Herten in oude ansichten deel 2

Herten in oude ansichten deel 2

Auteur
:   drs. J.H.S. van Herten
Gemeente
:   Roermond
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4902-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Herten in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

SOLVAY CHEMIE B.V.

26. In 1934 begon Solvay - een van oorsprong Belgisch bedrijf - met de voorbesprekingen over de bouw van een chemisch bedrijf in Nederland. Drie jaar later werden in Herten dertig hectaren land aangekocht en twee panden, boerderij annex cafe Knippenberg en huis Graven. Kort na de aankoop begon men met de bouw van het bedrijf. Over de te producer en produkten heerste in de begintijd onzekerheid bij de bevolking. Er werd gesproken over terpentijnpigmenten en celluloid, terwijl ook grondstoffen voor de oorlogsindustrie werden genoemd.

De bouw verliep in het begin niet voorspoedig, met name als gevolg van het uitblijven van vereiste vergunningen. Eind 1938 maakte het verkoopkantoorvan het bedrijfbekend dat men zou beginnen met de verkoop van natronloog dat in Herten was geproduceerd. Op 15 juli 1939 ging het bedrijf definitief draaien.

In de oorlogsj aren ondervond de produktie regelmatig stagnatie als gevolg van het uitblijven van de aanvoer van grondstoffen en een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Op 4 september 1944 werd de produktie gestaakt. De geallieerden waren inmiddels opgerukt tot in midden-Limburg. Omdat de opmars van de geallieerde legers sterk werd vertraagd kwam Herten van september 1944 tot aan de bevrijding op 1 maart 1945 in de frontlinie te liggen. In deze periode werd zware schade aan gebouwen en installaties aangericht. Nadat de geallieerden op 24 januari Linne en op 27 januari St. Odilienberg waren binnengerukt trokken de Duitsers zich terug in het Linnerbos. In de Sodafabriek, zoals het bedrijf in de volksmond werd genoemd, richtten zij een weerstandsnest in dat al snel doelwit werd van geallieerde beschietingen. Op 26 februari trokken de Duitsers zich in het nog jonge bedrijf terug om van daaruit te pogen de opmars van het Amerikaanse leger te stuiten. Zware gevechten volgden, waarbij zeven Duitsers het leven lieten. Bij de bevrijding was het bedrijf vrijwel geheel vernield.

Met de herbouw werd snel begonnen; in december 1945 werd de eerste chloorbleekloog reeds geproduceerd. Het duurde tot 1948 voordat de fabriek weer op normale sterkte draaide. Hierna begon men met de uitbouw van het bedrijf. In 1951 werd een nieuw kantoor in gebruik genomen en in 1957 kwam een grote uitbreiding klaar. Het bedrijf werd geautomatiseerd en in 1958 bouwde de PLEM een onderstation. Nadien zij n nog vele uitbreidingsplannen gerealiseerd. De foto is rond 1960 gemaakt. (foto: KLM Aerocarto N. V.).

KINDSHEIDSOPTOCHT

27. Deze foto van een kindsheidsoptocht dateert uit de tweede helft van de jaren twintig.

De kindsheid was een op katholieke leest geschoeide organisatie, geleid door kapelaan Custers. Bij de geboorte werd men ingeschreven als lid; dat heette "in de kindsheid opgenomen worden". Naast godsdienstige activiteiten werd ook aan ontspanning gedaan.

Jaarlijks trok de kindsheidsprocessie door het dorp, om in de kerk te worden ontbonden. In de processie werden taferelen uit het leven van Jezus uitgebeeld. Op de foto zien we de Jezusfiguur, omringd door apostelen. De figuren werden door kinderen van de lagere school uitgebeeld.

VERERING ONZE LIEVE VROUW VAN RUST

28. In het overwegend katholieke Herten werd O.L. Vrouw van Rust bijzonder vereerd. De oorsprong van die verering ligt rond 1905. Toen heeft pastoor Drehmanns, met instemming van zijn broer, de bisschop van Roermond, Herten gemaakt tot een centrum van deze verering. Hij richtte in de meimaand - de Mariamaand in de katholieke kerk - van 1908 een broederschap op ter verering van O.L. Vrouw van Rust. De pastoor liet een beeld plaatsen in de kerk; het was een kopie van een middeleeuws beeldje dat eeuwen geleden, volgens overlevering, in de Maas bij het Belgische Eelen werd gevonden en dat zich thans in de kerk van Heppeneert bij Maaseik bevindt. Op 26 november 1907 werd door bisschop Drehmanns een aflaat van vijftig dagen verleend voor het bidden van het gebedje dat bij de devotie behoort. De verering had ten doel vrijwaring of genezing van zenuwziekten, lusteloosheid en andere rustverstorende kwalen alsmede van kwade nachtelijke dromen en bekoringen.

De leden van de Broederschap - het lidmaatschap was gratis - konden novenen in de Broederschapskerk laten houden. Paus Pius X heeft op 7 juli 1908 aflaten verleend. Als lid van de Broederschap was men onder andere verplicht de gewijde medaille van O.L. Vrouw van Rust te dragen en dagelijks een bepaald gebed te bidden.

Jaarlijks in de meimaand werd het beeld met extra luister tentoongesteld. Hier een foto uit de jaren vijftig waarbij het beeld op het plantsoen van het Julianaplein staat opgesteld.

Pastoor Korner, die van 1938 tot 1950 pastoor van Herten was, heeft zich eveneens beijverd voor de verering. Hij schreef de tekst van het vier coupletten tellend lied dat ter ere van de heilige werd gezongen.

Het beeld, dat thans achter in de kerk staat, is in 1907 uit lindehout gesneden door de Roermondse kunstenaar J. Thissen. In de oorlogsjaren is het onbeschadigd gebleven. In 1981 werd het door de Hertenaar P. Peeters gerestaureerd. Het beeld is een - wat vrije, barok aandoende - kopie van het beeldje in de kerk van Heppeneert.

SACRAMENTSPROCESSIE

29. Processies telde men in vroeger jaren vele in Herten. Een van deze processies was de sacramentsprocessie.

Vanuit de kerk trok de pastoor met een monstrans - waarin een hostie, het lichaam van Christus symboliserend - te zamen met bidden de gelovigen rond de kom van het dorp. De pastoor liep onder een baldakijn, in de volksmond "hemeI" genoemd, dat gedragen werd door vier kerkmeesters. Via Schoolstraat, Rosslag, Wilhelminastraat, Roermondsestraat, Dorpsstraat en Julianaplein (vroeger Markt geheten), kwam men weer in de kerk terug. Bij de wegkruizen aan de Rosslag, Wilhelminastraat en Roermondsestraat waren rustaltaren ingericht, fraai versierd met bogen en bloemen. De monstrans werd daar uitgestald en de parochianen bleven daar bidden.

Het wegdek werd ter gelegenheid van de sacramentsprocessie versierd. Voor een deel gebeurdedat met bloemen die in het midden op de straat werden gestrooid. Als versiering werd ook gebruik gemaakt van gekleurd zaagsel waarmee mallen met veelal religieuze voorstellingen werden gevuld en die aldus een loper vormden. De pastoor liep daar overheen en de gelovigen liepen erlangs. Op de foto ziet men het rna ken van een dergelijke wegversiering op het Julianaplein, eind jaren vijftig.

Naast deze versieringen ontstaken de bewoners van de huizen waar de processie langs trok kaarsen voor de ramen. In deurposten werden soms kleine altaren gemaakt van met kleden bedekte tafeltjes, waarop een Christusbeeld omringd door kaarsen en bloemen was geplaatst.

WERKBEZOEK PRINS BERNHARD

30. Prins Bernhard bracht op 27 mei 1952 een werkbezoek aan de gemeente Herten. Op het programma stond een bezoek aan de nog jonge chemische fabriek van Solvay alsmede een bezoek aan het nieuwe Groene Kruisgebouw. Bij deze laatste gelegenheid is bijgaande foto gemaakt. De toenmalige burgemeester sprak de Prins toe; rechts van de Prins de Commissaris van de Koningin in Limburg, dr. F. Houben en boven het hoofd van de Prins gemeentesecretaris J. Thonissen.

In de toespraak van burgemeester P. Jacobs memoreerde hij de problemen die met de wederopbouw van het door oorlogsgeweld zwaar getroffen dorp gepaard gingen. Met name de moeilijkheden om aan voldoende financiele middelen te komen en de problemen met het verkrijgen van vereiste vergunningen voor de bouw van gemeenschapsvoorzieningen en de aanleg en verbetering van wegen kwamen aan de orde. Herbouwplannen stagneerden regelmatig als gevolg van deze omstandigheden.

Het was het tweede koninklijke bezoek in deze eeuw aan Herten. Op 3 januari 1926 brachten koningin Wilhelmina en haar echtgenoot prins Hendrik een bezoek aan het door de watersnood getroffen dorp.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek