Hengelo (Gld) in oude ansichten

Hengelo (Gld) in oude ansichten

Auteur
:   A. Lubbers
Gemeente
:   Hengelo (Gld)
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1577-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hengelo (Gld) in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  >  |  >>

RENGELO (G), - Hulze KerVel.

35. Omstreeks 1400 was er al sprake van een havezathe Meijerink. Deze stond op de plaats van huize .Jiet Kervel". Een zekere Diderick Meijerink werd in 1409 door de hertog van Gelre en Zutphen als richter over Hengelo aangesteld. Het goed Meijerink kwam in 1598 in handen van Vijth Christoffel van Munster, die beleend werd met het Zutphens leen .Jiet Bruil", waartoe ook .Jiet Meijerink" behoorde. In 1712 wordt als eigenaar genoemd de familie Van der Heiden. Daarvoor komen nog de namen voor van Wijse van Kervenheim en Anna Sybilla Vrijdach. De familie Van der Heiden liet .Jret Kervel" bouwen. Van 1868 tot 1914 was baron Von Twickel eigenaar.ln 1917 werd hetgoed, dat toen ruim negenhonderd hectare besloeg, geveild.

.. 'T BRllJL", HENGELO (GEI..O.l

36. 't Bruil moet er rond 1900 hebben uitgezien, zoals de foto aangeeft. Het ligt in de wijk Bekveld. Tot dit goed, dat in 1380 bezit was van Griet van Breule en later van de families Van Kervenheim en Van Munster behoorde ook de havezathe Meijerink, die bij nr. 35 ter sprake kwam. Toen deze havezathe plaats maakte voor buize "het Kervel" .(afgeleid van Kervenbeim) kreeg men bet omgekeerde te zien. Nu was 't Bruil ondergeschikt. 't Bruil of Broil dankt zijn naam aan de vroegere bezitters (Breule?).

37. Hengelo telde vroeger zes molens, die, de een vroeger, de ander wat later, aile verdwenen zijn. De "Olde Kaste", een standerdmolen uit 1465, was eigendom van de heerlijkheid Baer aan de IJssel. "Die wijntmoelen tot Hengell op den Goij" stond naast de boerenhoeve "de Muldersfluite". In 1484 werd als eigenaar genoemd Steven van Kervenheim. Zijn nazaten lieten de molen vernieuwen in 1659. Tevens werd hij verplaatst in westelijke riehting naast de bekende winkel "de 01de Kaste". Van 1740 tot 1773 was hij in bezit van de familie Grothe. Een actiecomite onder leiding van burgemeester jhr. A. Reijnst slaagde er niet in de benodigde gelden in te zamelen om de molen te kopen van de toenmalige eigenares, de weduwe Wissink. Het lag in de bedoeling de molen daarna te verkopen aan de vereniging "de Hollandsehe Molen". Dat was in 1923, maar in 1933 werd de molen afgebroken.

38. De ehristelijke zangvereniging .Looft den Heer" is opgerieht in 1907. We zien op deze foto, staand van links naar reehts: H. Wansink, H. Hesselink, M. Onstenk, C. Wansink, H. Maalderink, H. Zilvold, H. Dijk (onderwijzer Ds, Pierson school), W. Maalderink, H. Harmsen, De Regt (dirigent), D. Eggink, T. Lebbing, K. F. Lubbers, A. Groot Roessink, N.N., G. J. Lubbers, A. Teunissen, H. Lubbers, N.N., M. Lenderink, G. Hilferink (vroedvrouw); tweede rij: mevrouw Pierson, H. Hento (direeteur zuivelfabriek), H. J. Lenselink, H. Jansen (onderwijzeres openbare lagere school), Grijpma (onderwijzeres Ds, Piersonschool), ds. J. L. Pierson, J. v. d. Lugt (hoofd Ds. Piersonschool), mevrouw Van der Lugt, N.N.; derde rij: R. Lubbers, J. Groot Roessink, N.N., R. Gerbscheid, H. Weustenenk; liggend: H. Carbaat (kunstsehilder) en A. L. van Ingen (arts).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek