Herkingen in oude ansichten

Herkingen in oude ansichten

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Dirksland
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4175-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Herkingen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Groete uit Herkingen.

.~

5. De visbank in Herkingen is een begrip; wie het over Herkingen heeft, denkt aan de visbank. Het is een oud monument dat gelukkig is gespaard gebleven. Dit open gebouwtje was eerst een molen, daterend uit 1700, waarin - toen er nog vissers te Herkingen waren - de vis werd afges1agen. Enkele jaren geleden is dit oude bouwsel gerestaureerd. Het windvaantje op de koepel is de Nederlandse vlag; een bijzonderheid is dat men bij de inlijving met Frankrijk verzuimde dit vaantje weg te nemen! Tegen de muur (links) staat M. Melissant. Verder ziet u, van links naar rechts onder anderen: Dries van Rumpt, Tinus Eeldering en, met keuvel, Maria Speelman-Hordijk. Het huis rechts noemde men "de sociteit"; in het bovenraam staat de naam en het beroep van de jongen van Maria Speelman, die schoenmaker was. In het huis links woonde J. Scherpenisse, het hoge huis was to en cafe. Later is er de klompenmakerij van Mans in gevestigd. Rechts op de achtergrond zien we de kerk met toren.

6. De eerste bewoners van Herkingen waren roomskatholiek. Nii de hervorming, rond 1575 werden de kinderen te Dirksland of Nieuwe-Tonge gedoopt, waar ook wel huwelijken werden voltrokken. Van 1695 tot 1705 werd de protestantse godsdienst beoefend in een kleine schuur aan de achterzijde van de dijk naar de kade. Later kocht men een ruimere schuur, die dienst deed tot 1788. De schout Jan Deugt (1783-1797) en de predikanten Frederik Sieverts (1766-1785) en zijn opvolger Johannes Jacob van Steenbergen (1785-1787) brachten gelden bijeen voor een nieuw kerkgebouw, dat u op deze foto ziet. De eerste steen werd gelegd door schout Jan Deugt op 17 april 1788. Bij het bouwen werd bepaald dat geen lijken in de kerken mochten worden begraven, "opdat de doden niet schadelijk zouden zijn voor de levenden". De kerk werd op 16 november 1788 ingewijd door ds. G. Gavel, predikant van Goedereede en Stellendam. Naast de kerk staat de predikantswoning die thans is ingericht tot een hervormd verenigingsgebouw. De toegang naar de kerk is onderlangs de dijk via de smalle Kerkstraat.

7. Bij de bouw van de hervormde kerk, in 1788, is dit beeJdhouwwerk in de muur aangebracht ter herinnering aan de eerstesteenlegging door Jan Deugt, die van 1783 tot 1797 schout en secretaris was van Herkingen. Zijn wapen zien we boven aan het beeldhouwwerk. De steen is na de ramp van 1953 vernieuwd; helaas is toen vergeten het jaartal van de bouw aan te brengen. De heer Deugt heeft zich op de maatschappelijke ladder weten op te werken van koewachter tot schoolmeester; later werd hij schout, secretaris, dijkgraaf, procureur en notaris. Herkingen heeft veel aan hem te danken. Onder zijn bestuur werd een meestoof gebouwd, een kade aangelegd, dijk en dorp werden bestraat en, zoals vermeld, werd de huidige kerk gebouwd. De preekstoel in deze kerk werd geschonken door ds. W. den Broeder (1788-1790) en het bord, waarop het Gebed des Heeren, werd gegeven door J.H. Smit, die rooms-katholiek was, en door de heer De Blom, die tot de Lutherse Gemeente behoorde.

8. Een heel oude foto van de Peuterdijk. De huizen zijn, vanaf reehts, van respeetievelijk: bakker Arie Soeteman (wiens vrouw in de deuropening staat), Louis v.d. Velde, M. de Boer en van de famille Sliedreeht, later van veehandelaar A.J. den Boer. Van de personen die erop voorkomen kon men ons niet aile namen meedelen. In het midden staat, met gekruiste armen, bakker A. Noordijk, die thans in Middelharnis woont. Links van hem zien we Elisabeth Huizer en reehts van hem, met het kind op de arm, Lijntje Noordijk. Op de losse stenen staat Jaantje Huizer met op haar arm Stoffel v.d. Velde. Boven hen, in de deuropening, staat de vrouw van A.W. Soeteman. Geheel reehts staat Saartje Kieviet, de eehtgenote van Johan de Geus. Dit eehtpaar vertoeft thans in het bejaardentehuis "Nebo" te Zwijndreeht.

9. Hiet ziet u Jan den Boer voor zijn "steetje"; thans woont hierin schilder T. Bestman. De heer Den Boer draagt de toen algemeen in gebruik zijnde zijden pet, vervaardigd door pettenmaker Rood uit Middelharnis, die daarin een levendige handel dreef. De heer Den Boer was destijds wethouder en loco-burgemeester van Herkingen. De vijf kinderen zijn van zijn zoon, landbouwer en veehandelaar A.J. den Boer. Het kereltje naast de bok heet Jan. Het kleine kind op de kar is Marien en achter hem zit zijn broertje Hans. De twee meisjes zijn Dien en Hes. De bok kijkt zeer belangstellend naar de handelingen van de fotograaf.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek