Herkingen in oude ansichten

Herkingen in oude ansichten

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Dirksland
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4175-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Herkingen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. Een foto van de Nieuwstraat die in 1930 is gereedgekomen. Ret eerste huis reehts is van Sj. Tuinstra en het eerste huis links is van J. Coenradi. De huizen in deze straat zijn meest eigen woningen. De te1efoondraden liepen to en nog bovengronds en de straat was nog begrind. Deze foto is vanaf de buitendijk genomen. Op de aehtergrond zien we nog juist het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan de Peuterdijk.

Herkingen Flakkee.

36. In de jaren twintig en dertig is er te Herkingen vee! gebouwd. Toen is het Tuindorp tot stand gekomen. Hier ziet u de Tuinstraat. Het eerste huis, links, werd gebouwd door Joh. de Geus, die thans met zijn echtgenote in het bejaardentehuis "Nebo" te Zwijndrecht woont. Let op de oude petroleum!antaarn. De weg was to en nog niet bestraat of geasfa!teerd. De personen op de foto zijn ons onbekend, maar ve!e ouderen zuIlen er zich we! op terugvinden.

37. Boven: deze foto werd in de tweede wereldoorlog genomen van de oorlogsschade te Herkingen. De bevolking was toen geevacueerd, Om de Engelsen het binnenkomen van de haven te beletten, werden er landbouwgereedschappen in de haven geworpen en ... een oude brandspuit! Hier ziet u het laatste versperringsartikel op de wal staan. Op de achtergrond staat de hervormde kerk met toren en pastorie. (Foto Boomsma.)

Onder: deze foto van prinses Juliana en prins Bernhard, die kort na de vrijmaking van de Duitse bezetters verschillende dorpen op het eiland en ook Herkingen bezochten, om de ilegale en ondergrondse werkers te huldigen, willen we in dit boekje niet missen. U ziet hen in het midden van de foto. Rechts staat locoburgemeester J. Witvliet, die een uiteenzetting geeft over de historie van Herkingen. Links, naast prins Bernhard, staat de Commissaris der Koningin in ZuidHolland, mr. L.A. Kesper en geheel links gemeentesecretaris Van der Ster. Een aardig grapje bij deze gelegenheid was, dat achter het opdringende publiek mevrouw A. de Geus-v.d, Veer stond, die zei: "Nu heb ik Juliaantje wel gezien, maar ik zou prins Bernhard 66k weI eens willen zien! " De prins hoorde dat, draaide zich spontaan om en zei lachend: "Hier is Bernhard! ", dat begrijpelijk grote hilariteit verwekte. Namen kon men ons niet geven. Er waren vee I onbekenden uit andere dorpen. De Herkingenaren die erop voorkomen zullen zichzelf wel terugvinden.

38. Dit is een Luehtfoto M.L.D. uit "Gebroken Dijken", die een duidelijk overzicht geeft hoe met de stormramp van 1 februari 1953 Herkingen onder water kwam te staan. De bevolking werd toen geevacueerd, Gelukkig zijn toen te Herkingen geen slaehtoffers gevallen, in tegenstelling tot de andere dorpen op het eiland. WeI vier personen onder Battenoord, te weten J. de Jong, P. de Jong-Vollaart, J. van Zielst-Hartog en Tannetje Vollaart-Melissant. Inzet: koningin Juliana kwam ook een kijkje nemen. U ziet haar hier tijdens een wandeling met burgemeester D. van Heijst langs de verwoeste dijken. Van links naar reehts ziet u: burgemeester en mevrouw D. van Heijst, aehter haar gemeenteseeretaris Van der Ster, in het midden koningin Juliana en, geheel reehts, wethouder en loco-burgerneester J. Witvliet. Op de aehtergrond staan tal van toesehouwers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek