Herkingen in oude ansichten

Herkingen in oude ansichten

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Dirksland
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4175-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Herkingen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

J

20. Behalve de Nederlands Hervormde Gemeente is er in de jaren tachtig in ons dorp ook een Dud Nederduitsch Gereformeerde Gemeente ontstaan, onder auspicien van ds. Bakker te 's-Gravenpolder, een zogenaamde "Bakkeriaanse" gemeente, waarvan er ook een groep was te Stad aan 't Haringvliet, Melissant en Oude-Tonge. Deze gemeenten werden vele jaren bediend door de predikanten M. Ruben, L. Hubregtse en C. v.d. Garde. U ziet hier het oude kerkgebouwtje, geschonken door eigenaar L. v.d. Sluys, die er vele jaren ouderling was. Omstreeks 1919 rezen er geschillen, waarom de leden bijna unaniem besloten tot de Gereformeerde Gemeente over te gaan. Op 25 oktober 1922 werd in dit gebouwtje, door ds. H. Minderman te Dirksland, de Gereformeerde Gemeente te Herkingen geinstitueerd. De gemeente groeide en in 1928 werd een nieuw kerkgebouw gesticht (zie volgende foto). Dit oude kerkje wordt sinds 1929 als kolenpakhuis gebruikt.

21. Het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, in 1928 gebouwd aan het zogenaamde "Onderlangs", Peuterdijk 6. Bij het gereedkomen is veel deining om trent de ingebruikname ontstaan. Hoewel door B. en W. toestemming tot de bouw was verleend, weigerde het college de kerk in gebruik te nemen, op grond van een verkeerde interpretatie van artikel 7 van de wet van 1853. Burgemeester D.l. Visscher hield op maandag 7 januari 1929 samen met de politie ds. A. Verhagen en de kerkgangers tegen, zodat de dienst niet kon doorgaan! Er is toen een beroep op de Kroon gedaan, die last gaf tot vernietiging van het besluit van B. en W. en van Gedeputeerde Staten van 24 december 1928. Eerst op 11 juli 1929 kon het nieuwe kerkgebouw in gebruik worden genomen. De opening werd geleid door consulent ds. A. de Blois van Dirksland, met een predikatie over Ps. 27 : 4. De kerk telt thans driehonderd vijfenzeventig leden en doopleden. De omgeving "Onderlangs" is nu geheel volgebouwd.

22. Deze opname werd gemaakt van de haven van Herkingen in het begin van deze eeuw, toen er nog zeilschepen waren. In het najaar was er altijd een levendige drukte met het laden van suikerbieten. De landbouwers brachten de bieten, na op de fairbank gewogen te zijn, naar de kaai, waarna ze met kruiwagens naar de schepen werden gereden en in de ruimen gestort. Het was een getijhaven met een lange afgebakende geul naar het open water van de Grevelingen. Dit gaf de schippers vaak moeilijkheden met het in- en uitvaren, vooral bij slecht weer. Rechts op de achtergrond ontwaren we de kerk met pastorie en in het midden het kolenpakhuis van A. Munters, dat "Achter de Wacht" werd genoemd. Er stond een bank voor bejaarden, waar de dorpsnieuwtjes werden uitgewisseld.

23. Hier ziet u een groep aardbeienplukkers op het land van C. Warnaer. In zo'n mandje ging twee kilo aardbeien; voor het plukken kreeg men to en 10 a 12 cent. In de jaren dertig was het dagloon niet zo groot. De mandjes werden door Joh. de Geus (met het geweer op de schouder, dat hij gebruikte om met knallen de vogels te verjagen) genummerd, zodat iedereen 's avonds kon zien wat hij of zij met plukken had verdiend. Voor ons poseren, van links naar rechts, staand: Joh. de Geus, M. Looy, A. v.d. Velde, Gre van Wageningen, Geertje van Wageningen, Tr. Drooger, Wilh, Riedijk, Johanna Kieviet, M. Melissant, Joh. de Geus, N. Riedijk en P. de Geus. Zittend: M. Struijk, M. Kievit, J. van Wageningen, A. de Geus Mdr., R. Logmans, A. de Geus Mdr., G. Kievit, P. van Mourik, Joh. W. de Geus Mzn. en Joh. W. de Geus Johzn.

24. Op de bovenste foto zien we het interieur van de "Roomboterfabriek Herkingen", van de heer A. Riedijk (die nu zevenentachtig jaar oud is en verblijft in het bejaardentehuis "Nebo" te Zwijndrecht). Zij was een voortzetting van de Cooperatieve Boterfabriek, de eerste op het eiland en werd in 1894 gebouwd. Dit fabriekje stond ten oosten van het huis van A.W. Keijzer. De heer Riedijk heeft er eerst als jongen gewerkt, maar na zijn militaire dienst werd hij er karnmeester. Omstreeks 1911 nam hij het fabriekje over, dat in het dorp werd gevestigd. De heer Riedijk had ook een winkel in kruidenierswaren en zuivelprodukten op de Molendijk; hij was zelfs erkend drogist. Op de foto, die helaas niet zo duidelijk is, ziet u het interieur nadat men van handkracht op motorkracht was overgegaan. Op de voorgrond zien we A. Riedijk, naast hem zijn broer J. Riedijk, dan de vrouw van A. Riedijk en, geheel rechts, zoon Cor, thans wonend te Alblasserdam.

Op de onderste foto ziet u A. Riedijk voor zijn winkel staan. Naast hem (met witte jas) staat zijn zoon Cor. Met de bakfiets, waaronder een trekhond staat, werd de melk bij de boeren opgehaald. Rechts, bij de handkar, staat J. Riedijk Tzn. Het jongetje achter hem is Louwtje Huizer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek