Herten in oude ansichten deel 1

Herten in oude ansichten deel 1

Auteur
:   drs. J.H.S. van Herten
Gemeente
:   Roermond
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4176-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Herten in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. Een groep sehoo1kinderen gefotografeerd op 27 maart 1900. Links meester Van Brunsehot, reehts Verheggen; meester Den Brabander ontbreekt. Een onderwijzer had ongeveer zestig 1eerlingen in de klas, jongens zowe1 a1s meisjes; het overgrote dee1 hiervan ging na het bereiken van de twaa1fjarige 1eeftijd thuis werken. In 1900 kende men alleen de vrije zaterdagmiddag; de onderwezen vakken waren: 1ezen, sehrijven, rekenen, taa1, aardrijkskunde en voor de meisies breien en handwerken.

36. Onderwijzend personeel en leerlingen van de lagere school, rond 1930 gefotografeerd op de speelplaats. Tot 1928 was het een openbare school, daarna werd zij overgedragen aan het rooms-katholiek kerkbestuur. Met name voor de oorlog was het absenteisme vrij groot; vele kinderen moesten destijds thuis werken op het boerenbedrijf. Het ontbreken van interesse voor de geestelijke opvoeding en de armoede, die vele gezinnen door de crisissituatie trof, waren hier debet aan.

37. Ret patronaat van Herten.gefotografeerd in 1932. Ret patronaat was een vereniging voor schoolgaande jeugd, te vergelijken met de huidige verkennerij. Iedere zondag kwam men in het patronaatsgebouw bij elkaar om er gezelsehapsspelen te doen terwij1 ook aandaeht werd besteed aan onder andere handenarbeid. Ret bestuur bestond in 1932 uit van links naar reehts: J. Thonissen, A. Sehoeren, kapelaan Schreurs, J.R. van Herten en F. Beenen.

38. Leden van de handboogschutterij "St. Hubertus". Staande van links naar rechts: Anke Moors, Sjra Silkens,' Jan Schreurs, Joep van der Leeuw, Toon Mevissen, Harle Inderhees, Pierre van der Leeuw, Frans Giesbers, Sef Mulders, Louis Vernie, Tjeu Giesbers, Thei Mevissen, Harle Metsemakers en Isidoor Wassenberg. Zittend: Sef Maessen, Tom Maessen, Hub van Herten, Piet van Brunschot, Sef Giesbers, Wullem Mevissen, Sef Korsten en Hub Heemels. De foto dateert van omstreeks 1930.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek