Herwijnen in oude ansichten deel 1

Herwijnen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   dr. L.E. Kruijff
Gemeente
:   Lingewaal
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2792-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Herwijnen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. "Waalzicht", 't laatst bewoond door twee gezinnen, een in het onderhuis en een daarboven. Er was een grotere karner die diende als bergruimte, maar tevens als vergaderlokaal. 't Was er koud en vochtig, De bijbehorende tapkast was bernand door P. Kaldenberg. Rechts op de foto staat het dijkhuisje waarin gereedschappen en rnaterialen opgeslagen zijn, die gebruikt worden wanneer er, bij hoog water, gevaar voor de dijk bestaat. Toen men inzag dat de wortels van bornen de dijk verzwakten, rnoesten de born en worden orngehakt.

16. De korenmolen in zijn oude glorie. Uit het raam kijkt Cor de Jager. Het gebeurde nog al eens dat paarden van de snel wentelende wieken schrokken. Windkracht is later vervangen door motorkracht. Cor de Jager bracht het meel en het veevoeder per paard en wagen door het dorp, terwijl zijn broer Arie op de fiets meereed om bij het lossen te helpen. Op de wagen reed altijd een troepje kinderen mee. Hieraan kwam echter een einde toen de meelwagen, rijdende langs de "Zeek", in een sloot terechtkwam, waarbij een kind licht werd gewond. Toen wieken en kop van de molen waren verwijderd, bleef er een stompe toren over, die in de tweede wereldoorlog tot uitkijkpost voor de bezetter diende.

17. Vanuit de mo1en ziet men op de "Zeum", die thans bijna gehee1 is dichtgegroeid. Langs de "Zeum", die men een zijarm van de Waal zou kunnen noemen, voeren eerlang de zeilschepen, geladen met turf en kolen, naar Kerkeneind. De waard, ingesloten door de Waal en de "Zeum", 1evert 't beste hooi van Herwijnen.

E JO -,'8 E, ! r- vi
<- c.
~~
~~
~N 1
~j f
Of<
~ ~ ~
() ~
~~ ~
S~ a,
""
e
.5
-e
~
;:.:
" 18. Gezicht op het Kerkeneind v66r 1905. Het huis links, achter de lindebomen, was een herberg die door brand werd verwoest. Op deze1fde p1aats is het latere "Waa1zicht" verrezen, dat in 1970 is afgebroken. Rechts staat het dijkmagazijn, waarin materiaa1 en gereedschappen zijn opges1agen voor onderhoud en bescherming van de dijk. Geheel op de achtergrond zien we nog het oude gemeentehuis. De man met de zwarte hoed is de heer Schroot, k1erk bij notaris Ko1ff.

19. Het doktershuis is in 1913 door de gemeente gebouwd als passende woning voor de gemeentearts, die voordien in het huis tegenover de hervormde pastorie woonde. Om de kelder te beschermen tegen binnendringend kwelwater, moest er een bet onnen vloer worden gelegd van ongeveer een halve meter dikte. Het huis is achtereenvolgens bewoond geweest door de artsen Lampe (vijf jaar), Brouwer (tien jaar), Dommisse (vijf jaar) en Kruijff (achtendertig jaar). Nu woont dokter Den Hollander er.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek