Hellevoetsluis in oude ansichten

Hellevoetsluis in oude ansichten

Auteur
:   Cor Koch
Gemeente
:   Hellevoetsluis
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3770-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hellevoetsluis in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Nog een foto van de werf. Met recht zal men zich afvragen wat voor een ravage deze foto laat zien. We zien dat van dit schip de stuurhut is verdwenen en de luchtkokers zijn afgeknapt, maar de stoom-stuurmachine staat nog overeind. Dit is de stoom1oodsboot nummer 4, die in de septem berstorm van 1911 bijna ten onder ging. Deze storm bracht grote rouw over Hellevoetsluis, want bij deze scheepsramp kwamen de volgende mensen om: schipper Berkhout en de loodsen Schaap, Kuit, Jan de Geus en Kolster, allen in Hellevoetsluis woonachtig.

60. Hier zien we een voor die tijd nieuw verdedigingsschip van onze vloot, de zogenaamde "pantserboot", bewapend met vier semi automatische kanonnen van 10,5 centimeter. Van dit type kennen we de namen: "Brinio", "Friso" en "Gruno". Op de foto zien we een van deze schepen; drie van de vier kanonnen zijn duidelijk te zien. Op de achtergrond zien we de werkplaatsen, de magazijnen en de torpedoboothelling.

61. Als we de werf via de Oostpoort ver1aten, zien we voor ons de Oostzanddijk liggen, welke naam vroeger maar weinig mensen aansprak. Men kende dit bijna uitsluitend a1s het "Baantje". Zoals we de gebouwen links zien, kennen we ze tegenwoordig nog a1s het "De Ruyterhuis" en het "Prinsehuis". In 1948 is 1aatstgenoemd gebouw in gebruik genomen als gemeentehuis. Aan het eind, voor het rijtje huizen dat we zien staan, werd markt gehouden, hetgeen we op de volgende foto kunnen zien.

Hellevoetsluis Mark!

62. Markt op het Baantje. De op vele prenten dominerende hervormde kerk, met daarnaast het oude raadhuis. Oorspronkelijk werd dit raadhuis in 1765 als school gebouwd en in 1795 met een etage verhoogd. Toen in 1826 een nieuwe school in gebruik werd genomen, werd de oude verbouwd tot raadhuis. De veranderingen die men in 1895 aan dit raadhuis pleegde, gaven het gebouw dit uiterlijk. Helaas moesten vee 1 later de fraaie trapgevels wijken voor een moderner aanzicht. Het gemeentewapen is gelukkig nag in de geve1 bewaard gebleven.

63. Over het ontstaan van de naam Baantje, zoals de Oostzanddijk werd genoemd, zijn diverse verhalen in omloop. Een daarvan zegt dat de wachtposten bij het wachtschip van de brug naar de tegenwoordige burgemeesterswoning (toen de woning van de directeur van de marinewerf) liepen en terug en dat ze dat een baantje wachtlopen noemden. Maar zoals gezegd, er zijn diverse al dan niet aanvechtbare lezingen over.

64. Hier zien we een zogenaamde tien-riemen-s1oep, zoa1s ze vaak ter ge1egenheid van een feest werden opgetuigd. Vermoedelijk betrof het hier de viering van het feit dat het drinkwaterleidingbedrijf vijfentwintig jaar eerder (in 1896) in gebruik was genomen. Het Baantje, dat hier de achtergrond vult, Iaat alle gebouwen zien die heden ten dage nog herkenbaar zijn.

65. Behalve een Westkade, waar we al geweest zijn, heeft onze haven natuurlijk ook een Oostkade. Als we deze Oostkade gaan bewandelen, passeren we de sluis, waaraan zowel aan de oost- als aan de westzijde een reddingssloep hing. Ret eerste gedeelte van deze kade bestaat grotendeels uit kleinwinkelbedrijven, waama we vervolgens enkele rijksgebouwen passeren.

66. Het gebouw dat hier behalve het rijkswapen ook het "Commandement der Marine" boven de ingang heeft staan, be staat nog steeds, echter allang niet meer met een houten gevel. Zoals bij de meeste overheidsgebouwen, zien we dat ook hier constant wacht werd gelopen.

"t: tevoeisluis

Ha en me: Warhtsdzrp

- "-

_-,;L .;.

67" Hier zien we het alom bekende "flatgebouw" dat vroeger dienst deed als marinehospitaal. Als we er de archieven op na slaan, mogen we stellen dat dit een van de alleroudste bouwwerken is die wij in onze gemeente kennen. Een van de meest markante punten van het profiel van de Hellevoetse haven, toen reeds en nu nog.

HELLEVOETSLUIS. Haven

68. Markant is zeker ook onze vuurtoren, hier geflankeerd door de prachtige driemaster HI. Ms. "Nau tilus". Dit zeilkorvet, waarvan op 27 augustus 1884 de kie1 werd gelegd, waarna het in 1885 te water werd gelaten, maakte elk jaar een zomer- en een winteropleidingsreis op de Noordzee met bootsmanleerlingen aan board. Links zien we nag het toenmalige loodskantoor.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek