Hendrik-Ido-Ambacht in oude ansichten deel 1

Hendrik-Ido-Ambacht in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J. Plaisier
Gemeente
:   Hendrik-Ido-Ambacht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3774-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hendrik-Ido-Ambacht in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Verder gedeelte van het oude dorp in de omgeving van "Bouquet". Enkele van deze huizen zijn geheel verbouwd of inmiddels afgebroken.

II. In het pand geheel links op deze afbeelding, staande aan de Dorpsstraat, was in het laatst van de vorige en in het begin van deze eeuw gevestigd het winkelbedrijf van S. de Waard, In deze .winkel van sinker' was inderdaad alles te koop.

12. Hetzelfde pand, aJs onder 1 l, van de andere zijde gezien. Het is gepJaatst op de monumentenlijst en kort geleden in gebruik genomen als creatief werkcentrum voor de jeugd. De opname werd gemaakt omstreeks 1900.

?. Eerepoort In

dr aairnolen bU de haven i het dorp." uu¥:. '. de. w aas d ,

13. Ter gelegenheid van het huwelijk van de toenmalige , zeer populaire burgemeester W. Spoor met mejuffrouw H. H. Krudop, op 25 september 1902, vonden op 17 september daarvoor allerlei feestelijkheden plaats, Bij de .,Ambachtse Haven" stond een draaimolen.

14. Het bruidspaar Spoor-Krudop maakte op de dag van het feest een rijtoer door de gemeente. Het pand links op de afbeelding, met uitgestoken vlag, bevatte de woning en werkplaats van loodgieter Seton. Het werd omstreeks 1930 afgebroken en vervangen door een nieuw pand.

H. I. Ambacht 17 Sept. 1902. Eerepocr-t op Oostendarn, gezien van de zijde van Ridderkerk.

____________ llit w.. -

15. Op de grens van de gerneente, bij Oostendarn, stond een fraaie erepoort, ter verwelkorning van het burgerneesterlijk bruidspaar. Er was "veel volk op de been".

16. Het complex arbeiderswoningen, zoals dit jarenlang stond in de "Grote Hoef" (de Houft). Sommige van deze eenkamerwoningen hadden nog het bekende klompenhokje. Meerdere vaak grate gezinnen waren lange tijd aangewezen op deze wel zeer primitieve huisvesting.

17. De Dorpsstraat in de omgeving van de hervormde kerk, omstreeks 1920. Rechts op de foto is nog juist het woonhuis van de destijds hier staande oude boerderij van D. H. Nugteren zichtbaar.

18. De onder 17 bedoelde boerderij, gezien van de straatzijde. Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 werden woonhuis en schuren door brand verwoest; nagenoeg de gehele veestapel kwam in de vlammen am.

H. 1. A:uBACIIT. 'S'ezicht op het ):)tee9je.

ltg . de: Waard.

19. Links de vroegere, inmiddels afgebroken, hervormde pastorie. Reehts aehter het groen een gedeelte van de kerktoren met nevengebouwen van de kerk. Op de aehtergrond zien we de woning van de toenmaals bekende wagenmaker Boudewijn van der Sehee. Thans is bier gevestigd het earrosseriebedrijf N. V. Booi.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek