Hengelo (Gld) in oude ansichten

Hengelo (Gld) in oude ansichten

Auteur
:   A. Lubbers
Gemeente
:   Hengelo (Gld)
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1577-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hengelo (Gld) in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  >  |  >>

30. Sinds 1595 moesten de Hengeloers die niet met de Reformatie meegingen hun godsdienstige samenkomsten houden op de Keijenborg. Dat gesehiedde gedurende enige eeuwen. Eerst in 1843 werd er aan de Spalstraat een katholieke kerk gebouwd. De geestelijken van de Keijenborg verzorgden hier nog de diensten. De eerste pastoor, die tot 1872 de paroehie van de H. Willibrordus diende, was Bernardus Berendsen. Hij was tegelijk pastoor van de Keijenborg. De tegenwoordige pastoor Reekers is de tiende in de rij van voorgangers in de paroehie Hengelo, die sinds 1862 een zelfstandige parochie werd in het aartsbisdom Utrecht.

R. K. Kcrk, - HENGELO (G.)

31. Het kerkdorp Keijenborg ontleent zijn naam aan ridder Berend van Keijenborg, die in 1537 een slot bouwde op de plaats van het huidige cafe Booltink aan de Pastoor Thuisstraat. In de kelder van dit slot werden de katholieken in staat gesteld in het geheirn godsdienstoefeningen te houden. In 17521iet de toenmalige bezitter, de familie Schoenmaker, het huis grondig verbouwen. In 1669 gaf een nazaat van Berend van Keijenborg, zestig roe grond voor de bouw van een kelderkerk, die in 1710 vervangen werd door een zgn. schuurkerk. De op deze foto voorkomende waterstaatskerk werd in 1930 vervangen door de huidige kerk met een stompe spits. Tot nu hebben veertien pastoors de parochie van St.-Jan de Doper gediend. Een ,pastoor die veel voor de parochie heeft betekend, was pastoor Th. J. J. Thuis (19061946).

R. K, Kerk Keijenborg.

l:it"j,'e Johs, Klem, Heugelo IG.)

32. Op 17 maart 1892 kochtJ. B. Leemreis uit Steenderen het cafe en woonhuis van Th. Sanders, wonende op "nr. 127 in de wijk het dorp Hengelo." De klandizie in het cafe was hem bij de koop rooskleuriger voorgesteld dan werkelijk het geval was. In 1893 werd een aanvraag tot verkoop van sterke drank ingewilligd. De heer Leemreis, tevens aannemer, verbouwde het pand in 1895 grondig. Later kwam het in handen van A. G. Leemreis, die het uitbreidde met een hotelaccommodatie. In 1968 ging het bij een brand totaal verloren. Nu staat er weer een keurig hotel-restaurant.

33. De gotische toren van de hervormde kerk, ruim vijfenzestig meter hoog, is een prachtig bouwwerk uit het grijs verleden. In de beginjaren van de vijftiende eeuw werd de toren gebouwd. In 1446 werd hij door brand verwoest. Eerst in 1484 werd aan de herbouw begonnen. Er hangen twee klokken in de toren: de grote is van 1612 en de kleine van 1446. De eerste heeft als opschrift: "Gedenckt den Sterfdag, wan gij hoert den clockenslag. Peter van Trier heeft mij gegoeten, 1612" en op de kleine klok staat: "Dum trahor audite voco vos ad gaudia vitae" vertaald:

Wanneer ik geluid word luister, want ik roep u tot de vreugde des levens.

34. Hoge bomen omzoomden de hervormde kerk. Er waren er zoveel, dat de kerk zelfs op korte afstand bijkans schuil ging; aileen de toren bleef goed zichtbaar. De grote deur op de foto was die van een ruimte onder de toren in gebruik bij de burgerlijke gemeente als berghok voor zand, brandslangen e.d. Oorspronkelijk was dit de gerfkamer, het vertrek waar eertijds de diaconie zitting hield om de pacht der diaconiegoederen te ontvangen. Even verderop (naar links) was de zgn. "schooldeur". Er tegenover stond nl. een school (nog in 1840), die na afgebroken te zijn plaats maakte voor de boterloods; vandaar dat die deur ook wel bekend stond als de "botterloodse-deur". Bij de restauratie is de eerstgenoemde deur verdwenen en de laatstgenoemde is meer naar het oosten verplaatst. Nu is deze deur een van de drie ingangen tot de kerk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek