Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 2

Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Hellendoorn
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6052-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59 Hier zien we een aardig praalwagentje getrokken door een pony. De kaboutergroep trok natuurlijk veel belangstelling. Uiteraard hadden de ouders van de kabouters veel tijd gestoken in het versieren van deze wagen. Oak de begeleidsters hadden hun aandeel daarin. Van de dames links op de foto herkennen we Gerritje Piksen en Diny Teesselink.

60 Een paar reuzen "hammen", waar de Nijverdaise siagersvereniging weI meer van he eft geweten. Bij zulke hammen behoort ook een levensgroot slagersmes. Het heeft de siagersknechten heel wat energie gekost om dit "vleesvervoer" Iopend in de optocht tot een goed einde te brengen. Links achter, de slagersknecht De Heer.

61 We sluiten deze fotoserie over de aHegorisehe optocht afmet de oude handbrandspuit en de modernste brandspuitauto, die NijverdaI in 1936 bezat. Op de oude handbrandspuit staat het voI-

gende vermeJd: "Spuit No. 11 Noetsele". Het waren de inwoners van NoetseJe en Nijverdal, die in 1897 sterk bij het gemeentebestuur aandrongen op de aansehaf van een brandspuit. In de raads-

vergadering van 2 juIi 1897 werd tot aanschaf van deze brandspuit besloten. Dit gebeuren werd dus in de optocht duidelijk tot uitdrukking gebraeht.

62 In deze tijd kennen alleen nog de dorpen en steden hun "typen"; mens en die in een of ander opzicht afwijken van de doorsnee inwoner. Maar ook in de kleinere plaatsen heeft het leven de neiging tot nivelleren en de typen worden steeds zeldzamer. In vroeger dagen had ook Nijverdal haar bekende typen, onder anderen Toossie van de Hokse-Kok en Poehein Evers, die U hier op deze foto ziet afgebeeld. Ze waren niet aileen in Nijverdal bekend maar ook in de verre omtrek. Poehein had onder andere de gewoonte ieder nieuwjaar zi]n beste wensen aan te bieden aan de inwoners van Nijverdal en

omgeving. Hij kwam daar in de maand januari niet mee klaar en het kon daarom zi]n, dat hi] medio maart nog zi]n nieuwjaarswensen aan de mensen uit de omgeving aanbood, want zeide hij: "Ik heb ook zo'n grote familie". Voor zijn nieuwjaarswens ontving hij dan een cent.

63 Chris Schiebout? "Mot u die hebben? La's kijke, Schiebout. .. Schiebout... 0, wacht is. Kris met 't karretje bedoelt u misschien? Jawel, natuurlijk ken ik die, iedereen in Nijverdal kent 'm ommers: Die is hier al jarenlang omroeper, mijnheer, hij ken niet loop en en daarorn rijdt ie in 't karrctje, en dat gaat wat best hoor! - We hoefdent niet te gelooven, want we hebben 't zelf gezien." Dit bijschrift troffen we aan bij deze foto, die in "Eigen Erf" stond van 20 januari 1928. Op de voorgrand zien we Chris Schiebout en links achter Jan Schiebout. De omstanders zijn ons niet bekend.

64 Marechaussees en Nijverdalse douanebeambten tijdens de Eerste Wereldoorlog bij de doorlaatpost "De Poppe" aan de grens met Duitsland. Er werd in die tijd veel gesmokkeld, vo oral sterke drank (jenever). De srnokkelaars probeerden dikwijls de Duitse grens over te komen met varkensblazen, die dan gevuld waren met jenever. Deze gevulde varkensblazen had men dan vaak onder de kleding verborgen (met een touw am het middel vastgeknoopt). Bij cle achtervolging kwamen cle smokkelaars weleens in prikkeldraacl vast te zitten, ITJ.et het gevolg dat de varkensblaas wercl stuk getrakken en het kostbare vocht verloren ging. Van cle Nijver-

claIse douanebeambten (in burgerkostuum) herkennen we alleen de commies W van Gerresheim (De Griete), geheel rechts op cle foto. De rnarechaussees komen uit Oldenzaal.

65 Van Nijverdal uit gezien "achter de berg", aan de zuidkant van de verkeersweg Nijverdal-Raalte ligt de Twilhaar, een groot bosareaal, thans in het bezit van Staatsbosbeheer. Vroeger woonde hier de jachtopziener Jan Maneschijn met vrouw, zoon en schoonvader. Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van die schoonvader [annes Hosmar, was er op 2 augustus 1925 feest in het "jachtopzienershuis". Dochters, zoons, schoonzoons en schoondochters van de jubilaris waren allen aanwezig om dit heuglijke feit te vieren. Links in de gemakkelijke leunstoel de zeventigjarige jubilaris,

Volgens de Nederlandse geschiedvorser Bruggink zou de Nijverdalse familie Hosrnar van adel zijn en afkomstig uit het plaatsje Horstmar (Westfalen). Hun voorouders zouden afstammen van Ridder

geslacht Hosrnar uit het bi] Zella gelegen plaatsje Horsmar afkomstig zijn.

Bernhard von Horstmar. Bij nader onderzoek blijkt dat niet te kloppen, want deze bekende Duitse ridder heeft geen kinderen nagelaten. Volgens de Oostduitse geschiedkundige Axel Thiem zou het

66 In 1930 werd met een oude "houten autobus met gordijntjes" een bezoek gebracht aan de familie Hietbrink in Gramsbergen. De "bus" eigendom van het garagebedrijfDerk Hosmar uit de Kerkstraat te Nijverdal kon geen hoge snelheid halen, maar hortend en stotend kwam het gezelschap toch veilig in Gramsbergen aan. Voor een eventuele lekke

band hoefde men geen zorgen te hebben, want er waren twee reservebanden bovenop de bus "gemonteerd". Chauffeur was Iohan Hosmar uit Hellendoorn, die u links op de achterste rij ziet. Verder ziet u hier verschillende Nij-

verdalse en Hellendoornse families en de familie Hietbrink uit Gramsbergen.

67 Ons clubje uit de zesde klas van de rweede christelijke lagere school aan de Salomonsonstraat te Nijverdal. Zittend op de rekstok, van links mar rechts: Frits Hofman, Iohan Eikenaar, Gerrit Scholten, Kees Calkhoven, Kees Nijmeijer, Jan Aal en Gerrit Jansen. Staand, van links naar rechts: onbekende grate jongen, Johan Hosmar, Hendrikus ter Avest, Jan Oostelaar, Frederik van Straaten met op de schouder Dieksie Pons teen en Albert Maneschijn. Geheel rechts onze

me ester ]. Harink. Sommigen van dit clubje spceldcn in de voetbalclub "Sparta" en anderen in "Klein maar dapper". In laatstgenoemde club spcelden alleen maar jongens met

klompen aan, met het gevolg dat er weleens een klomp door de lucht suisde en iemand deze op zijn hoofd kreeg, met een bloederige afloop, natuurlijk.

68 Leerlingen van de tweede christelijke lagere school maakten in 1932 een schoolreisje naar Paterswolde. Natuurlijk werd er oak een boottocht gemaakt op het Paterswoldsemeer, waarvan bijzander werd gena ten. Hoewel wij bijna alle namen nag weten van onze klasgenoten is het ondoenlijk deze hier alle te noemen. Wel willen we de namen hier vermelden van het onderwijzend personeel dat de reis begeleidde. Van links beginnend: juffrouw J. T. Dijkstra, hoofdonderwijzer A. Boersma, onderwijzer J. Graaskamp, onderwijzer H.]. Boerstoel en juffrouw A.].e. van Dorsen,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek