Hendrik-Ido-Ambacht in oude ansichten deel 2

Hendrik-Ido-Ambacht in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F. Jorissen
Gemeente
:   Hendrik-Ido-Ambacht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2151-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hendrik-Ido-Ambacht in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Tegenover het bedrijf van Arie Rijsdijk lag onderdijks het Laantje, een oud tuinderspad, dat haaks op de Onderdijkserijweg een honderdtal meters het land in liep. In het begin van deze eeuw lie ten hier de onderwijzer meester Huizing en de houthandelaar (An)toon van Drunen elk een woning bouwen, die elkaars spiegelbeeld vormden. Op deze foto van omstreeks 1914 de beide linker woningen. Daarnaast kwamhet huis van Jan van 't Hof, een oud-koloniaal, en zijn vrouw Lena, die als gevolg van een spraakgebrek Leenachie Koekebak werd genoemd. Op de lege plaats daarnaast liet de opperman Janus van Drunen later zijn huis bouwen. De oude woning geheel rechts op de voorgrond was van de tuinder Arie de Jong, later van de alom bekende veldwachter Tameris.

10. Bij de pontestoep van de Sophiapolder wenden we de blik richting Zwijndrecht. In het huis links hadden Hendrika en Cornelia Staat een snoepwinkeltje annex slijterij. In de schuur gaven ze meisjes uit de buurt naai- en breiles op tafels van planken op tonnetjes. Hendrika stond bekend als "lief", haar zuster als "een varken". Onderdijks rechts het huis van tuinder Wim Stoop, waarin later Bijkerk woonde. Daarnaast de woning van Arie de Jong (den Bont). Het huis met de geschulpte daklijst werd in 1898 door Joan 't Hooft gebouwd toen hij trouwde met Rookje van der Giessen. Zij stierf reeds in 1906. In 1920, toen de steenplaats was gesloten, vertrok Joan met zoon en beide dochters naar Bedum, om daar een boerenbedrijf te beginnen. Hun buurman was Hannes Stolk, die, samen met zijn braer Teun, Stolk's Metaalhandel heeft gesticht.

11. De deels onbedijkte gronden Groote- en Kleinezand en het Voetpad werden in 1856 door H. de Kat uit Dordt tot een geheel bedijkt, Hij noemde het "Sophiapolder", naar de vrouw van koning Willem III. Hij liet een woonkeet.bouwen met landbouwschuur, een opzichterswoning op de Veersedijk en een veerpont. In 1906 werd de Dordrechtsche Landbouwonderneeming eigenaar, die de voorkeur gaf aan een opzichter die op de polder zou wonen en waartoe een deel van de schuur in 1907 tot woonhuis werdingericht. De twee achtereenvo1gende opzichters Klaas van Vliet en zijn neef Leendert zijn beiden na de ramp van een stormvloed vertrokken, respectievelijk na 1916 en 1953. Het veerhuis was in 1922 afgebroken, maar werd in 1954 herbouwd voor de nieuwe opzichter P. van Vliet. De schuur brandde in 1957 gedeeltelijk af.

Hendr k ldo Arnbacht

Veerschendijk, Huize Scp hi apcf der

12. Rechts het oude veerhuis, dat aan Gerrit Rijsdijk met zijn pijpenhandel was verhuurd. Piet van Leeuwen, de befaamde, heeft daar zijn eerste schreden op dat pad gezet. In het volgende, hogere huis woonde schilder Van Essen, de zondagsschoolmeester, met naast hem Gerritje Vliegenthart, die met een aakje met spriettuig de beurtschipperij op Dordt bedreef. Het laatste huis is het cafe "De Brave Herberg". Onderdijks nog een glimp van het huis van de lorreboer Aai Vlot. Pietertje 't Hooft, de dochter van Joan, staat voor het huis van Arie Stolk en daarnaast was de bakkerij van Hoeflaak. Het slop voerde naar de tuin van Piet Scheurwater (den Bes) enernaast woonden Lommers en Stehouwer. Het wat grotere huis was van Huizing en Van Drunen, die later naarhet Laantje vertrokken, en bij de hooischuur van Siem de Waard woonden Jaantje en Giela Snauw.

ยท,

,BiJzondere SC,7oo! a. d. Steenoiaats, . j(.]' .fimbacht.

13. Ret initiatief tot stichting van de school werd door dominee Bruins en J. van Essen genomen. De oprichtingsvergadering was in mei.1904 in het gebouw "Elim". Ret onderwijs ving in april 1907 aan. Zestig jaar later werd de school verkocht; de bevolking uit de steenplaatsbuurt was geweken naar elders. Links van de houten fuik de schuur van Siem de Waard en het huis van Noorlander, sigarenwinkelier en turfstoker op de Nieuwe Plaats. Ret pad voert naar de tuinder Tinus de Koning en het tuinhek op de voorgrond is van het huis en de winkel van slager Marinus van Wingerden. De houten paal plaatste het GEB in 1915. De gemeentebode Wout Stok was met een ambtenaar rondgegaan om ieder te vragen of hij aansluiting wenste en zo [a, voor hoeveellichtpunten en voor hoeveel "kaars"!

14. Het cafe van "de meisjes van Brarnme", "De Brave Herberg". Die meisjes waren Janna en Pietje, dochters van Abraham van der Sluys. Janna (Adriana Stoffe!ina) was de vergunninghoudster. De tuin achter het cafe strekte tot aan de Rietbaan. Daar mocht Dirk Gerritse zijn zestig tons paviljoentjalk afmeren en in de herfst brachten daar de Zeeuwse schippers de sjalotten, de zilveruitjes, die geschild moesten worden voor de inmakerijen. Dan ontstond een stormloop van vrouwen en kinderen uit de buurt, die voor deze rede!ijk betalende huisarbeid de manden kwamen afhalen. Het was een tranenverwekkende bezigheid, waardoor het in die dagen tevens langs de dijk niet weinig stonk. Het cafe werd omstreeks 1917 deels afgebroken en verbouwd voor Nol Duivendijk, een rustend scheepsbouwmeester uit Papendrecht.

15. Rechts stond eertijds die "Brave Herberg". Het huis daarnaast werd door Noorlander voor zijn machinehandel opgetrokken. En in het dubbele huis woonde van 1894 tot 1898 onder anderen dominee Lugtigheid, die daarna-aaar de Paulusweg kon verhuizen. De volgende bewoners waren Arie Rijsdijk en Fronica Boss, die er hun scheepssloperij van de grond hebben getild. In 1913 werd het weer een dubbele woning voor Flora en Neel Duivendijk en voor Theodoor (Teddy) Tideman, Nu is er het bedrijf Arnco. Onderdijksde kruidenierswinkel van Kaptein in de vroegere slagerij van Van Wingerden en het dubbele huis van Gerrit en Cornelis Zonneveld Piek, De drie schuurtjes en het blokje van drie woningen had de vlasser Piet Snauw in 1898 laten bouwen. Snauw was de eerste met een fiets in het dorp, een fiets van Stijnis!

16. .Deze woning stond destijds recht voor de Wepsterlaan. Zij moet in de vorige eeuw zijn gebouwd en huisvestte achtereenvolgens drie burgemeesters-steenbakkers: Willem Roodenburg tot 1877, Cornelis van Aken tot 1885 en Arie A. van Elk tot 1896. Daarna de scheepsslopers, vier in getal. Eerst Frank Rijsdijk, die er tot 1907 bleef, toen hij zijn woning en zijn in 1899 op de Sophiapolder gestichte sloperij met Jan. W. Tideman omruilde en zelf op de Nieuwe Bospolder startte. Theodoor volgde zijn vader op na diens vertrek in 1929. De laatste werd in 1957 de derde generatie, Bruno J. Tideman, die in 1968 naar Dordt verhuisde. Nog even hebben er gastarbeiders gehuisd en nu is alles verdwenen. Links aan de onderdijk de smederij van Flip Stijnis en daar tegenover het huis van Dirk Gerritse, de zandschipper,

~penha,.~ school }lido /lmhaql,t

"

,-

17. De tweede openbare school werd in april 1867 in de kinderrijke steenplaatsbuurt gestart, nadat de school in het dorp hopeloos overbelast was geraakt. Grote faam verwierf de in 1886 benoemde B.M. Wepster. Achtendertig jaar lang.stot zijn pensionering in 1924, heeft hij zijn grote pedagogische gaven gewijd aan de opvoeding van even zovele generaties jongeren. Naast de verplichte zaken als lezen, schrijven, enzovoort, achtte hij opvoeding tot orde, regelmaat, fatsoen en burgerzin minstens even belangrijk. Genadeloos speurde hij spijbelaars op en bracht hen, desnoods vastgebonden aan zijn fiets, naar school terug. Zingend, klas bij klas en in de maat tot op de dijk, werd de school verlaten en zijn spiedend oog volgde een ieder voor eventueel kattekwaad. Oud-scholieren gedenken hem in dankbaarheid.

18. Onderdijks, voorbij de Wepsterlaan, bij de "Oude Plaats", tonen negen vrouwen trots hun uitgebreide kroost. Het zijn, van links naar rechts: Marrigje Gerritse-Bos, haar dochter Willempje, getrouwd met Zonneveld Piek, en naast haar Mientje van Drunen. In het midden Marie de Knecht-van Buren met een kleindochter en haar dochter Marie van Gent met dochtertje Maria op de arm. Dan Marie Spruit met dochter Mien. Met de handen in de zij Anna van Kriekingen, een onbekende en Jannetje van Drunen-Visser. Achter hen een van de turfschuren ter weerszijden van elk der twee binnendijkse ovens. Delen van die ovens zijn er nog; garage Van Wingerden is er op gebouwd. Op het grote binnenterrein van de steenplaats is later de Van Akenwijk gebouwd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek