Hellevoetsluis in oude ansichten

Hellevoetsluis in oude ansichten

Auteur
:   Cor Koch
Gemeente
:   Hellevoetsluis
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3770-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hellevoetsluis in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Grote drukte ontstond in 1931 bij het binnenlopen van de pantserdekkruiser Hr. Ms. "Noord-Brabant". Ret binnenlopen van een schip met een lengte van 94,70 meter en een breedte van 14,82 meter was ten slotte ook niet alledaags. In 1898 bij de Koninklijke Maatschappij "De Schelde" te water gelaten, doet het hier dienst als logementschip.

// J(e//evoels/u is

Lttgavc ':111 s. Goudswaard te Hellevoetsluis. :1'010 van J. W. D. Robijns, Fotograaf , Brlelle

70. Van het hoofd lopen we nu langs het Haringvliet naar de Koopvaardijhaven (de kanaalmonding van de sluis tot het Haringvliet), waar we de zo bekende "Reinier Claeszen" aantreffen. Een schip dat in een serie ram monitors tussen 1867 en 1890 werd gebouwd. Er werd soms laatdunkend over deze schepen gedacht. Dit was in hoofdzaak te wijten aan het feit dat men niet de bedoeling kende waarvoor deze schepen gebouwd waren. Het waren in feite drijvende forten, ter verdediging van de zeegaten.

}{e//evoets/uis Koopvaaraijhaven

71. Natuurlijk mogen er in een p1aats met zovele schepen geen sleepboten ontbreken. Hier, in de Koopvaardijhaven, liggen er twee, te weten de "Gier" en de "Trio". Oak kunnen we duidelijk de p1aats van de gasfabriek zien, die in 1860 produktief werd. Rechts het toenmalige belastingkantoor,

Helleooet lui

J J Hatn Jz., f{C"llevON ... luts , ='0 30t.

72. Ret Kanaal door Voorne, waar we nu zijn aangekomen, wordt door een sluis, waarvan we hier de sluiskolk zien, gescheiden van het Haringvliet. Langs de kolk stonden enige rijkswoningen, die werden bewoond door onder anderen de commissaris van het loodswezen en de sluismeester.

Hellevoetsluis Rijks.woning~n. Yoornsche Kanaat

73. Hier nogmaals deze rijkswoningen, nu van iets dichterbij bezien. Deze woningen waren gelegen langs de sluiskolk, toch een punt waar een voor die tijd levendige bedrijvigheid heerste. Ook hield de opzichter van rijkswaterstaat in deze omgeving zijn kantoor.

74. Op deze manier werkte men in 1905 aan de aanleg van de R. T.M.-spoorlijn Spijkenisse-Hellevoetsluis. Hier is men bezig met grondverplaatsing bij de verlengde Struytse Zeedijk, daar waar nu ongeveer de kop van de Tramhaven is. In die tijd was dat hard werken voor mens en dier.

75. De aankomst van de veerboot "Minister v.d. Sleijden". Dit was een van de sehepen die de verbinding verzorgden tussen de tramstations van Middelharnis en Hellevoetsluis. Het stationsgebouw prijkt hier nog in zijn volle glorie. Wat meer naar reehts, net even voor de tramhuizen, zien we een loeomotief onder stoom staan, ten teken van een spoedig vertrek. Een deel van het trammaterieel uit die tijd is bewaard gebleven onder de stiehting "Rijdend Tram Museum", zelfs nog een stukje railtrajeet van ongeveer twee kilometer, waarover men tegenwoordig 's zomers met de tram, getrokken door een eehte stoomloeomotief, nog een nostalgisch ritje kan maken.

--

Ik denk aan U!

Mijn .dierbaar Kind En iedere wind

Van Oost en Westen

Brengt Groeten U de besten.

Groeten uit Hellevoetsluis

76. Helaas komt aan alles een einde en dat geldt dan ook voor onze wandeling door het Hellevoetsluis van toen. In onze herinnering zien we nog even het jaar 1934 voor ons en denken dan aan wat het leven, na de totale overplaatsing van de marine, aan vele oudHellevoeters wellicht heeft gebracht. In de loop der jaren werden de bezoeken aan hun Hellevoet steeds minder frequent. Logisch natuurlijk, want ook zij ziin met de tijd mee vergrijsd. Daarom hopen we dat onze praatjes bij de plaatjes de nevelen, die de jaren over dit klassieke havenplaatsje heeft doen neervleien, voor enige ogenblikken hebben doen optrekken en iets van het oude Hellevoet in de herinnering van velen hebben doen en nog vaak zullen doen herleven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek