Helmond in oude ansichten deel 1

Helmond in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.M.Th. Verschueren
Gemeente
:   Helmond
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1762-3
Pagina's
:   168
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Helmond in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

35. Een zijstraat van de Molenstraat ornstreeks 1930.

36. Aan bedoelde zijstraat staat het Sobrietasgebouw van we leer. Naar beste vermogen is het oude gebouw na de Tweede Wereldoorlog geschikt gemaakt als "Kunstcentrum".

;;aan Vredelust. }(eimond.

37. In 1891/92 zijn deze woningen voor rekening van J.H. Leloup gebouwd. In de volksmond heet de straat dan ook .Jiet Loupelaantje". De naam "Vredelust" was verbonden aan de grate Lusthof, het terrein waarop kerk en klooster van de capucijnen staan.

38. Terug op de Markt, teneinde in zuidelijke richting te gaan, staan wij een ogenblik stil voar het oudste, nu nag bestaande en in gebruik zijnde pand van de stad, te weten het "huis met de luifel" of "onder de luts", eertijds herb erg "De Zwaan". Vemield bij de grate stadsbrand van 4 juli 1587 is het pand in 1594 herbouwd door Joost van Broeckhoven, oak geheten Joost in de Zwaan. Sedert 1717 is het in be zit van de familie Van Hoeck. Boven de ingang leest u: ... Dit huys sloeg in brant] In den Swaen ist wil bicant] 1594 ...

39. Een stereoscoopopname van de Kerkstraat anna 1870.

40. Een van de meest waardevolle en meest representatieve grate orgels in de Zuidelijke Nederlanden uit de tijd van voor de Franse revolutie, is het orgel in de Helmondse St.-Lambertuskerk. Door Guillaume Robustelly in 1772 voor de abdij van Averbode gebouwd, is het kunstwerk in 1822 door de Luikenaar Andr. Graindorge te Helmond geplaatst. Na de restauratie telt het thans niet de oorspronkelijke achtendertig doch zesenveertig sprekende registers. Het wereldberoemde en uit bedoelde periode stammende orgel in de op 3 april 1968 door brand verwoeste St.-Pauluskerk te Antwerpen, kon dank zij de brandweer behouden blijven en is voor herstel vatbaar. De "Vriendenkring Lambertusorgel Helmond" organiseert heden ten dage de veel belangstelling trekkende orgelconcerten.

41. De Kerkstraat omstreeks 1914. Aan de linkerzijde van de straat ziet u het kantoor van Van Gend & Loos (I.H. Spoorenberg); voorts de woningen van Callaars (laatstelijk Sprengers), van Van Eekeren en Hendriks. Aan de overzijde slagerij De Roy-Glaudernans, bakker Potjes-Martin en Rikkers-Franken.

42. Tegenover de St.-Lambertuskerk wonen bakker Van Hoof (na hem Dirk Neervens en boekhandel Verhagen-de Reijdt), gemeentesecretaris Van Bokhoven (nu Peels) en De Reijdt met zijn boekhandel en stoomdrukkerij. Ret in 1882 gebouwde huis met de trapgevels is eens Hanzebank geweest en kapsalon Nooijen. Volgt het pand van de tabakshandel Corstens, nu de firma Bijnen.

43. Het oude geveltje naast bakker Van Hoof moet in 1902 p1aats maken voor een herenhuis waarin later notaris Van Alphen woonachtig is. Thans is ter plaatse de Boerenleenbank gevestigd.

r, :'>1 rk ,

Helmond - K.,k rut - Gereform: Kert

44. Omwille van de "Traverse" (verbinding Helmond-Eindhoven) zijn de drie panden reehts geruimd. De kerk van de Nederlands Hervormde Gemeente is heden hoekpand geworden. U ziet een gedeelte van "Van Vlissingen", de katoenfabriek.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek