Hellevoetsluis in oude ansichten

Hellevoetsluis in oude ansichten

Auteur
:   Cor Koch
Gemeente
:   Hellevoetsluis
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3770-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hellevoetsluis in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Hier zien we de Rijksstraatweg met reehts de boerderij van Vermaat, op welke plaats later het autobusbedrijf van Vermaat is verrezen. Links, naast de gaslantaam, een dubbel houten pand. In het tweede daarvan oefenden tot nu toe meerdere generaties het kappersyak uit. Midden op de foto zien we een marineman, die ons op z'n fiets rustig tegemoet peddelt.

10. Nog een foto van de Straatweg, niet zo ver verwijderd van de vorige, want een gedeelte van de boerderij rechts is er nog op te zien. Op de voorgrond wat jeugd en op de achtergrond een wat ouder gezelschap. De jongens? Wie ze zijn? Dat weten we niet en zo we het wisten, we zouden het niet zeggen, want zij die de foto zien, zullen er naar raden en wie weet leven deze jongens nog.

11. Zo stil als het hier op de foto is, zo druk was het doorgaans op zondag. Dan liepen de jongens en meiden die maar even konden de Straatweg tot Hellevoetsluis op en neer. Wat moest men anders in die tijd? Soms werd er in Hellevoetsluis door het Leger des Heils een film gedraaid, maar dat was altijd op een door-de-weekse avond. Pas in de jaren twintig werd er zaterdagsavonds een film in "Casino" gedraaid. In de winter werd er vaak een uitvoering gegeven door de een of andere vereniging of was er een dansclub. Ach, men verveelde zich niet. De meesten hadden werk op de marinewerf; de angst voor de opheffing was er nog niet, hoewel de opheffing van de werf de inwoners van Nieuw-Helvoet niet zo heeft aangegrepen als die van Hellevoetsluis.

NIEUW-HElVOET Moriaans<ht: \leg

12. De Moriaanscheweg-Oost, op oude kaarten Moerjaanse weg geheten, liep van de Oostdijk, ook weI Oude Straatweg, tot aan de Dorpsweg, die vroeger ook wel het Zandpad heette. Op de foto kijken we in de richting van de Oostdijk. Ret open gedeelte rechts laat de plaats zien waar men de beurs bouwde, wat later de rubberfabriek werd. Dan nog een bekend beeld uit vroeger jaren: de bakker of de kruidenier met handkar.

qa; n che 'eg - . ieuw-Hetvoet.

13. Nog een foto van de Moriaanscheweg-Oost. De een zegt dat de naam is ontstaan door het moeren of daring (turf) steken, de ander omdat er een Moriaan gewoond zou hebben. Ook denkt men aan een herberg, "De Moriaan" genaamd. Maar wat doet het er ook toe? am het ontstaan van namen is altijd a1 verschil van mening geweest, daarom verdiepen we ons er niet in. Er is later vee I veranderd. De sloten en bruggetjes zijn verdwenen. Is dat niet de postbode, daar links op de foto?

Kolenpad - .ieuw-Helvoet.

14. Niet aileen de naam Kolenpad, maar ook het straatbeeld is hier met de jaren drastisch veranderd. Van de sloten en de bruggetjes vinden we tegenwoordig niets meer terug. Dit rustieke dorpsbeeld heeft plaats gemaakt voor een modern verkeersbeeld. Wel herkennen we aan de Moriaanscheweg-West nog vele van de oorspronkelijke huizen.

15. Van de kant van het dorp komend, zien we dat ook in dit gedeelte door de jaren heen nog weinig is veranderd. De meesten die in deze omgeving woonden, werkten op het land, hetgeen seizoenwerk betekende, waardoor men niet vooruit wist of er in de winter nog wel werk voor hen zou zijn,

". --.

16. Reeds in 1795 werd er gewag gemaakt van het feit dat in deze streek voomamelijk granen en meekrap werden verbouwd. Slechts een klein gedeelte van de mensen uit Nieuw-Helvoet vond hun bestaan, bijvoorbeeld als scheepstimmerman, in het naburige Hellevoetsluis. Op deze foto zien we dat men al een gedeelte van de sloten heeft gedempt.

I 7. De Smitsweg zoals we die nu kennen bestond oorspronkelijk uit twee gedeelten met elk een andere naam. Het stuk bij de kerk heette altijd al Smitsweg, maar het zuidelijk deel heette ooit Dorpscheweg, in de volksmond Zandpad genoemd. De naam Zandpad zal wel ontstaan zijn omdat het geen verharde weg was.

18. We zijn nu in het dorp Nieuw-Helvoet gekomen. Wanneer we oude kaarten bekijken, dan valt meteen op dat Nieuw-Helvoet bijna middenin de polder van die naam is gebouwd. De gedachte komt dan op dat de bewoners in die dagen toch wel een onbeperkt vertrouwen gehad moeten hebben in de zeedijk. Bij het bouwen van hun huizen zijnze afgeweken van de in die jaren geldende regel om de huizen tegen de dijk te bouwen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek