Hellevoetsluis in oude ansichten

Hellevoetsluis in oude ansichten

Auteur
:   Cor Koch
Gemeente
:   Hellevoetsluis
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3770-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hellevoetsluis in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. We blijven nog even in de buurt, namelijk bij bakkerij "De Hoop". We willen het niet over de bakkerij zelf hebben, maar over de opbouw waartegen de bakker leunt. Natuurlijk is het velen bekend dat er in Hellevoetsluis veel potkelders waren. De cafes gebruikten deze potkelders vo or het opslaan van het bier. Op de vorige foto zagen we, bij het cafe dat naast het hotel staat, een luik van de potkelder open staan. Er was met deze potkelders echter een probleem: bij hoog water en storm liepen ze, vooral aan de Westkade en de Oostkade, vol.

.7( ellevoetsluis Haarlemmerstraat

50. Als we, de Westkade achter ons latend, in de richting van de Westzanddijk wandelen, passeren we de Haerlemmerstraat. Deze straat maakte eens deel uit van de Weergorssezeedijk. De winkel op de hoek, waar het zonnescherm uithangt, is hier een manufacturenzaak. Hierin is oak eens het cafe van Lacroix gevestigd geweest, waarvandaan toen de omnibus vertrok. Op de achtergrond zien we de ingang van fort Haerlem, waar de kustartilleristen gehuisvest waren.

51. Nu we over de Westzanddijk lopen, kunnen we van deze kant het logementschip voor de leerling-machinisten bekijken. Het is de "Bonaire", een stoomschip 4e k1asse, in 1876 bij Feijenoord van ijzer gebouwd en met hout bekleed. Zesentwintig jaar heeft het schip gezeild en gestoomd, door de een geprezen, door de ander bestempe1d a1s een schip dat niet aan het doe1 beantwoordde. In 1916 verliet het Hellevoets1uis, tegelijk met de machinistenop1eiding.

Hellevoetsluis - Westzanddijk.

52. De Westzanddijk was grotendeels een aaneenschakeling van kleinwinkelbedrijven. Het zijstraatje, net voorbij "Magazijn De Vlijt", heette het Dijkslop, lets verderop zien we het grote pand dat nu nog steeds bekend is onder de naam ,,'t Bellehuis". Rechts een stukje van de gevel van het politiebureel.

53. De Westzanddijk is, evenals de Oostzanddijk, in 1475 aangelegd en liep in het begin 1angs een brede, diepe kreek, die door het spuiwater van de polder Nieuw-Helvoet en door de eb- en vloedstroom, in het gors ges1eten was. Hier zien we het grootste gedee1te van de Westzanddijk, de bespannen molen en op de achtergrond het Haringvliet. Rechts op de voorgrond een deel van de werfmuur met werfpoort.

54. Velen zullen zich de Westzanddijk nog zo, met de "Schorpioen" aan de kade, kunnen herinneren. Wellicht hebben zij zelfs nog op de christelijke school gezeten, die wij in de verte zien staan. De "Schorpioen" was een van de vier ramschepen die de Nederlandse marine indertijd in dienst had. Ook de pisbak zal voor vele oud-Hellevoeters (bij hen beter bekend als de "groene juffer") nog een onvergetelijk herkenningspunt zijn.

II

.

I

I

f

55. De Molenstraat heette officieel eigenlijk Nieuwe Mo1enstraat. Met de bouw van de Molen werd in 1800 begonnen. Tussen de woonhuizen zien we, daar waar de auto voor staat, het gebouw waarin de gereformeerden hun kerkdiensten hielden. Toen deze gemeente haar intrek nam in de nieuw gebouwde kerk aan de Opzoomerlaan, vestigde brandstoffenhandel Spruit zich in dit pand.

J(e/le))oetsluis Molenstracz

56. De molen stond eertijds, samen met een kruittoren, in bastion IV. Toen Joh. Blancken met het bouwen van het droogdok wilde beginnen, moesten er eerst enige hinderpalen uit de weg geruimd worden. Een van die hinderpalen was de korenmolen, maar voordat men die kon afbreken moest een nieuwe molen worden gebouwd. Dirk Landheer was toen de eerste molenaar, die de nieuwe molen voor de eerste maal op de wind kruide.

57. In vroeger jaren vierde men koninginnedag duidelijk anders dan tegenwoordig, getuige de grote op1oop van bewoners hier in de Molenstraat op de 31 ste augustus. De kans is groat dat vele auderen bij deze groep nag enige bekenden zullen treffen.

58. Via de Westpoort aan de Westzanddijk konden we op de marinewerf komen, waarvan deze luchtfoto een goed overzicht geeft. Hier is duidelijk te zien dat voor de bouw van het droogdok het bastion moest worden uitgebreid.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek