Herwen en Aerdt en Pannerden in oude ansichten

Herwen en Aerdt en Pannerden in oude ansichten

Auteur
:   D. Korving
Gemeente
:   Rynwaarden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6161-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Herwen en Aerdt en Pannerden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Inleiding

Ansichten verzamelen is een hobby waar men zich steeds meer op toelegt. Immers, het van vroeger zo vertrauwde dorps- en stadsbeeld verdwijnt steeds meer en steeds sneller. Zelfben ik alweer zo'n twintig jaar aan het verzamelen - ansichten, foro's, litho's en gravures en oude kaarten - en ik kan wel stellen dat ik in die twintig [aar heel wat bij elkaar heb verzameld; en nag komt er geregeld wat bij, op beurzen in binnen- en buitenland; ansichten zijn immers overal heen gestuurd.

Voor mij was een klein huisje genoeg, maar wel met een heel grate hobbyruimte!

Eenmaal op een beurs aangekomen is het altijd weer spannend van wat er tevoorschijn komt, heb ik deze of niet? Of schoon ik een paar duizend ansichten, foto's en kranteknipsels bezit, weet ik toch precies welke ik niet heb; door de jaren heen krijg je als het ware een soort fotografisch geheugen. Aan informatie heeft het me overigens niet ontbroken, daar alles uit mijn eigen privearchief kwarn. Toch wil ik een paar mensen bedanken die mij geholpen hebben met wat gegevens bi] de foro's en wel: de Heemkundekring Rynwaarden, drs. G.B. Janssen, H. Joosten, H. Peters en H. v.d. Boogaard, allen hartelijk dank!

Toch zal het wel eens voorkomen dat er nog vergissingen zijn gemaakt in data en namen; bij voorbaat mijn excuses hiervoor, verbeteringen zijn altijd welkom.

Nu nog wat over de ansichten zelf; de data ervan zijn vaak na te

gaan door te kijken naar de stempels, maar ook door de nummering van de kaarten. Rond 1900 zijn ook veel kaarten in Duitsland gedrukt, de zogenaamde lithokaarten, die zeer kostbaar zijn op de beurzen.

Ik hoop dat dit boekwerkje over Herwen en Aerdt en Pannerden met foto's en tekst een must zal zijn voor elke liefhebber. Met veel plezier heb ik hieraan gewerkt en ik ben ook weer wat wijzer geworden over de drie darpen.

D.Korving

HuizeAerdt 1945

Ruine met toekomst

Bij de wegenviersprong tussen de dorpen Herwen en Aerdt ligt onder aan de dijk een kasteelachtig gebouw. Het dak is ingestort en de vole ramen staren als dode ogen uit over de gracht. Regen en wind hebben vrije toegang, evenals de uilen, de mussen en de vleermuizen.

Over het erf van een boerderij komt men op het voorplein en daar blijkt dan, dar Huize Aerdt twee vooruitspringende vleugels heeft, die er niet zo naar aan toe zijn. In de ene, het voormalige koetshuis, is zelfs een klein bedrijf gevestigd. Er snort een elektromotor; mannen in blauwe overalls maken er stempels en matrijzen.

De andere vleugel is meer een open galerij. Er staan doodnuchtere landbouwwerktuigen onder het lage dak, dat wordt gedragen door antieke, houten kolommen. Die merkwaardige galerij eindigt in een vierkante, stenen toren. De oude muren zijn groenbemost en in de ijzeren windvaan staat het jaartal 1716.

Beschilderde beddeplanken

Jv1idden op het pleintje tussen deze vleugels staat een machtige plataan. Als die eens kon vertellen, dan hoorde u misschien dat de vierkante toren met het windvaantje een overblijfsel moet zijn van het slotTer Cluse dar hier eerst stond en dat het Joost van Steenhuys, die in de 17 e eeuw op Huize Aerdt resideerde, ook niet altijd voor de wind is gegaan. Hij zou met de familie van zijn overleden vrouw zo'n hooglopende ruzie hebben gehad over haar erfenis, dat hij briesend van woede de portretten van die familieleden van de muren rukte en tot beddeplankenliet zagen, waaruit te concluderen valt dat die portretten op hout geschllderd waren en dar erfeniskwesties ook toen al tot de netelige zaken behoorden.

Spookachtia

Meer nog dan de rand des tijds hebben Duitse soldaten in de oorlogsjaren 1940-1945 de weg gebaand voor de treurige staat waarin het huis, dat gedurende drie eeuwen het middelpunt van de heerlijkheid Herwen en Aerdt was, nu verkeert. De padvinders, die wei graag een beetje primitiefhuizen, hebben zich in een afgeschoten hoek van het karkas genesteld. Wie eens wat verder wil kijken, dient zich te realiseren dar de weg niet over rozen gaat: balken en spanten, stenen en pannen kunnen elk moment naar beneden komen en alsof dat nag niet genoeg is, giert en gilt de wind spookachtig door gangen en kamers, die al jaren als vuilnisbelt gebruikt worden.

Vrienden op de bres

Maar het land van Herwen en Aerdt heeft nag wei andere attracties, zult ge zeggen. Her indrukwekkende natuurgebied van de Oude Rijn bijvoorbeeld en het watersportdorado van de Bijland. Allemaal goed en wei, maar het zou onvergeeflijk zijn, als daarnaast het enige kasteel in deze streek aan zijn lot overgelaten werd. Dar gebeurt dan ook niet. Het nuchtere standpunt "weg met die oude rornrnel" vindt zijn directe tegenhanger in het streven van de Vrienden der Gelderse Kastelen. Restauraneplannen zijn in voorbereiding. Straks wordt in het herboren Huize Aerdt de bestuurszetel gevestigd van het polderdistrict Oude Rijn.

Lobith, D. Korvina

1 De kerk van Herwen in

1 914, met rechts de pastorie.

Herwen en Aerdt

R.I.:. Kerk

2 Gezicht op Herwen in 1906. Naast de in 1905 gebouwde kerk ziet u rechts de pastorie, het huis van de familie Heijsterman en het voormalige bejaardentehuis Michael Huus. Links van de kerk is het cafe van Harrie Goris; later woonde daar landbouwerWijnker. Geheel links het cafe van Gerrit Helmus, die ook een schildersbedrijfhad. Later was hier aan de polderdijk cafe Mulder gevestigd. Het land dat u ziet was van de paters van Mook en later van Goris. Thans is her hier geheel volgebouwd.

&,get· uit }{enyen

,-

.0 M.

3 Herwen in ] 960, de Keurbeek, met rechts de sloot, op een uitgave van de cooperatieve verbruiksvereniging. Rechts het huis van W Koenen, het witte huis van G. Bloemberg en dan het pand van WWestgeest. Links de

woningen van H. Kuper, B. Frederiks,]. Lenting en A. Polman.

4 Weer de Keurbeek in

] 965, met links het huis van H. Polman. Het volgende blok was van woningbouwvereniging Goede Woning met links het huis van G. Egberts en rechts het huis van G. Frederiks.

5 De Keurbeek in 1953, met in het midden de St. [ozefschool. Ter plaatse woont nu R. Fierkens. De school is later gesloopt.

. ''

~ ...?...

.

6 De opening van de nieuwe kerk te Herwen in het voorjaar van 1905, met exterieur en interieur. De architect was Tepe uit Utrecht.

R. K. Kerk.

Herwen en Aerdt (Gld.)

7 De grate doorbraak op 5 januari 1926. Door de doorbraak in Pannerden raakte

ook de gemeente Herwen en Aerdt overstroomd. Dit waren de eerste huizen die gebouwd zijn langs de polderdijk te Herwen in 1915. De huizen zijn gesloopt in 1984.

8 Huize Aerdt, hier afgebeeld in 1926.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek