schoot kwam, dan volgde de electro-zaak van Berend Freie, "Albino" van de familie Strijker, de juwelierszaak van Harbers, enzovoorts. links op de achtergrond zien we nag de toren van de rooms-katholieke kerk.

43 De gereformeerde kerk in Nijverdal heeft een bewogen geschiedenis gekend, waarop we nu niet nader zullen ingaan. Op deze oude ansicht ziet u de gereformeerde kerk met pastorie. Dit kerkgebouw is van] 908. De kerk had een fraaie gietijzeren entree, die in later jaren is vervangen door een glazen portaal. De pastorie is thans verdwenen. Op deze plek is een parkeerruimte ten behoeve van de klanten van de nabijgelegen supermarkt van De Boer gekomen. De foto is voor de Tweede Wereldoorlog genomen, want toen stonden deze fraaie bomen er nog.

Geref. Kerk en Pastorie te Nijverdal

44 Op deze foto zien we "het van ouds bekende Cafe Budde" aan de Grotestraat. Budde heeft omstreeks 1900 een verdieping op zijn hotel aangebracht, toen er sprake was van goudvondsten in de berg; het scheen dat Nijverdal daardoor een stormachtige ontwikkeling tegemoetging. Over de goudgraverij in de berg is destijds heel wat geschreven. [ournalisten kwamen er op af en schreven er hele artikelen over in de kranten. Er zat wel goud in de berg, maar veel te weinig voor een lonende exploitatie. Die kuilen waaruit men trachtte het goud te halen, lagen boven aan de Trompweg en zijn hier en daar nog te herkennen.

.~~ ~~

?? 'J

.,

45 Nijverdal met zi]n bosrijke omgeving is een aantrekkelijk gebied. Op de voorgrand zien we een grate zandkuil die we in onze jeugdjaren "het gat van Jan" noemden. Hieruit werd toentertijd met paard en wagen vee! geel vulzand gehaald. In onze schoolvakanties speelden we hier herhaaldelijk in de voor ons "grate zandbak". Op de achtergrand ziet men het kampeergebouw, dat nu permanent wordt bewoond.

46 Nijverdal was en is nag steeds een vakantiedorp bij uitstek. De vereniging voor vreemdelingenverkeer heeft het in de zomerrnaanden altijd bijzonder druk, want de toeristenstroom is groat. Op deze foto ziet u nag de vakantiehuisjes van de Nederlandse Spoorwegen aan de Trompweg. Deze ansicht dateert van 193 1 . De vakantiehuisjes zijn nu verbouwd en worden permanent bewoond.

4-7 Op donderdag 30 december 1880 had de opening plaats van de spoorlijn Zwolle-Almelo en reed voor het eerst "de vurige salamander" door het ravijn Nijverdal binnen. Hier ziet u de stoomtrein in het ravijn. Door voortdurende afgraving heeft het ravijn hier al een flinke breedte verkregen, maar de zandwal heeft nag geen begroeilng. De doorgraving he eft destijds nogal voor problemen gezorgd. Later was het "vat eenvoudiger geworden to en men beschikte over stoomkracht en alles niet meer met schop en kruiwagen behoefde uitgevoerd te worden.

SPOORWEGRAVIJN - NIJVERDAAL

48 Onder aan de berg te Nijverdal vinden we veel landhuisjes, zoals u op deze foto kunt zien. De zomcrhuisjes, zoals wij ze vroeger noemden, waren eigenlijk vakantiehuisjes, die in de zomer vaak door welgestelde gezinnen werden , bezet". Verschillende van deze huisjes waren het eigendom van de Almelose familie Hartkoorn. Uit onze jeugdjaren herinneren we nog enkele namen van deze landhuisjes, zoals "Zanneheuvel" en .Bosrand". Na de Tweede Wereldoorlog kregen de Iandhuisjes een permanente bewaning.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek