Hengelo in oude ansichten deel 2

Hengelo in oude ansichten deel 2

Auteur
:   D.J.F. Wilmink
Gemeente
:   Hengelo (Ov)
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1879-8
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hengelo in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Hengelo in oude ansichten deel 2

door D.].F. Wilmink

met een voorwoord van W Engberts

ZALTBOMMEL

W~OEN

OEKJE

ISBN1 0: 90 288 18790 ISBNI3: 978 90 288 18798

© 1976 Europese Bibliotheek - Zaltbommel

© 2008 Reproductie van de derde druk uit 1996

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zander voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Europese Bibliotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbommel telefoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: publisher@eurobib.nl

VOORWOORD

Gaarne voldoe ik aan het verzoek dit tweede deel van "Hengelo in oude ansichten" van een voorwoord te voorzien.

Het eerste deel heeft ettelijke Hengeloers (en ook vele niet-stadgenoten! ) menig gezellig lees- en kijkuurtje verschaft. De inhoud van dit vervolgdeeltje staat er borg voor, dat wederom vele herinneringen aan oudHengelose situaties en "Oald-Hengeler leu" tot nieuw leven zullen worden gewekt.

Elke prent, elk plaatie geeft stof tot kout en overpeinzing, tot bespreking en bezinning. Want er zijn nog andere dan gezelligheidsredenen om de verschijning van dit op zich pretentieloze lees- en kijkboekje met instemming te begroeten.

Het Twentse volkslied zingt van "ons schone en nijvere Twente". Dat lied werd omstreeks 1933 door J.J. van Deinse geschreven en sindsdien heeft de tijd, ook in deze landouwen, bepaald niet stilgestaan.

Er werd wel aan geknabbeld, maar Twente bleef een mooi en nijver gewest. Ondanks het feit dat met name de textielindustrie de laatste jaren in omvang en betekenis helaas aanzienlijk afnam en er, niet aileen in de textiel, diverse oude bedrijven van grote naam en faam inkrompen of verdwenen. Want er waren er ook die groeiden en bloeiden en er werden vele nieuwe ondernemingen gevestigd.

Twente is nu het derde industriegebied van Nederland. Toch baart de toekomst grote zorgen. Niet

aileen ten opzichte van het nijvere, van de werkgelegenheid, maar ook met be trekking tot het schone, het mooie van Twente.

De gewestelijke dorpen en steden verjongden zich en breidden zich uit; dat zal ook, zij het in bescheidener mate dan de laatste dertig jaar, in de toekomst het geval zijn, Dat vraagt om waakzaamheid, om nag meer aandacht dan tot dusverre aan de dag werd gelegd ten opzichte van milieu, natuurschoon en historische waarden.

Geldt dit alles Twente, het geldt ook voor Hengelo, de "centrum-stad" van dit nog altijd mooie en boeiende land tussen Dinkel en Regge.

Vooruitgang is verheugend en verdient waardering. Om die waardering te kunnen opbrengen, om het heden te begrijpen, is het noodzakelijk het verleden te kennen. Of om het met de lijfspreuk van de Stichting "Oald Hengel" te zeggen: "Wee 't oale nich eert, is 't nieje nich weerd! "

Het is verblijdend en veelbelovend dat de interesse in het wat en het hoe van vroeger tijden gestadig toeneemt.

Moge dit boekje daaraan een (gezellige) bijdrage leveren.

W. Engberts,

voorzitter van de Redactieraad van het periodiek "Oald Hengel"

1. Deze praehtige opname toont ons het stadhuis van Hengelo. Wie de dames reehts zijn, is ons onbekend. WeI willen we opmerken, dat het spreekwoord: "Na regen komt zonnesehijn", ook hier opgaat, want de dame links heeft haar paraplu reeds "afgezet".

2. Op 14 november 1939 nam L. Veenhoven, wegens het bereiken van de pensioengereehtigde leeftijd, afseheid van het gemeentebestuur van Hengelo. Hij werd op 12 augustus 1874 geboren. Na een opleiding in de gemeenteadministratie te Wildervank, werd hij vervolgens ambtenaar ter seeretarie aldaar. Met ingang van 1 april 1897 fungeerde hij als ambtenaar ter seeretarie van Steenwijk, daarna, op 7 februari 1898, werd hij seeretaris van de gemeente Elburg en ten slotte, op 1 mei 1902, seeretaris van Hengelo, welk ambt hij vervulde tot 15 november 1939. Bij zijn afscheid van burgemeester, wethouders en raad, werd bovenstaande foto gemaakt, waarop voorkomen, zittend, van links naar reehts: G.J. Steggink (wethouder van financien), H. Voogdgeert (wethouder van open bare werken), J.Ae.H.J. van der Dussen (burgemeester), L. Veenhoven (seeretaris), mevrouw Veenhoven, P.G.J. Pino Post (wethouder van onderwijs) en vermoedelijk een broer van de heer L. Veenhoven. De leden van de raad zijn, staand: E.H. Oostvogel, B.H. Ribberink, A.A. de Graaf, H.A. Vossebelt (Beckum), G.J. Schoonderwoerd, c.A.P. Kip, V. van Wessum, J. de Vries, J. ter Weer, B.H. Busschers, mejuffrouw Veenhoven (een dochter van de vertrekkende seeretaris), J.B. Vlam, G. Visser, A. Petersen, F. van Beek, L. Bos, H. Moerer, J.H. Wes en H. Knake.

-

3. De tol aan de Bornschestraat. Deze opname, daterend van omstreeks 1893, mag zeker een Hengelo-foto van historische waarde worden genoemd. Onder anderen de volgende person en komen erop voor: mevrouw Heerbaart-Veltkamp (toen vier jaar oud), die op 15 juni 1889 werd geboren, dan oma Veltkamp, de vrouw van "Toljenske" (Veltkamp), verder Toos, een nicht van oma Veltkamp, en Dienemeuj. Bij de slagboorn ontwaren we "Kuutenmeteeus" (Gelink).

Villa bij Hengelo.

4. Dat Hengelo diverse fraaie behuizingen ken de, blijkt uit deze opname van de villa "De Belder", gelegen aan de Enschedesestraat, en uit diverse hierna volgende afbeeldingen.

.;

Villa aan den Enscltedesclten weg.

5. Dit is de grote villa van Van Wulften Palthe aan "den Enschedeschen weg", ter hoogte van de huidige Professor Lorentzstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek