Hendrik-Ido-Ambacht in oude ansichten deel 2

Hendrik-Ido-Ambacht in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F. Jorissen
Gemeente
:   Hendrik-Ido-Ambacht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2151-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hendrik-Ido-Ambacht in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

?

19. U moet helaas genoegen nemen met deze slechte opnarne van de Oude Plaats. Er viel geen betere te bemachtigen. We zien de "oude stinkerd", zoals boze tongen de steenbakkerij wei betitelden, van de noordzijde. Er waren daar vier ovens: de twee binnendijks en de "dubbele" en de "grote" buitendijks. Aan weerszijden waren de arbeiderswoningen, de "piaatshuisjes". Onderdijks (rechts) het rijtje onder een dak, de "zeven schoorstenen" genaamd. Daarnaast een complex van zes. De turfschuur van een oven is nog net te zien. Links (buitendijks) de snoepwinkel van Lijn Verboom met daarachter een dubbele rij huisjes. Daarachter waren de ovens en het tasveld.

20. Cafe "Het Witte Paard" van de gezusters Van Drunen na de verbouwing van 1903. De gelagkamer van het oude cafe van Jacob van Drunen langs de Onderdijkserijweg ziet u nog in de gestucte onderbouw. De top van die voorgevel en een deel van de kap werden afgebroken en in plaats daarvan werd, haaks daarop staande, de hier getoonde bovenbouw gezet. Een stuk van de oude kap bleef behouden; die ziet u rechts van de nieuwbouw nog voor een klein stukje. Voor het gloednieuwe cafe staan trots Leentje, Neel en Dirkje (Disse), die later met Huuksloot is getrouwd. Tussen hen in staat broer Jan Jacob en geheel rechts Leentje Kooi, hun moeder. Leentje en Neel hebben het cafe voortgezet. Na hun overlijden is het als woonhuis in gebruik genom en.

IT, r. ; ~tn. ('TIT,

'(' 11 1 "1

-rersc er '1 fl.

21. Een foto van omstreeks 1900 bi] het scheefgezakte hekje van tuinder De Wit. In het dubbele huisje woonden Piet Lammers en Siertje de Koning (den Kul). Laatstgenoemdehad een winkeltje en was parlevinker. Houten bezemstelenbehoorden tot zijn koopwaar en men zegt dat hij daarbij had geschreyen: "Grote stelen en kleine stelen, maar grote stelen het meest." Het voorproeven van toverballen, om te tonen dat het inderdaad een toverbal was, behoorde mede tot zijn service verlening. Even verder woonden Leen Valk, Siem Roelofs en Piet de Wit. Daar voorbij, na het huis van Bijkerk, waarvan "je de pannen met je hand kon aanraken", het dijkhuisje van het hoogheemraadschap. Onderdijks, bij de huizen van Lena Prins, Melis Kreuk en Van Persie, heeft een zekere Van Bree in 1916 "rooie Teun" uit zelfverdediging doodgeslagen. Teun was weer eens stomdronken en daarbij gevaarlijk agressief.

22. In het grote, dubbele huis waren destijds een bloemist en een cafe; de benedenverdieping bevatte de woning van vrouw Pellekaan en een werkplaats, waarin ook G. de Jong sr. nog heeft gewoond. De Jong begon later een vlettenbouwbedrijf in de vlasserij van P. en H. Plaisier, schuin tegenover het cafe "Het Witte Paard", Het magazijn voor materialen van het hoogheemraadschap "De Zwijndrechtsche Waard", op de vorige foto genoemd, is hier beter te zien. Rechts van de dijk lag destijds de buurtschap Klootwijk. De boerderij is afgebrand en op die plaats werd de hulpkerk "Elim" gebouwd. De functie verviel toen in 1950 de nieuwe hervormde kerk in de Van Akenwijk gereedkwam. Nu is er schilder Drinkwaard gevestigd. De huisjes geheel rechts zijn verdwenen. Daar woonden destijds Scheurwater en Zonneveld Piek. (Zie ook deell, bIz. 62.)

Veerschendijk Kerkgebouw - Hendrik-Ido-Ambacht

23. Hier het dubbele pand van de bloemist De Munter en het cafe van Woutje van den Berg van de vorige foto. Daarnaast, waar een slagersfiets staat, slager Bol. Dan Dirk Baldee, de schipper van de "Frarij 7". Het huis dat iets naarxoren steekt, gebouwd voor de dochter van Noordergraaf, werd later de boekhandel van Kees Valster. Links zien we nog een puntje van de goot van de hulpkerk "Elim". Na de twee onderdijkse huisjes volgt het "schuurtjeskerkje" van het oud-gereformeerd kerkgenootschap, dat in 1907 is gezet en dat ook wel "bij Bogerdjes" werd genoemd. Bogaard was de voorganger; hij kwam dinsdags met de Fop Smit boot uit Sliedrecht over voor het houden van de kerkdienst. Voordien waren de diensten in de tuindersschuur van Scheurwater. Daarna volgden de woningen van Kees den Hartog, Teun Scheurwater, schoenmaker Schadee en Aai Ritmeester.

Halfweg, - H. l. Arnbacht.

24. In de slinger van de dijk, rond een wiel van een dijkdoorbraak uit de vijftiende eeuw, stond eeuwenlang een kruisbeeld. Bij deze "Kruiswiel" stond destijds een grote boerderij, die omstreeks 1905 afbrandde. Op deze plaats werd door twee Ambachters, J. van Daalen en J. Spoormaker, een complex van twintig woningen gebouwd, bestaande uit een blok van zes dubbele (de helft onder- en de helft bovendijks) en een overeenkomstig biok van vier. In het grote blok werd een opschrift in de gevel gemetseld: ,,19 HALFWEG 09." Voor die naam zijn twee verklaringen. De eerste, dat de inwoners van het dorp op deze plaats halfweg gevorderd waren ophun tocht naar het Zwijndrechts veer. De andere dat Spoorrnaker het halverwege de bouw "niet meer zag zitten" en als emigrant met de noorderzon naar Amerika is vertrokken.

25. Hier lag in vroeger eeuwen de Kruiswiel, in de binnenbocht van de dijk: Langs de Onderdijk staan het huis van Siern Verveer en zijn vrouw en vele kinderen, het huis van de gezusters Betje, Anna en Catherina de Waard en het boerderijtje van hun broer Piet. Even daar voorbij is het begin van de Guldenweg, die zijn naarn dankt aan de grondprijs per vierkante meter die destijds betaald rnoest worden. De hoge born en in de verte staan langs het begin van de Paulusweg. Bovendijks, geheel rechts, het huis van Piet Bijkerk en Jannetje Baldee, die een groentehandel dreven. Even rechts daarvan, helaas niet rneer op de foto, stond heel vroeger het oude cafeetje van Verhoeven, "Halfweg" genaarnd. Piet had het voor duizend gulden voor zijn schoonrnoeder gekoch t. Het verhaal gaat dat het een goede zaak is geweest, want een deel van zijn spaargeld had Verhoeven in het huisje verstopt en niet rneegenornen.

26.0p 13 juli 1898 werd de bouwvergunning verleend voor de bouw van een gereformeerde kerk met pastorie aan de Paulusweg. Op deze foto uit datzelfde jaar zien wij het vrijwel voltooide bouwwerk. De, evenals de kerk, uiterst sober opgezette en kiI aandoende pastorie staat te luchten en zal weldra door dominee Lugtigheid worden betrokken. Langs de Paulusweg de bomenrij, die helaas spoedig is omgekapt. Rechts van de kerk de stee met schaapskooi en boomgaard van de bekende schaapherder Teunis Vat. Aan de overzijde van de weg was de stee van Siem de Koning, die later heeft moeten wijken voor de aanleg van de Beatrixsingel. Alleen de zware kastanjeboom staat er (nu) nog. De kerk is later belangrijk uitgebreid en de pastorie is geheel verbouwd.

V eerschendljk bid Veerweg

Hendrik J do Am bacht

27. Even voorbij de onderdijkse "Kattenbuurt" is het begin van de Veerweg. AI in 1898 waren er plannen voor een veerpad met steiger ten behoeve van de bootdiensten van Fop Smit. C.J. Vroege had aan de rivier een terrein opgespoten en Spoor wilde het eigenlijk he1emaal hebben om het later weer uit te geven. Ook de zuidkade van de Noordpolder moest gekocht worden. Het ontwerp voor de steiger leverde A. Visser uit Zwijndrecht. Het verliep allemaal stroef en pas vier jaar later waren grintweg en steiger gereed. Het dubbele dijkhuis links was van Den Hartog en Wildeman, het cafe ernaast van Boele (later van Dirk Cornet). Achter de woning van Terlouw, rechts, was de arrestantencel (het "aschhok"), die op zaterdagavonden niet zelden in gebruik was. Op het schilderachtige bleekveldje langs de Veerweg is het waterleidingbedrijf gebouwd.

veerwee. .f(. J .. fimbach!.

28. In 1901 stichtten de heren K.L. Jonker en W. Stans hun scheepswerf op een opgehoogd terrein aan de rivier in de Nieuwe Bospolder, Ook hiervoor was een goede toegangsweg vereist, hetgeen de noodzaak tot aanleg van de Veerweg aanlegsteiger nog meer verhoogde. In de loop der jaren ontstond langs de noordzijde van die grintweg een bebouwing, waarvan een deel op de foto is vastgelegd. We zien de zes gelijke blokken van elk vier woningen, die in 1917 door de woningbouwvereniging zijn gesticht. Op de voorgrond een blok van twee gelijke woningen, destijds gebouwd voor de bazen van Jonker en Stans. Op de open ruimte is in de jaren twintig de woning van de gemeentearchitect P. van Drunen gebouwd, Na zijn tragische dood in 1935 woonde daar Aai Rijsdijk met zijn vrouw, de "VIoed" (verloskundige) van het dorp.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek