Herwijnen in oude ansichten deel 2

Herwijnen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   dr. L.E. Kruijff
Gemeente
:   Lingewaal
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0104-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Herwijnen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Toen deel I van "Herwijnen in oude ansichten" spoedig uitverkocht bleek te zijn, meende de Europese Bibliotheek - naar achteraf bleek terecht - dat er nog wel meer fotomateriaal te voorschijn zou komen, aan de hand waarvan een tweede deel van "Herwijnen in oude ansichten" zou kunnen worden samengesteld. Aan 'het verzoek hiertoe heeft de samensteller pas kunnen voldoen, toen bleek dat het ter beschikking gestelde materiaal in aanmerking kon komen voor publicatie.

De foto's zullen de oudere Herwijners zeker aanspreken en misschien zelfs met een zekere weemoed vervullen, wanneer zij zich realiseren dat het dertig tot zeventig jaar geleden zo was en zo ging. De jongere generatie zal de oudere verbaasd aankijken ... Dan zullen vele ouderen zeggen: "Ja, vergeleken met de tegenwoordige tijd leefden wij in armoede, maar wij leefden in vrede en waren betrekkelijk tevreden en gelukkig."

Gaarne zeg ik dank aan mevrouw J. Bijl-van Weelden te Herwijnen en aan mevrouw H. Pippel-van Zandwijk te Haaften. Beide dames hebben tijd noch moeite gespaard de samensteller van dit boekje van de nodige gegevens te voorzien. Maar met elkaar zijn wij er toch niet in geslaagd de namen te weten te komen van de kinderen die opgesteld zijn vóór de vroegere christelijke school aan de Achterweg, tegenover het gemeentehuis. Een leuk zoekplaatje voor de oudste Herwijners (zie foto 32).

1. De Boveneindsche Stoep. De drie meisjes zijn de zusjes Drika, Louise en Goverdina Vervoom. Het trapje rechts voert naar de woning van de familie D.J. van Horssen sr, De zoon, D.J. van Horssen jr., is jarenlang postbesteller in Haaften geweest. Dochter Areke werkt nog bij de posterijen. Het huis rechts is - voor zover mijn herinnering reikt - eerst bewoond geweest door mr. C. Vervoom en zijn zuster Marie, die daarna verhuisden naar huize "De Kater", hetwelk in 1966 in vlammen opging. Beiden waren toen reeds overleden.

2. Boveneind. De wandelaar is Cor van Krieken, die later naar Zuid-Afrika is vertrokken. Het huis rechts, met het strodak, werd bewoond door de gebroeders Van Arkel, Links op de achtergrond, met het uithangbord, het café "Concordia" van Klaas van Brakel, waar, bij gebrek aan ruimte elders, verpachtingen en verkopingen werden gehouden. Een dochter van de familie Van Brakel was vaak ziek en werd dan, achterop een fiets gezeten, naar het Academisch Ziekenhuis in Utrecht gebracht.

3. De dijk ter hoogte van de Schoutensteeg. Het huis links is lang bewoond geweest door Jan H. de Joode. Rechts de hooiberg van de boerderij van J. van Arkel Czn. Op de achtergrond het dak van huize "Frissesteyn", destijds gebouwd door notaris Kolff. Na diens overlijden heeft zijn dochter Sophia er gewoond, tot haar dood in 1953, steeds bewaakt door haar trouwe "lijfwachten", eerst Johannes de Fockert en na hem Jan van Boggelen. Er waren toen in Herwijnen drie auto's, één van juffrouw Kolff, één van Thijs van der Wal, die in noodgevallen als taxi diende, en één van de dokter, een rammelend Fordje.

4. Het Kerkeneind. Links het woonhuis annex de timmermanswerkplaats of timmerwinkel van Jan Bijl Lzn., brandweercommandant. Het muurtje links is de tuinmuur van "Kerkesteyn", met erachter het zogenaamde Heerenbosch. Het huis werd destijds bewoond door de familie Mynlieff', eigenaar van de vroegere benedenoven. Het eerste huis rechts is dat van de familie A. van Krieken. Daarnaast het café "De Moriaan", eertijds door brand verwoest. Daarnaast de hervormde kerk met pastorie. Voordat de pas beroepen predikant zich in de pastorie zou vestigen, moesten er enige herstellingen worden aangebracht, die door het jonge gezin met belangstelling werden gevolgd. Zo vroeg de jonge mevrouw aan de schilder of het plafond al klaar was, waarop deze met een vriendelijk en overtuigd "stik" antwoordde. Geheel ontdaan vroeg het echtpaar de schilder de reden van zijn onvriendelijk antwoord. Na enig heen en weer gepraat werd het duidelijk, dat "stik" het Herwijnse woord is voor "helemaal". De eerste stap in de nieuwe gemeente was gezet.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek