Helvoirt in oude ansichten

Helvoirt in oude ansichten

Auteur
:   P.J.M. Wuisman
Gemeente
:   Haaren
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4768-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Helvoirt in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

1)oclershuis, i<eluoirl

10. Notaris W. Coolen liet ornstreeks 1876 dit huis bouwen aan de Rijksweg (nr. 30). Het droeg oorspronkelijk de naam "Villa Theresia", doch het is thans bekend als "De Beuken". Aan het begin van deze eeuw werd het huis bewoond door dokter C. Hoek, wiens gezin men hier in de tuin ziet.

qroelen Ul f{eluoir (J'{.-]3.)

11. Aan de au de Rijksweg, in de richting Vught, stond de herberg "De Engel". Aan het eind van de achttiende eeuw was deze het eigendam van de familie Mastenbroek. Jonkheer D. de Jonge van Zwijnsbergen liet het pand tot woonhuis verbouwen. Oak de naam werd veranderd in "Ret Oude Nest". Op de achtergrond rechts ziet men een schuur met een zogenaamde "doorrij", een mogelijkheid voor paarden en diligences am binnen te rijden, zodat de reizigers droog konden in- en uitstappen. Omstreeks 1930 werd deze schuur afgebroken.

,Eiroe ten uit 1{eJuoirl (J't -D.)

12. Gezicht in de Torenstraat vanaf het kruispunt. Links staat het pand Torenstraat 50, vroeger een brouwerij. Toen, omstreeks 1918, deze foto werd gemaakt, was het pand bewoond door de horlogemaker Ad. de long, terwijl het thans in gebruik is a1s rijwielhandel. Het pand erachter (nr. 48), destijds de smederij van Smulders, brandde in 1910 af, doch het werd later weer opgebouwd. Rechts ziet u, gedeeltelijk zichtbaar, de zijgevel van "De Zwarte Leeuw".

13. In vroeger tijden vergaderde het dorpsbestuur in een der herbergen. In de zeventiende en achttiende eeuw werd het koor of de torenkamer van de oude kerk benut als vergadcrruimte en secretarie. Ook het dorpsarchief werd in de kerk bewaard. In 1792 besloot men tot de bouw van een eigen raadhuis. Architect was Anthony van Erven, aannerner was Johannes Maas. De tota1e bouwkosten bedroegen f. 3.462,-. Op de afbeelding ziet u het raadhuis, zoals het omstreeks 1912 te zien was. In 1940, en daarna in 1963, werd het verbouwd en uitgebreid.

}(elvoirt Oemeense Huis

14. De Torenstraat, gezien naar het raadhuis. Rechts ziet men "Ret Hoekje" (nr. 34-36). Vroeger was dit een herberg en na een brand in de vorige eeuw werd het herbouwd, om als woning te dienen voor de koster van de hervormde kerk. Omstreeks de eeuwwisseling deed het pand dienst als hu1ppostkantoor. Ernaast - slechts gedeeltelijk zichtbaar - stond een boerderij uit het begin van de vorige eeuw. Deze werd onder anderen bewoond door de gezusters Mie en Pietje van de Plas, die de bekende (doch thans bijna geheel uit het straatbeeld verdwenen) Brabantse poffers wasten, repareerden en versierden. In de jaren zestig werd deze boerderij afgebroken voor de bouw van een tweetal nieuwe woningen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek