Hendrik-Ido-Ambacht in oude ansichten deel 2

Hendrik-Ido-Ambacht in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F. Jorissen
Gemeente
:   Hendrik-Ido-Ambacht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2151-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hendrik-Ido-Ambacht in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Reeds jarenlang verhuurde Leendert Kranenburg aan de gemeente een tweetal vertrekken in een van zijn woningen, toen alles in 1858 afbrandde. Bij de herbouw hield hi} daarmee ruimschoots (voor die jaren) rekening. Het was echter niet de gemeente die het pand uit de veiling van 1859 kocht, maar P. Steenbergen. Bijna veertig jaar bleef de zaak weer bij het oude, totdat Spoor blijk gaf ontevreden te zijn met de situatie. Er was al een begrotingspost opgevoerd voor een nieuw gemeentehuis toen broer en zus Steenbergen in december 1897 meedeelden voor f 3000,- te willen verkopen. P.J. Vogel maakte het ontwerp en Bas den Hoed was de aannemer, eveneens voor f 3000,-. Het werd een indrukwekkend geheel, met aangebouwd "telephoonkantoor" en een balkon voor de toespraken. Het lag tussen twee werelden: dijk en dam in het oosten, dorp en achterambacht in het westen. En "east is east and west is west" ... U weet het!

Hendrik Ida A"'-::;e::;-:

:::-~

~'" ~-

~-

._~--~~

- .. - . ,.-''''0;,_

50. Nog even blijven we bij de Heul, de eeuwenoude brug over de Gemenelandswatering, waar, sedert het midden van de zestiende eeuw, het polderwater op de Waal werd uitgeslagen. Toen waren daar aan het eind van de "Muizenkaai" de beide windmolens gebouwd, die helaas in 1879 werden gesloopt en vervangen door een stoomgemaaltje. Links de smederij van Stijnis, waar zoon Hendrik Jan zijn vader Willem in 1917 had opgevolgd. In het huis naast het gemeentehuis woonde de concierge Wout Stok. Het gemeentehuis was in 1913 met een raambreedte uitgebreid, want de bevolking was sedert de aankoop met duizend zielen (ruim vijfentwintig procent) toegenomen. Rechts onder de bomen de stee van Dirk Stehouwer en veer het gemeentehuis een solide houten beschoeiing voor de scheepvaart. Het postkantoor is vervangen door een vuurrood geschilderde, gietijzeren brievenbus.

d;f.. :J. cft.mbacht. s» (Waal.

Uitg. -. de '";~rci..

51. Dit aanzicht van het dorp omtrent 1900 vanaf de Ridderkerkse oever over de Waal toont ons een beeld van landelijke rust en schoonheid. Wij zijn hier ter hoogte van de Dorpsstraat bij de stee van Piet Stehouwer, die op foto 52 is te zien. Geheellinks het laatste huis van de Kerkstraat en de Heu!. De versmalling van de Waal is duidelijk te zien en doet begrijpen waarom dit deel, van de Heul tot de Oostendam, "het Nauw" werd genoemd. Het dak van de smederij van Stijnis bij de Heul is tussen het geboomte te onderscheiden, maar het gemeentehuis gaat geheel schuil, Die bomen ervoor werden gekapt voor de aanleg van een losplaats met schoeiing, zoals dit op foto 50 valt te zien.

Do

?. C' C' K J io A I ~

.", 4' ?..

52. De Dorpsstraat, net voorbij het gerneentehuisje. In het eerste huis links woonde Arie van Wingerden (Aai Tras) met zijn moeder, die een snoepwinkeltje had. Een kleermaker met de toepasselijke naam Naaimans en Willemijn Vogelaar woonden daarnaast met aIs buurman Piet van Wingerden. De grote stee met woonhuis van 1876 was van Piet Stehouwer. Later vestigde bakker Den Hoed zich daar. Het kleine huisje daarnaast was de kruidenierswinkel van Reinier van de Berg en zijn moeder, Kaatje van den Heu!. Maar pas op, die konden toveren! Rechts achter de bomen de stee van W. Nugteren en enkele arbeidershuisjes; de Ouwe Louw heette het daar. Op de weg staan onder anderen Stoffel Drinkwaard, Catrien en Leen Flach, Bet de Graaf en opoe Van der Linden. Alles bijeen een beeld van landelijke rust. (Zie ook deel 1, bIz. 24.)

53. Wanneer u deze foto nu eens vergelijkt met de vorige, zult u ervaren hoe snel en grondig dit stukje Dorpsstraat bij het oude gerneentehuis werd verminkt en bedorven. Geheel links een stukje van de gevel van de voormalige boerderij van Piet Stehouwer, die hier bakkerij Den Hoed herbergt. Op de plaats van het winkeltje van Reinier van de Berg is het cafe van Van der linden gekomen. Daarnaast een rijtje zogenaamde knechtenhuisjes, voor het personeel van de boerderij van Nugteren aande overkant van de straat. Aannemer Jan in 't Veld liet de bergplaats, met daarboven een woonhuis, bouwen en als laatste ziet u een stukje gevel van de galanteriewinkel van Gerrie Stijnis. Aile bomen zijn gesneuveld voor dit geweld; elektriciteitspalen en telefoonmast voltooien dit beeld van ontreddering.

54.- De Ambachtsche Steeg behoort tot de a1leroudste wegen van de Zwijndrechtsche Waard en vormde de scheiding tussen het Hendrik Yden- en het Schildmanskinderen Ambacht. De weg liep van de Lange weg naar de oude Waaldijk (de Dorpsstraat) en was dus "stijgend", vandaar dat "steeg". Jammer dat die oude naam moest wijken op verzoek van de (nieuwe) bewoners, die het niet begrepen. De huidige naam Reeweg kom t van het woord raai a1s scheiding tussen twee gebiedsdelen, De bebouwing is van deze eeuw. De woning rechts vooraan is gebouwd voor Huig Terlouw en Pleun van der Giessen. Daarnaast Van der Poel en Fierloos, de veldwachter. In het midden, op de hoek van de Dorpsstraat, de woning van Kanters. Op de ruimte links werd, op initiatiefvan dr. Y. Rodenhuis, in de jaren dertig het EHBO-gebouw gesticht.

55. Het huis "van outs genaemt Pruilenburg" met 350 roeden erf en boomgaard werd in 1825 door de toenmalige heel- en vroedmeester Hendrik Jan Coert voor f 1700,- in openbare veiling van de erven Leeuwenburg gekocht. Het werd naderhand de officiele gemeentelijke dokterswoning; eerst voor hem en later voor zijn zoon en opvolger Jan Hendrik Coert. In 1890 werd dr. Elisa Adrianus Fauel benoemd. Hij staat hier in de winter van 1894 nabij het later afgebroken koetshuis. Achter het raam, links vande voordeur, zijn zoon Pieter Leendert. Schoonvader M.J. Lens heeft tijdens zijn bezoeken verschillende goede schilderijen en aquarellen van ons dorp vervaardigd. Het heeft de dokter en zijn gezin danig gespeten dat zij in 1896 naar Bergambacht moesten verhuizen.

56. Hetze1fde "Pruilenburg", een tiental jaren en twee doktoren later. Dr. D. Muydennan volgde in 1896 dr. Fauel op en vijf jaar later, juli 1899, werd Dirk Jan Kamberg benoemd als gemeentearts. De functies heel- en vroedmeester waren in 1897 reeds gesplitst. Mejuffrouw J.M. van den Burgh was de eerste vroedvrouw. Hier staan Kamberg met zijn vrouw en een ander echtpaar. Hij is tot zijn dood in 1931 gebleven. Jarenlang was hij bovendien de enige plaatselijke arts. In de zomer van 1914 heeft hij zich bijzonder ingezet voor de Belgische vluchtelingen, die in de gebouwen van de HBM aan de Veerweg waren ondergebracht. Het nieuwe gemeentehuisplan van 1897 was door Spoor in de moestuin van deze woning geprojecteerd. Gelukkig is dat niet doorgegaan. Tegenwoordig woont hier dr, W.J. Rijsdijk,

57. Initiatiefname en uitvoering van zaken die gewenst of zelfs onontbeerlijk zijn in een dorpsgemeenschap, geschieddenvrijwel steeds door inzet van een kleine groep, met burgerzin bezielde, inwoners. De stichten van Het Groene Kruis, in 1903, is daar een voorbeeld van. In 1928 werd het vijfentwintigjarig bestaan gevierd. Enkele van die prominenten ziet u hier in feestelijke stemming bijeen. Het zijn, van links naar rechts, staande: H. Hoogeweg, A. de Hartog, J. Visser, J. Kamberg (als gast), J.S. van der Vlugt, A. de Bakker, J. in 't Veld, J. Stehouwer en R. van den Berg. Zittend: A. van Drunen, penningmeester; T. Leeuwenburgh, secretaris; mevrouw Kneppelhout, dr. D.J. Kamberg, voorzitter; diens echtgenote, burgemeester Kneppelhout, mevrouw W.T. Tideman en zuster H.J. van der Have. Niet lang daarna, 13 maart 1931, is dr. Kamberg overleden.

Hendrlk ldo Ambacht

Ned: Herv: Kerk

58. In de hoek tussen de Ambachtsche Steeg (thans Reeweg) en de Dorpsstraat lag vanaf de bedijking in 1332 totnog niet zo heel lang geleden de grazige Liesewei. We zien hier langs de wei het stukje van de Dorpsstraat tussen de dokterswoning en de stee van Nugteren. Aan de dokterswoning is op de plaats van het koetshuis een ruime serre gebouwd. De woningen daarnaast gaan geheel schuil achter de zware bomen, aileen bij Bos kunnen we de was zien hangen. Het zal wel maandagmiddag geweest zijn. Van de kerk zien we behalve het dak en de toren nog net de consistorie, maar de pastorie is niet te zien, Bij de boerderij aan de zuidzijde van de straat valt eveneens de was waar te nemen, die hier ligt uitgespreid op de bleek van vrouw Koosje. Een stukje landelijke schoonheid omstreeks 1920, waarvan ons niets meer rest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek