Herwijnen in oude ansichten deel 1

Herwijnen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   dr. L.E. Kruijff
Gemeente
:   Lingewaal
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2792-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Herwijnen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Gaarne heeft de samensteiler van dit werkje "Herwijnen in oude ansichten" voldaan aan het tot hem gerichte verzoek om, aan de hand van prentbriefkaarten, de inwoners van Herwijnen en hun die belangstelling hebben voor het dorp een indruk te geven van wat Herwijnen is geweest en van wat het bezig is te worden.

Terwij1, voor 1940, de Tielerwaard officieel een achtergebleven gebied was, hebben Herwijnen, en ook andere dorpen langs de Waal, na 1945 een sneile ontwikkeling doorgemaakt, onder andere door industrialisatie en immigratie. Het oorspronkelijk rustige, agrarische, karakter van land en bewoners is daardoor grotendee1s verloren gegaan,

Een herinnering aan het verleden leeft nog voort bij de ouderen, die elkaar vaak aileen maar kennen bij de bijnaam. Deze bijnamen waren zeker geen scheld-

namen, want door die bijnamen kon men hen die dezelfde voor- en achternaam droegen uit elkaar houden. Er waren wel vreemde bijnamen, zoals "Troeles", "Kieraai", "Frulles", "Pruts", "Kraai" en dergelijke. De bijnaam "Keu" heeft niets te maken met een biggetje, maar is afgeleid van "queue de Paris".

De samensteller dankt al degenen die hun verzameling foto's en prentbriefkaarten, aan de hand waarvan dit boekje kon worden samengesteld, ter beschikking ste1den van ganser harte en in het bijzonder mevrouw De Bruyn-van Zandwijk. Dank zij ook gebracht aan de heer A. de Fockert Wzn. die, door zijn grote kennis van alles wat Herwijnen betreft, de samensteller vele interessante gegevens kon en wilde verstrekken.

Ten slotte dank ik mr. J. de Vries, burgemeester van Herwijnen, die het initiatief heeft genomen dit boekje het licht te doen zien.

1. "De stroom zit". Een weinig voorkomend verschijnsel dat zich in de laatste veertig jaar twee-of driemaal heeft voorgedaan. Dan maakte de veerman van Zuilichem een pad tussen de schots en scheef opgestapelde ijsschotsen en verlangde veergeld van hen die van het pad gebruik maakten. Omdat het "kruien" van het ijs grote schade zou kunnen toebrengen aan de dijk en aan de buitendiikse huizen, werden ijsbrekers ingezet. Ret "zitten van de stroom" is een beleven op zichzelf, getuige deze foto uit 1929.

2. Als de rivier "zit" komen de ijsbrekers. Zich met bewust van het dodelijk gevaar dat zij lopen, zijn er altijd volwassenen en kinderen die op het ijs gaan en naast de ijsbreker voortlopen tijdens het breken. Het kan gebeuren - en het is gebeurd - dat opeens een stuk ijs afbreekt en wegdrijft. Zij die daarop staan ziin onherroepelijk verloren. In 1929 kwamen in Opijnen vijf mensen om het leven, die op een krib naar het ijsbreken stonden te kijken.

}(erwijnen

t;itb"'3.ve: ~ ... 't:.J J. A. Loolien, Ffendjnen

3. Cafe ;,Concordia" aan het Boveneind. De vrouw met de neepjesmuts is mevrouw De Lang. Zij was to en herbergierster. Naast haar staat haar zoon en naast hem veerman H. Mooren, die overzette naar "den dikken boom" in Zuilichem en die bovendien de op- en afgaande boten, wanneer er slechts weinig lading was, aanvoer. Nadat hij eens bij ruw weer twee mensen op hun voorbijvarende sleep had gebracht sloeg de roeiboot om. Veerman Mooren zag nog kans zich aan een anker vast te grijpen en hij liet zich meeslepen tot dichtbij Zaltbommel, waar hij gered kon worden. De terugweg naar Herwijnen, waar men hem verdronken waande, legde hij te voet af.

4. Bovenoven, waar reeds leden van drie generaties Van Weelden "baas" zijn. Er is van enige mechanisatie nog geen sprake. Dat er veel jeugdigen op de foto te zien zijn, mag ons niet verwonderen. Voor lichtere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld "opsnijden", waren zelfs kinderen ingeschakeld, De toen meestal grote gezinnen konden de inkomsten van kinderen niet missen, Er heerste een zekere armoede, die zonder morren werd aanvaard.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek