Hellevoetsluis in oude ansichten

Hellevoetsluis in oude ansichten

Auteur
:   Cor Koch
Gemeente
:   Hellevoetsluis
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3770-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hellevoetsluis in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

. ?

39. Via de brug over de haven gaan we naar de Westkade. Op oude gravures en in oude schoo1boekjes uit 1813 ziet men op deze p1aats een ophaalbrug afgebee1d, maar in 1821 werd een nieuwe gietijzeren brug aangebracht, die de gemeente samen met de marine heeft bekostigd. Op de foto zien we deze brug, die tot 1881 dienst heeft gedaan. Daarna werd zij vervangen door onze huidige brug.

J(ellevoetsluis

Geziclit op de lVestzijde met Brag

40. Over de brug reehts staat een sehuurtje, dat ooit werd gebruikt a1s politiebureau. Ret gebeurde vaak dat mariniers het "sehuurtje" ergens anders neerzetten. Ret eigenlijke politiebureau, een ruim stenen gebouw, stond aan de koopvaardijhaven bij het hoofd. Hier zete1de de eommissaris van politie, die tevens watersehout was. In het gebouw woonde tevens een bode, die ook het bureau moest sehoonhouden. In 1907 is er een ander politiebureau gebouwd, bijna op deze1fde p1ek a1s waar hier het schuurtje staat.

41. Hier zien we dat politiebureau, waarover we op de vorige bladzijde spraken. Nu dus een echt stenen gebouw. De troosteloosheid die uit deze plaat schijnt te spreken, doet ons vermoeden dat zij in de jaren dertig moet zijn gemaakt.

e evoe s is

Wes avenkaoe met br:Jg

42. We gaan linksaf en voorbij de sluis ligt aan de Westkade de .Dempo", een torpedoboot, gebouwd in 1886 en te water gelaten in 1887. In de voorsteven had het schip, dat een bemanning telde van zestien koppen, twee lanceerbuizen. Bij de proefvaart liep het 20,76 knopen.

J(r. j'rTs. jYauti/us

J(ellevoetsluis

43. Ondanks de grote verscheidenheid aan (luxe) zeiljachten in onze Hellevoetse havens en het Voornse Kanaal, gebeurt het nog maar hoogst zelden dat we een zo fraai en authentiek schip zoals hier kunnen bewonderen. De toevoeging "Hr. Ms." aan de naam "Nautilus" mag zeker, voor een zo majestueus schip als dit, gerechtvaardigd genoemd worden.

44. Op de vorige foto's zagen we reeds gedeelten van de huizen aan de Westkade. Deze foto geeft een ander gedeelte te zien vanaf het pand meest Jinks, Hoofdwacht genoemd. In dit gebouw werd de wacht ingedeeld en afgelost. Er waren wachtposten bij de Brielsche poort en bij de waterpoorten. Deze laatsten bestonden uit een ophaalbrug, een aan de Oostkade en een aan de Westkade. Bij de Oostkade is het vervallen sluisje nog te zien.

II f' I

45. We willen u deze foto niet onthouden, want op de vorige bladzijde spraken we over beide ophaalbruggetjes. Deze foto, die ons de ingang van de haven toont, laat ons de plaats zien waar deze bruggetjes geweest zijn, De palen staan er hier nog en ook de brugleuningen zijn hier nog goed te zien. Links zien we een botter en twee loodskotters. Rechts eerst een botter met daarachter een schokker van de betonning.

46. Wanneer men vroeger door de Hoofdwaehtstraat (dat is de straat waarin nu weer het horeeabedrijf van Uitterlinden staat) liep, kwam men bij de Nieuwstraat en de Walstraat. Men noemde het daar de "Palissade", omdat er een hoge heining van zware palen langs de Walstraat stond, ter afseheiding van de militaire grond. Op de foto zien we een hardstenen paal tegen de hoek van het huis links. Deze paal is de seheiding tussen gemeentegrond en militaire grond. De verhoging die boven de omheining uit komt is het kruit- en projectielenmagazijn. De straat reehts is de Nieuwstraat.

47. Aan het eind van de Nieuwstraat gaan we rechtsaf door een nauwe steeg: de "Peperstraat", Deze verbond de Nieuwstraat met de Westkade. Men kon elkaar hier maar nauwelijks passeren en fietsen of karren waren, volgens het bard dat we aan het eind van de steeg zien hangen, streng verboden. Hoe de steeg aan haar naam gekomen was, kan niemand precies zeggen. Misschien kan de verklaring bij de volgende foto hierin enige opheldering brengen.

.J(e/lWQet s/uis -

. .i(otel van enge/en .

..

,'.

48. Het roemruchte Hotel Van Engelen was zo rand 1660 een groot magazijn van de OostIndische Compagnie en heette toen Kuipersmagazijn. Het werd zo genoemd omdat de specerijen, die in kuipen uit ons Oost-Indie werden aangevoerd, in dit magazijn werden opgeslagen. Vermoedelijk bestond er een verband tussen deze specerijen en de naam van de Peperstraat. Het Kuipersrnagaziin was bijna veertig meter lang. Rond 1823 was het een bergplaats voor zeeboeien en victualien voor het wachtschip. In 1851 is het magazijn in particuliere handen overgegaan, waarna het werd verbouwd tot hotel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek