Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 2

Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Hellendoorn
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6052-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hellendoorn-Nijverdal in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69 In 1933 maakten de jongens van de hoogste klassen van de tweede christelijke lag ere school een tweedaagse fietstocht door Twente. Het einddoel was Oldenzaal waar onder andere de Plechelmuskathedraal werd bezocht. Onderweg werd ook nog een bezoek gebracht aan het vliegveld Twenthe, waar deze foto werd gemaakt. Op de achtergrond zien we de hangar met enkele vliegtuigen ervoor. De overnachting had plaats in de Pierikhoeve. De slaapplaats was op de zolder, Wij moesten slapen boven de stal van een grote fokstier en hadden een slapeloze nacht, want de "boHe" ging die nacht hevig tekeer. Meester Boorsma heeft ons een ge-

deelte van die nacht aangenaam bezig gehouden met het voorlezen nit het boek van 1. Penning namelijk "De leeuw van modderspruit."

70 Nog een foto van de tweedaagse fietstocht uit het jaar 1933. Op de terugtocht werd er in A1melo nog even gepauzeerd en deze foto genomen in't ]oostman. Op de brug zien we onder anderen: jo Niemeijer, Hendrikus Maatman, onbekende, Hendrikus Slijkhuis, Henk Spenkelink, Iohan Hosmar, Hendrikus Preuter, een onbekende,

? Roelofs, Kees Calkhoven, Dieksie Ponsteen, Jan Aal, ]0han Eikenaar, Albert Dikkers, Broer Bosch, Jan Oostelaar, Frits Titsing en ? Slijkhuis. Het is een schoolreis geweest, waaraan we nog fijne herinneringen bewaren.

71 Tijdens een uitstapje van de hervormde jongelingsvereniging "Excelsior" werd deze foto in 1939 gemaakt in hetApeldoornse bos. De leiding was in handen van de heer H. Sels, vierde van links, met hoed. Rechts naast hem A. Eikenaar. Verder herkennen we Jan Bolink, [ohan Hosmar, Jan Beltman, Albert Scholing, ? Maatman, Henk Freie (met pet), H. Slooijer en]. van Pi]keren.

72 Veel Nijverdallers in de boot. Een enkele keer zag men in de Tweede Wereldoorlog nog een zeilvaartuig of gewone boot op de Regge. In 1944 lag er een grate boot in deze zijrivier van de Vecht, waarin veel jeugdige Nijverdallers hadden plaats genomen. We herkennen Nardus Krommendijk, Herman Nijen Twilhaar, Berend Jan Nijen TwiJhaar, Hendrikus Ligtenberg, Gerrit Jan Nijen Twilhaar, Gerrit Ligtenberg, de gezustersVan der Kolk, Zus terTelgte en Jan Beltman. De overigen in de boot zijn inwoners van de gemeenten Wierden

en Rijssen.

73 In] 941 brachten Jan van Aartsen (links op de foto) en Gerard Valk rnet schrijver dezes een bezoek aan de Grebbeberg. Hier ziet u ze bij een van de opgeblazen "bunkers". Jan van Aartsen was een bekende Nijverdalse verzetsstrijder, die de bevrijding van zijn dorp op 9 april 1945 niet meer mocht meemaken. Hij

is omgekomen met het bornbardement op Nijverdal van 22 maart 1945 's middags om vijfuur. Bij het plaatsen van deze foto in dit boekje denken wij met eerbied en dankbaarheid aan alle Nijverdallers en ingezetenen van Hellendoorn die hun leven gaven voor onze vrijheid. Velen van hen hebben wi] persoonlijk gekend.

74 Een boerenwagen en daarachter gebonden een paar karren: ziedaar wat, toen onze bevrijding naderde, nog restte van wat eens het onoverwinlijke Duitse leger leek te zijn. De afgang had nauwelijks smadelijker kunnen zijn. Via Enter, Rijssen, Nijverdal en Hellendoorn zoeken Hiders heerscharen een goed heenkomen.

(Uit fotocollectie Rijssens Museum.)

75 Door de voortdurende bombardementen op Nijverdal waren veel ingezetenen naar elders vertrokken. Ook in de buurtschap Zuna (gemeente Wierden) hadden veel Nijverdallers, waaronder verschillende "onderduikers" tijdelijk huisvesting gekregen. Velen maakten dan ook de bevrijding op 9 april 1945 mee in een naburige gemeente.

Op deze foto, die op 9 april 1945 in Zuna werd gemaakt, komen dan ook Nijverdallers voor, Onder anderen herkennen wij Hendrikus en Gerrit Ligtenberg, de gezusters Van der Kolk, mevrouw L. Schippers en Iohan Schippers. WeI aanwezig, maar niet op deze foro voorkomend, waren onder anderen Dick Mondeel,

Alie Mondeel, Dini Mondeel en Io Mondeel, alsmede de heer G. Pons teen en mejuffrouw Ponstecn. De laatstgenoemden waren bij de familie ]. Fokkert in Zuna tijdelijk ondergebracht.

76 Nijverdal heeft in de Tweede Wereldoorlog veel te lijden gehad van de bornbardementen, waardoor veel slachtoffers zijn gevallen onder de ingezetenen. Vele verzetstrijders offerden hun leven voor de vrijheid, die in 1945 kwam. We mogen deze heldeu nooit vergeten, ook in 1995 niet als we vijftig jaar bevrijding mogen herdenken met wellicht vele festiviteiten, maar laten we het ook doen met grate dankbaarheid jegens Gad en onze Canadese bevrijders. Zo kunnen we waarlijk feestelijk herdenken. In die geest willen we dit boekje feestelijk afsluiten en daen al de lezers met deze ansicht de hartelijke "Groeten uit Nijverdal".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek