Herten in oude ansichten deel 2

Herten in oude ansichten deel 2

Auteur
:   drs. J.H.S. van Herten
Gemeente
:   Roermond
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4902-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Herten in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

V ANUIT DE KERKTOREN

21. Een foto, genomen omstreeks 1955 vanuit de kerktoren in de richting van de Rijksweg.

Op de voorgrond zien we links beneden in de hoek het dak van de zuidelijke zijbeuk (Kerkpadzijde) van de kerk. Daarboven de daken van de huizen aan de Hoogstraat, de panden van de achterkant bezien. De gebouwen daarboven zijn de huizen aan de Hoogstraat, gelegen aan de kant waar zich thans het bejaardenhuis annex klooster van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid bevindt. We zien van links naar rechts de panden Van Dael, een inmiddels afgebroken pand, blijkens een muuranker gebouwd in 1764, de eveneens inmiddels afgebroken boerderij Willems en geheel rechts het klooster, zonder de thans gerealiseerde nieuwbouw van het bejaardenhuis.

Op de achtergrond, van links naar rechts, de aan de Roermondsestraat gelegen panden Gootzen, Geerards, Wind en Van Herten. Tussen de huizen Geerards en Wind ligt een stuk bouwland; daar is in 1960 de Keubenkampstraat, later omgedoopt tot Burgemeester Beenenstraat, aangelegd. Naast en achter het pand Van Herten is eind jaren tachtig het plan Keubenkamp II gerealiseerd (Adm. Helfrichstraat, Roermondsestraat en Offerkamp). Daar weer achter, richting Rijksweg, kwam in de vroege jaren zestig in de boomgaard van de heer Delissen het plan Keubenkamp I gereed (Oude Roermondseweg, Pastoor Drehmannsstraat en Adm. Helfrichstraat). Het braakliggende terrein achter het zusterklooster is en blijft onbebouwd: het is waterwingebied.

De Oude Roermondseweg, die destijds reeds bestond, was nog niet geasfalteerd. In 1955 heeft de gemeente overwogen deze weg over een lengte van 640 meter van een spramaxlaag te voorzien teneinde deze stofvri j te maken. In 1960 werd een stamriool aangelegd en is de weg geasfalteerd.

NIEUWE GEMEENTEHUIS

22. Op dinsdag 10 november 1959 werd het nieuwe gemeentehuis officieel in gebruik genomen door Commissaris der Koningin dr. F. Houben. Voor het eerst in de geschiedenis had Herten een waardig raadhuis, destijds berekend op een inwoneraantal van 7000. In de jaren vijftig waren de prognoses ten aanzien van de bevolkingstoename in de gemeente nog hoog gespannen.

Het gemeentehuis is ontworpen door architect J. Margry; uitvoerend architect was W. Ruyters.

De plannen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis werden al in het begin van de jaren vijftig gemaakt. Het uitblijven van de vereiste vergunningen was er de oorzaak van dat pas in 1957 met de bouw kon worden begonnen. Voordien was het gemeentehuis gevestigd in het pand Buro Kragten B V in de Schoolstraat. Op 2 januari 1868 werd door de gemeenteraad besloten tot aanbesteding van de wijziging van laatstgenoemd pand - dat toen als school dienst deed - tot raadkamer en secretarie. In 1905 is het pand ingrijpend verbouwd; de gevel draagt nog steeds dit jaartal met daarbij de letters S.P.Q.H., hetgeen staat voor Senatus Populusque Hertensus, de senaat en het volk van Herten.

Overigens omvatte het gemeentelijk apparaat in die tijd niet veel meer dan het bijhouden van geboorte- en overlijdensaangiften, het sluiten van huwelijken, het benoemen en ontslaan van onderwijzend person eel en veldwachter en het vaststellen van hun salaris en enkele andere administratieve taken.

Burgemeester en secretaris hadden dan ook geen dagtaak; het was een nevenberoep naast - meestal- het boerenbedrijf. Het kwam regelmatig voor dat de notabelen reeds am elf uur in de ochtend een glas bier na gedane arbeid gingen drinken in een nabijgelegen cafe.

Het nieuwe raadhuis is, evenals de kerk trouwens, gebouwd door het Maastrichtse aannemersbedrijf v/h H. Coppes en Zn. N.V.

Het raadhuis is versierd met diverse kunstwerken. In de raadzaal is een glas-in-loodraam aangebracht, vervaardigd door de Hertense kunstenaar P. Schoenmakers, waarvan hier een afbeelding. Het stelt de verandering van Herten van landbouwgemeente naar een dorp met industrie en ontgrindingen voor. Het raam is geschonken door Solvay Chemie B. V. De Poolse kunstenaar K. Knothe uit Venlo vervaardigde de metalen plastiek in de hal, voorstellende drie herten, daarmee de drie kernen van de gemeente symboliserend.

ANSICHTKAART

23. Vijf ansichtkaarten gegroepeerd tot een ansichtkaart; het zijn beelden van Herten uit het midden van de jaren vijftig. Links boven het Julianaplein; het pand met de witte gevel, in het midden op de foto, is inmiddels afgebroken.

Rechts boven de Hoofdstraat in Merum met links cafe, ,De Schuur". Het cafe is een verbouwde schuur, ooit behorend tot de boerderij van, ,de boer" , Chr. van Herten. Het huis in het midden is inmiddels afgebroken om plaats te maken voor de aansluiting van de oude dorpskern met het uitbreidingsplan Peelberg.

Links bene den de Maasstraat in 001 in zuidelijke richting; rechts bene den dezelfde straat, nu in noordelijke richting. De bebouwing is voor een groot deel gelijk gebleven.

In het midden de parochiekerk van de H. Michael aan het Julianaplein. Het huis links is in de jaren vijftig afgebroken om plaats te maken voor het, iets terugliggende, pand van kapper Simons. De echtgenote van de kapper dreef een kruidenierszaak. Rechts het na de oorlog herbouwde pand Van Herten.

NIEUWEKERK

24. Een foto van de huidige St. Michaelskerk zoals die thans niet meer gemaakt kan worden. De foto is in 1958 genomen vanuit de inmiddels bebouwde Rosslag.

De kerk is 43 meter lang, 34 meter breed (gemeten over de transepten) en de hoogte van het dak van het middenschip bedraagt 14 meter. De toren is ruim veertig meter hoog.

De muur aan de onderzijde van de kerkberg is de kerkhofmuur.

SOLVAY CHEMIE B.V.

25. Een luchtfoto van Solvay Chemie B. V., omstreeks 1948. Links zien we de Maas, een belangrijke aan- en afvoerweg voor het bedrijf. Links bene den is nog een deel van de door de Duitse bezetter aangelegde tankgracht te zien. Bij goed kijken kan men ook nog enkele loopgraven ontwaren.

De lichte streep in het midden, van boven naar beneden, is de Schepersweg. In de jaren vijftig werd deze weg verlegd in verb and met uitbreidingsplannen van het bedrijf. Onder andere werd een schakelstation gebouwd; het bedrijf gebruikt grote hoeveelheden elektrische stroom bij het productieproces. De Schepersweg draait nu naar rechts (op de foto) om zo aan te sluiten op de Rijksweg die we van midden beneden naar rechts boven op de foto zien. In de periode waarin de foto werd gemaakt ging het weer goed met het bedrijf; de oorlogsschade was hersteld en het produktieproces verliep weer naar wens. Er werden plannen gemaakt voor uitbreidingen die - met name in de jaren vijftig en zestig - werden gerealiseerd.

De foto geeft ons ook nag een beeld van de versnippering van de landbouwgronden; dat was een van de oorzaken van het lage welvaartspeil dat het dorp voor de Tweede Wereldoorlog kende.

In de loop der jaren is de naam van het bedrijf regelmatig gewijzigd. Aanvankelijk was het Nepakris, een afkorting van Nederlandse Patent en Kristalsodafabriek, later werd het Natronchemie en thans luidt de naam Solvay Chemie b.v.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek