Herten in oude ansichten deel 1

Herten in oude ansichten deel 1

Auteur
:   drs. J.H.S. van Herten
Gemeente
:   Roermond
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4176-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Herten in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. Een unieke luehtfoto van Herten en 001, genom en in de zomer van 1937. Nog geen enkel grindgat is te zien op deze foto; de Rosslag bij Herten, reehts boven, is nog akkerland terwijl ook de Ooldergriend nog geheel onuitgebaggerd is (tegenover 001 aan de overzijde van de Maas), Binnen zeer korte tijd zal 001 op een schiereiland liggen; de overzijde van de Maas is al voor een groot deel uitgebaggerd ten behoeve van de watersportrecreatie. Duidelijk is de grote versnippering van het akkerland te zien; dit oneconomische landgebruik was een van de redenen van de zwakke sociale toestand in de jaren dertig.

~ =~ .?? "~. - --=-~"'

_~~ L-. ~--::-r- ~

16. Ret Oolderveer in 1926, gelegen op een plaats die reeds in de bronstijd als Maasovergang bekend was. In het begin van deze eeuw was de pont vaak uit de vaart; overzetten gebeurde dan voor 3 cent met een bootje. Aileen in de oogsttijd, als de boeren hun veldvruchten van de Ooldergriend haalden, voer de pont vaak. Rond 1905 is de ketting van het veer gebroken; de pont dreef af en sloeg tegen de Roermondse Maasbrug. Burgemeester Van Geldrop, die tevens burgemeester van Beegden was, had recht op gratis overtocht.

17. Cafe "Het Veerhuis" in 1926, prachtig gelegen onder hoge iepen. In dit cafe wachtten de veerlui, drinkend en kaartend, op passanten. De gemoedelijkheid van deze tijd wordt getypeerd door het .feit dat de veerlui in het algemeen weinig haast had den als iemand aan de overzijde van de Maas stond om overgezet te worden; regelmatig is het voorgekomen dat eerst het kaartspel beeindigd moest worden. Voor het cafe, als tweede en vierde van links, mevrouw en de heer Roumen; de overige personen zijn werknemers van de grinderij te Linne.

18. De oudst bekende verme1ding van een windmolen dateert van het jaar 1222; de hier afgebeelde molen van het gesloten standaardtype is waarschijnlijk in 1801 gebouwd op de plaats waar een vroegere windmolen heeft gestaan welke 1aatste vrijwel zeker door een noodweer is vernield. In 1789 hebben de Bokkenrijders een geslaagde overval gepleegd op de vorige molen; molenaar Clephas en enige anderen werden gekneveld terwijl de dieven er met een rijke buit vandoor zijn gegaan.

19. De Merummer windmo1en, gefotografeerd rond 1920. In oorsprong was hij eigendom van baron de Meer d'Osen; naar verluidt verkocht hij hem in 1856 aan de toenmalige molenaar, Pierre Adams. Volgens de overlevering zou de baron grote speelschulden hebben gemaakt en was hij als gevo1g daarvan genoodzaakt zelfs zijn dierbaarste bezittingen te verkopen. Op 30 november 1944 bliezen de Duitsers de molen op; in 1965 zijn de laatste resten.in verband met een uitbreidingsplan.opgeruimd,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek